Ultimele Noutati
Program Street Delivery 2017
 
Iun
16
Postat de: AdminHORTI
Sectiune: Faculty of Horticulture and Forestry
Program Street Delivery 2017
Anunturi
OFERTA POMI FRUCTIFERI CERTIFICATI
USAMVB Statiunea Didactica Timisoara
Anunt demarare achizitie publica
Anunt privind demararea achizitiei publice
ANELiS - Acces National la Literatura Stiintifica de Cercetare
Acces National Electronic la Literatura Stiintifica de Cercetare
Calendar Evenimente
<< Iunie, 2017 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Parteneri
 
Anunt selectie parteneri proiect POSDRU - DMI 2.3

Nr. 4822/19.07.2013

ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI

În conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 și ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 64/2009 aprobate prin H.G. nr.218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, precum si ale Ordinului 2548/2009,

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara, cu sediul în Str. Calea Aradului, Nr. 119, Timișoara, Județ Timiș, Cod poștal 300645, anunță organizarea unei proceduri de selecție pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entități de drept privat, în vederea depunerii unei cereri de finantare pe Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Domeniul Major de Intervenție (DMI) 2.3.

Cerințele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererilor de finanțare pentru viitoarele proiecte POSDRU sunt specificate în Ghidurile AMPOSDRU: Ghidul Solicitantului – Condiții Generale și Condiții Specifice (DMI) 2.3.

Obiectivul general al proiectului - dezvoltarea capitalului uman prin creșterea nivelului de competențe profesionale ale personalului angajat din sectorul silvic, în scopul creșterii calității și eficientizării serviciilor oferite la nivel național și implicit creșterea competitivității economice.

Activitățile care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat sunt activități eligibile menționate în Ghidul Solicitantului – Condiții specifice, cât și activitățile transversale, adică managementul proiectului, achizițiile publice și măsurile specifice pentru informare și publicitate pentru proiect.

Activitatile principale ale proiectului sunt urmatoarele:

A1. Activități de management

A2. Informare și publicitate

A3. Înregistrarea grupului țintă

A4. Organizare programe de formare pentru grupul țintă

A5. Utilizarea instrumentelor inovatoare în vederea facilitării accesului la educație

A6. Dezvoltare conținut educational in format multimedia

Partenerii vor participa la implementarea tuturor activităților alături de solicitant.

Profilul partenerilor

Condiții generale de eligibilitate:

Organizatie cu personalitate juridică din România (exclusiv Persoane Fizice Autorizate, întreprinderi individuale sau echivalent)

Trebuie să nu se afle în situațiile de excludere prevăzute în cadrul Regulilor generale privind eligibilitatea solicitanților din Ghidul conditii generale;

Condiții specifice

Activitate relevantă in domeniul proiectelor, dovedită de fișa partenerului, semnată și ștampilată de reprezentantul legal al instituției din care sa rezulte experiența de minim 2 ani în implementarea de proiecte finanțate din fondurile europene, in calitate de solicitant sau partener – menționarea numelui proiectului și numărului contractului de finanțare.

Partenerii naționali vor fi implicați in toate cele trei aspecte prezentate mai jos:

  • Implementarea proiectului
  • Furnizare de expertiză, resurse umane și materiale
  • Finanțarea proiectului

Organizatiile interesate să participe la selecție vor depune Fișa Partenerului completată și Scrisoarea de intenție, cu mențiunea: “Pentru selecția de parteneri POSDRU 2.3” la adresa de email nikyr@yahoo.com, in format PDF si semnate de reprezentantii legali, până la data de 25.07.2013, orele 16:00.

Propunerile de parteneriat eligibile vor fi analizate și selectate de catre comisia de evaluare numită în acest sens de catre managementul universității. Partenerii selectați vor fi contactați direct, la datele de contact furnizate în fișa partenerului. Lista finală a partenerilor selectați va fi publicată pe siteul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara.

          Descarcăre documente:


Adaugat de: Admin General la data 2015-02-19
USABMVT
Copyright © 2017. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara