Ultimele Noutati
MEDALIA DE AUR LA SALONUL INTERNATIONAL DE INVENTICA GENEVA, EDITIA 2017
 
Apr
03
Postat de: AdminAGRO
Sectiune: Faculty of Agriculture
MEDALIA DE AUR LA SALONUL INTERNATIONAL DE INVENTICA GENEVA, EDITIA 2017
Calendar Evenimente
<< Iulie, 2017 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Parteneri
 
 
Agricultura

Conform planului de învățământ, pentru specializarea Agricultură sunt prevăzute 270 ore de practică pe ciclu de licență, repartizate astfel:

 • Anul I – semestrul II: 60 ore*
 • Anul II – semestrul I: 60 ore, semestrul II: 60 ore
 • Anul III – semestrul I: 60 ore, semestrul II: 60 ore
 • Anul IV – semestrul II: 120 ore.

*30 ore echivalează cu o săptămână de practică

Tematica disciplinei de Practică a specializării Agricultura este permanent revizuită și îmbunătățită, astfel încât să răspundă întru totul cerințelor planului de învățământ al specializării și nevoilor studenților de a-și însuși cunoștințele și practica specifică domeniului. Activitățile converg spre dobândirea experienței necesare specialistului agronom. Astfel, orele de practică sunt corelate cu disciplinele în domeniu și de specialitate prevăzute în planul de învățământ la fiecare an de studiu, fiind coordonate și îndrumate de către cadrele didactice responsabile cu buna desfășurare a activităților practice. p1

Studenții din anul I realizează practica de Ferma, Topografie si desen tehnic, Botanica si Masini agricole, în care participă la identificarea (în teren), determinarea (în laboratoare) a problemelor cu care se intalneste viitorul specialist agronom.. Tot în această practică, își formează deprinderi in formarea de competente transversale si competente profesionale. In timpul perioadei de practica ce se efectueaza in cele doua semestre, studentii parcurg urmatoarele etape:

 • cunoașterea unei ferme sub aspectul organizării, a compartimentelor și modului defuncționare;
 • cunoașterea sectoarelor de activitate (vegetal, de creștere a animalelor) și a moduluide organizare a lucrărilor în vederea formării unei imagini generale asupra funcționării unei unități agricole pentru a vedea importanța și rolul fiecărei discipline ce o va aborda pe parcursul studiilor și a acorda o maximă importanță în pregătireaprofesională.
 • cunoașterea bazei energetice pentru agricultură, a principalelor tipuri de tractoare utilizate și conducerea tractorului;
 • formarea diferitelor agregate în raport cu plantele de cultură și categoria de lucrări;
 • aprofundarea cunoștințelor practice privitoare la măsurarea terenurilor în condiții de teren;
 • însușirea unor tehnici de lucru pentru ridicări planimetrice și nivelitice ;
 • dobândirea unor abilități de manevrare și utilizare a aparaturii specifice;
 • cunoașterea morfologică a organismului vegetal: particularități ale plantelor de cultură;
 • cunoașterea și descrierea principalelor genuri și specii;
 • cunoașterea și descrierea plantelor cu importanță mare pentru agricultură (plante cultivate și specii spontane - buruieni);
 • cunoașterea modului de recoltare a materialului biologic, pregătire pentru herborizare și păstrare.
p1 p1
p1 p1

În anul II de studiu, studenții efectuează practica de Agrochimie, Agrotehnica, Pedologie si Protectia Plantelor. Obiectivele acestei practici sunt urmatoarele:

 • cunoașterea proceselor pedogenetice ;
 • răspândirea și evoluția solurilor;
 • cunoasterea proprietăților acestora în scopul utilizării raționale a fondului funciar și ridicării potențialului de fertilitate;
 • aprecierea calității lucrărilor solului;
 • descrierea, recunoașterea și cartarea buruienilor din culturile agricole;
 • cunoașterea metodelor agrotehnice și chimice de combatere a buruienilor;
 • prezentarea agenților fitopatogeni, a dăunătorilor și a buruienilor din cultura plantelor de câmp;
 • prezentarea controlului fitosanitar al culturilor, prognoza și avertizarea tratamentelor chimice împotriva bolilor, dăunătorilor și buruienilor, metodele fizice și chimice, precum și normele de protecția muncii;
 • metode de determinare a Pragului Economic de Dăunare (PED).
 • Cartarea agrochimică.a unei suprafețe date.
 • orientarea în teren cu planul la scară 1:10000 și 1:5000 pentru sere;
 • dispunerea în teren a marcajelor pentru microparcele experimentale;
 • ridicarea probelor de sol cu sonda agrochimică;
 • materializarea pe teren a parcelelor agrochimice de fertilizare.
 • Fertilizarea cu îngrășăminte chimice și organice a solelor
 • fertilizarea de bază organică și chimică (NP, NPK, PK)
 • fertilizarea suplimentară (fazială) cu azot (azotat de amoniu, uree) sau îngrășăminte lichide.
 • gunoiul de grajd:modalități de obținere la bovine (cu așternut) - platforma de fermentare; nămolul porcin; gunoiul fermentat anaerob sub picioarele ovinelor
 • efectuarea de lucrari in câmpurile experimentale ale disciplinelor aflate in de la SDE
 • lucrări de ridicare a probelor de sol și plantă;
 • aplicarea îngrășămintelor; observații în parcele,
 • variante asupra creșterii și dezvoltării plantelor;
 • recoltarea experiențelor.

In anul III, prin intermediul stagiului de practică la disciplinele de Fitotehnie si Cultura pajistilor, se urmarește atingerea unor obiective cum ar fi:

 • efectuarea semănatului la culturile de cereale și plante tehnice
 • fertilizarea cerealelor de toamnă
 • erbicidarea cerealelor de toamnă
 • recoltarea cerealelor și a plantelor tehnice
 • prezentarea și cunoașterea speciilor legumicole de interes pentru cultură în condițiile din țara noastră;
 • cunoașterea sistemelor de cultură a plantelor legumicole în condiții de câmp deschis și spații protejate;
 • înființarea culturilor prin semănat și plantat; producerea răsadurilor la plantele legumicole;
 • tehnologii de cultură a plantelor legumicole în raport cu specia și sistemul de cultură (câmp deschis, spații protejate)
 • cunoașterea principalelor specii din pajiști si evaluarea producției plantelor furajere

Stagiul de practică in anul III se mai poate desfășura si în cadrul firmelor (societăților comerciale) sau partenere, cu care Facultatea de Agricultura încheie convenții de practică, cat și în alte unități sau institutii economice de stat din sfera agriculturii, pentru care studenții facultății pot opta pentru desfășurarea stagiului de practică.

Îndrumătorii de practică sunt responsabili cu instruirea și supravegherea studenților, pentru o bună desfășurare a activităților în cadrul Facultatii cat si a societăților comerciale în care au fost repartizați aceștia, conform convențiilor de practică incheiate cu acestea.

Stagiul de practică se finalizează cu un colocviu de evaluare, constând în verificarea documentelor întocmite pe parcursul stagiului (adeverință de practică, caietul de practică) și prezentarea referatelor individuale elaborate pe baza culegerii și prelucrării datelor din teren.

Îndrumarea studenților spre societățile comerciale si alte unitati sau institutii în care se va desfășura stadiul de practică se face în mare parte de către Facultatea de Agricultura.

În practica anului IV, sub îndrumarea cadrelor coordonatoare, studenții realizează practica de specialitate si practica pentru Elaborare a proiectului de diplomă conform ghidului de redactare. Această activitate se bazează pe studiile, cercetările, experiențele și rezultatele obținute încă din anii anteriori, când s-au înscris la cercurile științifice aledisciplinelor.

p1

Actualizat de: AdminAGRO la data 2017-03-21
Web design Timisoara
Prezentare Facultate  |    Noutati  |   Evenimente  |   Localizare pe harta  |   Contact
USABMVT
Copyright © 2017. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara