Ultimele Noutati
MEDALIA DE AUR LA SALONUL INTERNATIONAL DE INVENTICA GENEVA, EDITIA 2017
 
Apr
03
Postat de: AdminAGRO
Sectiune: Faculty of Agriculture
MEDALIA DE AUR LA SALONUL INTERNATIONAL DE INVENTICA GENEVA, EDITIA 2017
Calendar Evenimente
<< Iulie, 2017 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Parteneri
 
 
Admitere

ADMITERE 2017

admitere2017

Calendarul admiterii 2017

 

Calendarul admiterii la ciclul universitar de licență sesiunea 2017:

Sesiunea de vară:

 • 10.07.2017 – 26.07.2017 - Înscrieri
  (Luni-Vineri între orele 800-1500, Sâmbătă între orele 800-1200)
 • 26.07.2017 - Afișarea rezultatelor după ora 1600
 • 27.07.2017 - Confirmarea locurilor bugetate
 • 28.07.2017 - Confirmarea locurilor cu taxă

Sesiunea de toamnă:

 • 04.09.2017 – 21.09.2017 - Înscrieri
  (Luni-Vineri între orele 800-1500, Sâmbătă între orele 800-1200)
 • 21.09.2017 - Afișarea rezultatelor după ora 1600
 • 22.09.2017 - Confirmarea locurilor bugetate și cu taxă

 

Calendarul admiterii la ciclul universitar de master sesiunea 2017:

Sesiunea de vară:

 • 10.07.2017 – 25.07.2017 - Înscrieri
  (Luni-Vineri între orele 800-1500, Sâmbătă între orele 800-1200)
 • 26.07.2017 - Interviu din tematica afișată
 • 26.07.2017 - Afișarea rezultatelor după ora 1600
 • 27.07.2017 - Confirmarea locurilor bugetate
 • 28.07.2017 - Confirmarea locurilor cu taxă

Sesiunea de toamnă:

 • 04.09.2017 – 20.09.2017 - Înscrieri
  (Luni-Vineri între orele 800-1500, Sâmbătă între orele 800-1200)
 • 21.09.2017 - Interviu din tematica afișată
 • 21.09.2017 - Afișarea rezultatelor după ora 1600
 • 22.09.2017 - Confirmarea locurilor bugetate și cu taxă

Organizarea si desfasurarea admiterii

 

Organizarea și desfășurarea admiterii - sesiunea 2017


Ciclul universitar de LICENȚĂ

CRITERIUL DE ADMITERE LA LICENȚĂ:

Departajarea candidaților se va face pe baza mediei generale de admitere.

Media generală de admitere se calculează astfel:

 • 80% media de la examenul de bacalaureat
 • 20% media aritmetică a anilor de studiu din liceu

Pentru înscrierea la admitere, candidații/persoanele împuternicite, vor depune următoarele acte:

 • diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original;
 • foaie matricolă în original;
 • certificat de naștere în copie conform cu originalul;
 • adeverință medicală tip din care să rezulte că persoana care se înscrie la admitere este aptă pentru domeniul la care candidează;
 • pentru candidații studenți: adeverință din care să rezulte calitatea de student, copie conform cu originalul a diplomei de bacalaureat sau diplomei echivalente cu aceasta și a foii matricole, respectiv diplomă de licență sau absolvire a unei facultăți sau a unui colegiu, în original sau copie conform cu originalul pentru cei care se înscriu la concurs ca să urmeze un al doilea program de studiu;
 • copie a cărții de identitate;
 • 3 fotografii color 3/4;
 • chitanța reprezentând taxa de înscriere;
 • pentru copiii personalului didactic de predare și didactic auxiliar aflat în activitate (învățământ preuniversitar și superior) o adeverință cu viza Inspectoratului Școlar sau a unității de învățământ iar pentru copii orfani sau ai personalului didactic și didactic auxiliar pensionat, acte doveditoare (pentru scutirea taxei de înscriere);
 • pentru angajații și pentru copiii personalului angajat sau pensionat al U.S.A.M.V.B. Timișoara o adeverință eliberată de Departamentul Resurse Umane al instituției pentru scutirea taxei de înscriere;
 • fișă de înscriere (anexa 1);
 • dosar plic.

 


Ciclul universitar de MASTER

CRITERIUL DE ADMITERE LA MASTER:

Departajarea candidaților se va face pe baza mediei generale de admitere.

Media generală de admitere se calculează astfel:

 • 70% media examenului de diploma/licență
 • 30% nota obținută la proba orală (interviu pe baza unei tematici aprobată de Consiliul facultății care organizează studiile universitare de masterat)

Înscrierea la concurs se face pe bază de cerere (anexa 2) depusă de candidați/persoanele împuternicite, cu menționarea, sub semnătura proprie, a tuturor datelor solicitate de formulare.
La cerere se anexează următoarele acte:

 • diploma de bacalaureat și diploma de licență (sau echivalenta acesteia), ambele în original;
 • foaia matricolă/suplimentul la diplomă de la liceul/facultatea absolvită, în original;
 • certificatul de naștere, în copie conform cu originalul;
 • copie de pe actul de identitate;
 • trei fotografii color tip buletin de identitate (3/4 cm);
 • chitanța de plată a taxei de înscriere la concurs;
 • pentru copiii personalului didactic de predare și didactic auxiliar aflat în activitate (învățământ preuniversitar și superior) o adeverință cu viza Inspectoratului Școlar sau a unității de învățământ iar pentru copii orfani sau ai personalului didactic și didactic auxiliar pensionat, acte doveditoare (pentru scutirea taxei de înscriere);
 • pentru angajații și/sau copiii personalului angajat sau pensionat al U.S.A.M.V.B. Timișoara o adeverință eliberată de Departamentul Resurse Umane al instituției pentru scutirea taxei de înscriere;
 • certificat de competență lingvistică pentru o limbă străină de largă circulație internațională (numai pentru promoțiile anterioare celei din 2014).

 

COMISII PENTRU ADMITEREA LA CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT FACULTATEA DE AGRICULTURA

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE ADMITERE LA CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

Interviurile pentru admiterea la CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT se vor desfășura conform tematicii afișate, în data de 26 iulie 2017 astfel:

 • Programul de studiu AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ sala 329, etajul III, Facultatea de Agricultură, începând cu ora 9;
 • Programul de studiu TEHNOLOGII SUSTENABILE PENTRU CULTURI DE CÂMP sala 325, etajul III, Facultatea de Agricultură, începând cu ora 9;
 • Programul de studiu UTILIZAREA DURABILĂ A TERENURILOR AGRICOLE sala 024, parter, Facultatea de Agricultură, începând cu ora 9;
 • Programul de studiu PROTECȚIE ȘI EXPERTIZARE FITOSANITARĂ sala 127, et. I, Facultatea de Agricultură, începând cu ora 10;
 • Programul de studiu BIOLOGIE APLICATĂ ÎN AGRICULTURĂ sala 507, etajul V, Facultatea de Agricultură, începând cu ora 9;
 • Programul de studiu GESTIUNEA MEDIULUI ȘI A RESURSELOR NATURALE sala 235, etajul II, Facultatea de Agricultură, începând cu ora 9;
 • Programul de studiu MANAGEMENTUL INREGISTRARII SISTEMATICE A TERENURILOR AGRICOLE sala 422, etajul IV, Facultatea de Agricultură, începând cu ora 9.

Programul de studii de master Agricultură ecologică

Programul de studii de masterat Gestiunea mediului și a resurselor naturale

Programul de studii de master Biologie aplicată în agricultură

Programul de studii de master Tehnologii sustenabile pentru culturi de câmp

Programul de studii de master Utilizarea durabila a terenurilor agricole

Programul de studii de masterat Managementul inregistrarii sistematice in contextul dezvoltarii durabile

Programul de studii de master Protectie si expertizare fitosanitara


Programe de studii universitare de licență - forma de învățământ cu frecvență,
pentru care se organizează admitere 2017

DOMENIUL DE LICENȚĂ

PROGRAMUL/
SPECIALIZAREA

Agronomie

Agricultură - A

Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industria alimentară - AP

Protecția plantelor -A

Agricultură- limba engleză - AP

Biologie

Biologie - A

Ingineria mediului

Ingineria și protecția mediului în agricultură - A

Inginerie geodezică

Măsurători terestre și cadastru -A

Inginerie mecanică

Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară - A

 

Programe de studii universitare de licență - forma de învățământ cu frecvență redusă și învățământ la distanță,
pentru care se organizează admitere 2017

DOMENIUL DE LICENȚĂ

PROGRAMUL/
SPECIALIZAREA

Agronomie

Agricultură  IFR- AP

Ingineria mediului

Ingineria și protecția mediului în agricultură IFR - A

 

Programele de studii universitare de master,
pentru care se organizează admitere 2017

Domeniul de studii uiversitare de master

Programul de studii

Agronomie

Agricultură ecologică

Tehnologii sustenabile pentru culturi de câmp

Utilizarea durabilă a terenurilor agricole

Protecție și expertizare fitosanitară

Biologie

Biologie aplicată în agricultură

Ingineria mediului

Gestiunea mediului și a resurselor naturale

Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală

Managementul înregistrării sistematice a terenurilor agricole în contextul dezvoltării rurale


Actualizat de: AdminAGRO la data 2017-07-19
Web design Timisoara
Prezentare Facultate  |    Noutati  |   Evenimente  |   Localizare pe harta  |   Contact
USABMVT
Copyright © 2017. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara