Ultimele Noutati
MEDALIA DE AUR LA SALONUL INTERNATIONAL DE INVENTICA GENEVA, EDITIA 2017
 
Apr
03
Postat de: AdminAGRO
Sectiune: Faculty of Agriculture
MEDALIA DE AUR LA SALONUL INTERNATIONAL DE INVENTICA GENEVA, EDITIA 2017
Calendar Evenimente
<< August, 2017 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Parteneri
 
 
Agricultura ecologica

1. Misiunea

Programul de Master cu specializarea Agriculturã ecologicã are misiunea de a forma profesioniști cu o pregãtire superioarã, capabili sã realizeze o armonizare a sistemului de agriculturã convenționalã cu obiectivele agriculturii ecologice și, totodatã, economice și sociale. De asemenea, menirea acestui program rezidã în formarea de specialiºti în agriculturã ecologicã având capacitatea de a elabora si implementa tehnologii ecologice specifice unei microzone, de a organiza ºi conduce o fermã ecologicã asigurând conversia de la agricultura intensivã la cea nepoluantã.

2. Obiectivele

În cadrul acestui program, se asigurã pregãtirea postuniversitarã pe diferite paliere cum sunt: tehnologiile agricole cu impact poluant redus și principiile de agriculturã ecologicã. Tot în cadrul acestui program de masterat se vor pregãtii tineri absolvenți pentru a se instrui în viitor prin doctorat, care sã își aducã apoi aportul la progresul științific și tehnologic din domeniu.

Obiectivele de formare ale specializãrii vizeazã:

  1. Asimilarea, aprofundarea și integrarea conceptelor metodologice teoretice si tehnologice din domeniul agriculturii ecologice.
  2. Dezvoltarea capacitãții de analizã și interpretare a factorilor implicați în producția ecoagricolã.
  3. Elaborarea și adaptarea tehnologiilor de agriculturã ecologicã, cu respectarea reglementãrilor în vigoare, prevenirea poluãrii recoltei și a mediului.
  4. Evaluarea impactului tehnologiilor ecoagricole, prin prisma calitãții și a valorificãrii producției agricole.
  5. Perfectionarea abilitãților de comunicare profesionalã în diferite medii profesionale și oferirea consultanței de specialitate.

Obiectivele menþionate sunt rezultate prin operaþionalizarea competenþelor de formare ºi sunt structurate astfel a) competenþe profesionale și b) competenþe transversale, dupã cum urmeazã:

a. Competențe profesionale:

C1.Elaboraea unor tehnologii de agriculturã ecologicã fundamentate științific, cu respectarea principiilor agriculturii ecologice.
C2.Adaptarea și dezvoltarea tehnologiilor ecoagriole în corelație cu caracteristicile microzonelor de culturã.
C3.Evaluarea eficienței economice a diferitelor tehnologii agricole ecologice aplicate.
C4.Aplicarea mãsurilor Politicilor Agricole Comunitare în agricultura ecologicã
C5.Proiectarea si organizarea unei ferme agricole ecologice în conformitate cu legislația în vigoare

b. Competente transversale

CT1. Identificarea direcțiilor și a posibilitãților de perfecționare profesionalã continuã, în concordanțã cu tendințele de evoluție a agriculturii ecologice.
CT2.Asumarea responsabilitãților în activitãțile desfãșurate în echipe de lucru multidisciplinare, cu respectarea deontologiei profesionale.
CT3. Comunicarea eficientã în diferite medii profesionale, utilizând metodele și tehnicile specifice.

Competenþele dobândite în conformitate cu obiectivele de formare ale specializãrii (în strânsã concordanþã cu structura pe discipline a planului de învãþãmânt) permit absolventului sã satisfacã pe deplin cerinþele calificãrii de inginer agronom. Aceste competenþe sunt, în acelaºi timp, în concordanþã cu cele pe care le dobândesc absolvenþii unor programe de studiu similare din þãrile Uniunii Europene.

3. Discipline studiate

PLAN DE ÎNVÃȚÃMÂNT

 

*Pentru vizualizarea fiºei disciplinei, efectuați click pe plan


Actualizat de: AdminAGRO la data 2017-03-21
Web design Timisoara
Prezentare Facultate  |    Noutati  |   Evenimente  |   Localizare pe harta  |   Contact
USABMVT
Copyright © 2017. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara