Ultimele Noutati
MEDALIA DE AUR LA SALONUL INTERNATIONAL DE INVENTICA GENEVA, EDITIA 2017
 
Apr
03
Postat de: AdminAGRO
Sectiune: Faculty of Agriculture
MEDALIA DE AUR LA SALONUL INTERNATIONAL DE INVENTICA GENEVA, EDITIA 2017
Calendar Evenimente
<< Septembrie, 2017 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Parteneri
 
 
Agricultura

To apply for our specialization in Agriculture taught in English (or for other specializations) please click HERE

1.Misiunea:

Formarea de ingineri agronomi capabili sã conceapã ºi sã aplice tehnologii pentru plantele agricole specifice condiþiilor zonei respective care sã rãspundã imperativelor dezvoltãrii durabile.

2. Obiectivele:

 • Cunoaºterea factorilor biotici ºi abiotici care condiþioneazã producþia agrícola vegetalã;
 • Cunoaºterea anatomiei, morfologiei, biologiei plantelor ºi a legilor care guverneazã ecosistemul agricol.
 • Cunoaºterea elementelor de biochimie, geneticã ºi fiziologie vegetalã ºi rolul lor în producþia agricolã.:
 • Cunoaºterea legilor care guverneazã ecosistemul agricol;
 • Cunoaºterea elementelor de protecþia ºi îmbunãtãþirea resurselor naturale ale agriculturii;
 • Cunoaºterea modului de ameliorare a stãrii de sãnãtate a plantelor ºi a produselor vegetale;
 • Cunoaºterea bazei energetice ºi a utilajelor folosite în agriculturã;
 • Însuºirea tehnologiei de cultivare a plantelor agricole;
 • Dobândirea capacitãþii de a elabora tehnologii pentru plantele agricole în corelaþie cu condiþiile locale
 • Susþinerea mobilitãþilor cadrelor didactice cãtre parteneri din strãinãtate în vederea modernizãrii ºi perfecþionãrii metodelor de predare, precum ºi pentru recunoaºterea prestigiului lor profesional, prin încheierea de acorduri de colaborare Socrates/Erasmus sau Leonardo;
 • Cunoaºterea legilor economice particularizate la producþia agricolã;
 • Cunoaºterea metodelor moderne de conducere a exploataþiilor agricole;
 • Cunoaºterea procedeelor de administrare, organizare a producþiei agricole ºi desfacerii produselor;
 • Cunoaºterea unor elemente financiar contabile, juridice aplicabile în agriculturã, etc.
 • Asigurarea consultanþei în exploataþiile agricole.
 • Adecvarea continuã a curriculei, menitã sã le asigure viitorilor absolvenþi inserþia pe piaþa muncii;
 • Sprijinirea studenþilor pentru obþinerea de stagii de studii ºi/sau muncã la universitãþi de prestigiu din strãinãtate, companii sau instituþii publice din domeniu sau la ferme private

Misiunea specializãrii de Agricultura este didacticã, ºtiinþificã ºi de consultanta. Principala preocupare o reprezintã pregãtirea profesionalã la un înalt nivel ºtiinþific ºi tehnologic al viitorilor specialiºti ce vor activa în domeniul Agriculturii. În acest sens planul de învãþãmânt ºi conþinutul programelor analitice ale disciplinelor urmãresc realizarea unei pregãtiri profesionale corespunzãtoare care la va da posibilitatea absolvenþilor sã desfãºoare activitãþi în instituþii agricole, ferme agricole, primãrii, Agenþii de Protecþia Mediului si Plantelor, Camere de Agriculturã, servicii de consultanþã, în învãþãmânt ºi cercetare sau ca experþi în domeniu.

În paralel se urmãreºte antrenarea studenþilor în activitãþile de cercetare ºtiinþificã a disciplinelor de profil, inclusiv a celor angajaþi pe bazã de contract, în vederea formãrii deprinderilor ºi însuºirii metodicii de cercetare, a realizãrii de venituri extrabugetare menite sã susþinã dotarea ºi funcþionarea laboratoarelor facultãþii. Cercetarea în domeniul agriculturii, având ca obiectiv evaluarea impactului de mediu reprezintã activitãþi prezente ºi viitoare ce vor antrena numeroºi specialiºti formaþi în domeniul ingineriei mediului. O altã misiune a facultãþii este si aceea de pregãtire continuã a absolvenþilor prin masterat si doctorat cat si sprijinirea studenþilor pentru obþinerea de stagii de studii ºi/sau muncã la universitãþi de prestigiu din strãinãtate, companii sau instituþii publice din domeniu sau la ferme private;

3. Discipline studiate

PLAN DE ÎNVÃÞÃMÂNT

*Pentru vizualizarea planului daþi click pe plan

Specializarea Agriculturã are o duratã a studiilor de 4 ani atât pentru învãþãmântul de zi cât ºi pentru învãþãmântul cu frecvențã redusã.
Diploma ºi titlul obþinut de absolvenþi este cel de inginer diplomat.


Actualizat de: AdminAGRO la data 2016-11-18
Web design Timisoara
Prezentare Facultate  |    Noutati  |   Evenimente  |   Localizare pe harta  |   Contact
USABMVT
Copyright © 2017. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara