Ultimele Noutati
Conferinta zoonoze
 
Sep
27
Postat de: Admin MV
Sectiune: FMVT
Conferinta zoonoze
Calendar Evenimente
<< Aprilie, 2019 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Parteneri
 
Admitere 2011 - Medicina Veterinara

FACULTATEA DE MEDICINÃ VETERINARÃ

ADMITERE 2011

DOMENIUL: Medicinã Veterinarã

Forma de învãþãmânt: Zi/6 ani - în limbile românã ºi englezã

Numãr de locuri pentru anul universitar 2011/2012

 • locuri bugetate (fãrã taxã) – 107

 • locuri cu taxã (nebugetate) – 43

 • locuri cu taxã în limba englezã - 30

Calendar admitere sesiunea iulie 2011:  

 • 12 – 27 iulie 2011 – înscrieri (depunerea dosarelor, orele 8.00-14.00)

 • 28 iulie 2011, afiºarea rezultatelor ºi confirmarea locurilor bugetate (orele 8.00-14.00)

 •  29 iulie 2011 - confirmãri locuri cu taxã (orele 8.00-13.00)

   

 ADMITEREA (concurs dosare) 

Nota finalã se calculeazã astfel:
Nf = (MIX+MX+MXI+MXII+MXIII +MBac) / 5(6)
în care:
MIX-XIII = media anilor de liceu (MXIII pentru seral)
MBac = media bacalaureat (minim 6,00)

 ACTE NECESARE:
- diploma de bacalaureat sau diploma echivalentã cu aceasta;
- foaie matricolã cu mediile anilor de studiu din liceu pentru cei care nu au mediile scrise pe diploma de bacalaureat;
- certificat de naºtere în copie legalizatã;
- adeverinþã medicalã tip;
- copie xerox de pe CI/BI cu CNP;
- 3 fotografii tip buletin;
- cerere de înscriere tip (de la secretariat);
- chitanþa reprezentând taxa de înscriere (100 lei);
- dosar plic;
- adeverinþã pentru studenþii care urmeazã a doua facultate din care sã rezulte:

  1. numãrul anilor universitari de studiu efectuaþi în regim cu taxã sau buget;

    2. dacã au beneficiat sau nu de bursã ºi pe ce perioadã (numãr semestre).

- copie dupã diploma de licenþã sau diploma de absolvire pentru absolvenþii de facultate ºi adeverinþã din care sã rezulte numãrul anilor efectuaþi la buget sau la taxã, precum  ºi numãrul de semestre în care au beneficiat de bursã sau faptul ca  nu au beneficiat de bursã.

Absolvenþii primesc diplomã de licenþã ºi titlul de Doctor medic veterinar

În primii trei ani sunt studiate disciplinele fundamentale ºi preclinice: Anatomia, Biochimia, Biologia  animalã, Biologia celularã, Ecologia, Fiziologia, Genetica, Microbiologie ºi Imunologie, Farmacologia, Semiologia.

În anii IV, V ºi VI sunt studiate disciplinele clinice: Boli infecþioase, Boli parazitare, Dermatologie, Boli interne, Chirurgie, Toxicologie, Obstetricã ºi ginecologie, Farmacie veterinarã.

Diploma este recunoscutã în þãrile U.E. ºi vã oferã posibilitatea sã profesaþi fie în þarã, fie în strãinãtate, în diferite domenii, astfel:

 • Cabinete sau clinici veterinare,

 • Farmacii veterinare,

 • Controlul alimentelor,

 • Industrie alimentarã,

 • Poliþie veterinarã,

 • Direcþii sanitar veterinare,

 • Laboratoare veterinare,

 • Industria farmaceuticã,

 • Puncte vamale de control,

 • Ferme de animale,

 • Grãdini ºi parcuri zoologice,

 • Învãþãmânt ºi cercetare,

 • Consultanþã veterinarã.

În anul 2010 facultatea a fost reacreditatã naþional, iar în octombrie 2010 facultatea a fost evaluatã european de cãtre EAEVE (Asociaþia Facultãþilor de Medicinã Veterinarã din Europa). Tot din 2010 este acreditatã ARACIS ºi secþia în limba englezã.

Informaþii suplimentare:

 • Tel.:0256-277008
 • Tel./Fax.:0256-277118
 • E-mail: office@fmvt.ro
 • http://medicina.usab-tm.ro/

Adaugat de: Admin MV la data 2011-06-29
Conferinta zoonoze
Conferinta zoonoze
 
Conferinta zoonoze
Conferinta zoonoze
Conferinta zoonoze
Conferinta zoonoze
 
UN PUNCT DE VEDERE CU PRIVIRE LA RISCURILE CONTAMINÃRII CU E. COLI
UN PUNCT DE VEDERE CU PRIVIRE LA RISCURILE CONTAMINÃRII CU E. COLI
Simpozion FMV, 26 - 27 mai 2016
Simpozion FMV, 26 - 27 mai 2016
 
Tabere 2014
Tabere 2014
Admission 2014
Admission 2014
 
Congresul European de Anatomie
Congresul European de Anatomie
ANUNT Simpozion Stiintific FMV TM 2013
Sesiunii ªtiinþifice Anuale ACTUALITÃÞI ÎN CREªTEREA ªI PATOLOGIA ANIMALELOR
 
Gala Premiilor USAMVBT
Gala Premiilor USAMVBT
Admitere Medicinã Veterinarã
Admitere Medicinã Veterinarã, septembrie 2012
 
Cereri pentru tabara FMVT
Cereri pentru tabara FMVT
Cereri pentru tabara FMVT
Cereri pentru tabara FMVT
 
worshop-ul denumit „Light & Landscape”
worshop-ul denumit „Light & Landscape”
Simpozion Stiintific FMV TM 2012
Simpozion Stiintific FMV TM 2012
 
Admitere Medicina Veterinara 2011 Sesiunea Septembrie
Admitere Medicina Veterinara 2011 Sesiunea Septembrie
Inceperea anului universitar
Inceperea anului universitar
 
Rezultate admitere FMVT
Rezultate admitere FMVT
Medic Primar Veterinar
Medic Primar Veterinar
 
The Faculty of Veterinary Medicine Timisoara offers the possibility to study veterinary medicine in english
Now, The Faculty of Veterinary Medicine Timisoara offers the possibility to study veterinary medicine in english!
Prezentare Facultate  |    Noutati  |   Evenimente  |   Localizare pe harta  |   Contact
USABMVT
Copyright © 2019. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara