Ultimele Noutati
Program Street Delivery 2017
 
Iun
16
Postat de: AdminHORTI
Sectiune: Faculty of Horticulture and Forestry
Program Street Delivery 2017
Anunturi
OFERTA POMI FRUCTIFERI CERTIFICATI
USAMVB Statiunea Didactica Timisoara
Anunt demarare achizitie publica
Anunt privind demararea achizitiei publice
ANELiS - Acces National la Literatura Stiintifica de Cercetare
Acces National Electronic la Literatura Stiintifica de Cercetare
Calendar Evenimente
<< Iunie, 2017 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Parteneri
 
Anunt selectie parteneri proiect POSDRU - DMI 2.1

Nr. Inreg. 4909/24.07.2013


ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI
entități private, pentru proiectele finanțate din fonduri structurale nerambursabile

În conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 și ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 64/2009 aprobate prin OMFP 2548/2009, si OMEN 4180/2013,
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara anunță organizarea unei proceduri de selecție a partenerilor în vederea depunerii unei cereri de finantare pe Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Domeniul Major de Intervenție (DMI) 2.1

Condiții generale de eligibilitate
Organizatie cu personalitate juridică din România (exclusiv Persoane Fizice Autorizate, întreprinderi individuale sau echivalent). Organizatia trebuie să NU se afle în situațiile de excludere prevăzute în cadrul Regulilor generale privind eligibilitatea solicitanților din Ghidul conditii generale.

Conținutul dosarului de participare
A. Documente de functionare a entitatii:
(1) Statutul organizației/actul constitutiv prin care se face dovada că are ca obiect de activitate desfășurarea acelor activități solicitate și cuprinse în anunțul de selecție;
(2) Certificatul de înregistrare fiscală.
(3) Declarație pe proprie răspundere privind numărul mediu de angajați în ultimii 2 ani.

B. Documente specifice:
(1) Declarație de eligibilitate, conform Anexei 3 la Ghidul Solicitantului Condiții generale (semnată și ștampilată de către reprezentantul legal);
(2) Declarație pe propria răspundere (semnată și ștampilată de către reprezentantul legal) prin care își asumă angajamentul de a asigura resursele financiare și umane necesare în implementarea proiectului, pe toată durata de implementare a proiectului;
(3) Scrisoare de intenție (semnată și ștampilată de către reprezentantul legal);
(4) Documente relevante, care să ateste capacitatea entității private de a implementa activitățile din proiect pentru care va fi selectată;
(5) Fișa Partenerului completată cu informatiile necesare pentru inscrierea partenerului in sistemul informatic Actionweb (semnată și ștampilată de către reprezentantul legal);


Obiectivul general al proiectului
Obiectivul general al proiectului îl constituie activitățile de organizare, implementare la un potențial loc de muncă, monitorizare, evaluare a stagiilor de pregătire practică studenți prevăzute în curriculum-ul obligatoriu, pentru toate filierele și profilurile din sistemul național de educație.

Activitatile principale ale proiectului sunt urmatoarele:
1. Activitati de management.
2. Informare și publicitate.
3. Informare și înregistrarea grupului țintă.
4. Consiliere și orientare profesională
5. Planificarea, organizarea și desfășurarea stagiilor de practică
6. Realizarea și dezvoltarea Portalului proiectului.
7. Dezvoltare conținut educațional în format multimedia
8. Evaluarea de impact a programului
9. Activitățile inovatoare care facilitează tranziția de la școală la viața activă prin implementarea metodelor interactive de învățare firma de exercițiu-intreprindere simulată

Partenerii vor fi implicați in urmatoarele aspecte prezentate mai jos:

  • Implementarea proiectului
  • Furnizare de expertiză, resurse umane și materiale

Principalele activitati in care va fi implicat partenerul de proiect:

  • Activități de management
  • Informare și publicitate
  • Realizarea și dezvoltarea Portalului proiectului
  • Dezvoltare conținut educațional în format multimedia
  • Evaluarea de impact a programului

Organizatiile interesate să participe la selecție vor depune Fișa Partenerului completată și Scrisoarea de intenție, cu mențiunea: “Pentru selecția de parteneri POSDRU 2.1” la adresa de email nikyr@yahoo.com, in format PDF si semnate de reprezentantii legali, până la data de 26.07.2013, orele 14:00.
Propunerile de parteneriat eligibile vor fi analizate și selectate de catre comisia de evaluare numită în acest sens de catre managementul universității. Partenerii selectați vor fi contactați direct, la datele de contact furnizate în fișa partenerului. Lista finală a partenerilor selectați va fi publicată pe siteul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara.

Descarcăre documente:


Adaugat de: Admin General la data 2015-02-19
USABMVT
Copyright © 2017. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara