Ultimele Noutati
SUSTINEREA ACTIVITATII ANTREPRENORIALE PRIN PROMOVAREA ANTREPRENORILOR DE SUCCES
 
Noi
13
Postat de: Admin TPA
Sectiune: Fac. de T.P.A
SUSTINEREA ACTIVITATII ANTREPRENORIALE PRIN PROMOVAREA ANTREPRENORILOR DE SUCCES
Anunturi
COLOCVIUL PENTRU ADMITEREA LA GRADUL DIDACTIC I
COLOCVIUL PENTRU ADMITEREA LA GRADUL DIDACTIC I
PROGRAMUL POSTUNIVERSITAR DE PREGATIRE PSIHOPEDAGOGICA 2018-2019
VESTART - Arta antreprenoriatului
PROIECT - Metodologia de selectie a planurilor de afaceri
ANELiS - Acces National la Literatura Stiintifica de Cercetare
Acces National Electronic la Literatura Stiintifica de Cercetare
OFERTA POMI FRUCTIFERI CERTIFICATI
USAMVB Statiunea Didactica Timisoara
Anunt demarare achizitie publica
Anunt privind demararea achizitiei publice
Calendar Evenimente
<< Ianuarie, 2019 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Parteneri
 
 
Alte informatii

 

Structura spaþiilor de învãþãmânt Însumeazã 15630 m 2 suprafaþã utilã ºi 25370 m 2 suprafaþã desfãºuratã. Studenþii au la dispoziþie spaþii modernizate recent, amfiteatre, laboratoare, sãli de curs ºi seminar.
Cele patru cãmine din campusul universitar propriu Însumeazã 1516 locuri, astfel încÂt nu existã probleme legate de cazarea studenþilor. Camerele, amenajate cu mobilier modern, oferã conectare gratuitã la Internet.
cantina USAB
Cantina studenþeascã, cu un numãr de 450 locuri ºi o suprafaþã de 8447 m 2, este consideratã una dintre cele mai moderne ºi frumoase din þarã. Aici se oferã masa studenþilor, cadrelor didactice ºi angajaþilor, se organizeazã balurile bobocilor, banchetele de absolvire ºi mese festive cu diverse ocazii.
Biblioteca ocupã o clãdire special destinatã în campusul universitar. Ea deserveºte, prin personalul sãu specializat, atât studenþii cât ºi cadrele didactice.
 
Practica studenþilor din universitate se desfãºoarã la Staþiunea didacticã, în Clinicile veterinare (link de pe site-ul Facultãþii de Medicinã veterinarã), la Staþiunea tinerilor naturaliºti (link de pe site-ul Facultãþii de Horticulturã), precum ºi la firme de profil.
 
Strategia de tehnologie didacticã.
Prevãzutã de Planul strategic al universitãþii, strategia de tehnologie didacticã îºi propune urmãtoarele obiective:
 • preocuparea deosebitã pentru studenþii cei mai buni, care vor fi cuprinºi în programele de cercetare ale catedrelor ºi, pe cât posibil, trimiºi la specializare în strãinãtate ;
 • modernizarea activitãþilor practice, atât la nivelul lucrãrilor de laborator cât ºi al practicii productive. Se vor extinde centrele actuale de practicã care sã cuprindã o gamã cât mai largã de tehnologii;
 • conceperea unei strategii proprii de admitere a candidaþilor în universitate, bazatã pe motivaþia vocaþionalã ºi interviu;
 • experimentarea unor structuri didactice noi în cadrul programelor SOCRATES ºi LEONARDO, prin introducerea unor programe de învãþãmânt flexibil, modular, diversificat, pluriactiv, care sã confere studenþilor opþiuni multiple de specializare ºi aprofundare;
 • organizarea cursurilor în module flexibile, care sã încurajeze munca independentã ºi deschiderea spre discipline extracurriculare;
 • diversificarea opþiunilor curriculare, prin introducerea în planul de învãþãmânt a unor discipline profilatoare pentru specializãri înrudite, în aºa fel încât sã permitã absolvenþilor sã se reorienteze profesional, în funcþie de piaþa muncii, prin programele de formare continuã;
 • se are în vedere utilizarea mijloacelor moderne de transmitere a cunoºtinþelor cãtre studenþi prin: reprezentãri imagistice (fotografii, diagrame intuitive, scheme etc) reprezentãri audio- vizuale (folii transparente, diapozitive, imagini video, imagini pe calculator) º.a.m.d;
 • modernizarea unor laboratoare, amfiteatre, clinici ºi ferme didactice, în vederea aducerii acestora la standarde internaþionale;
 • dotarea laboratoarelor facultãþilor ºi secþiilor noi înfiinþate în perioada 1999-2003, în vederea pregãtirii acestora pentru acreditare;
 • informatizarea activitãþilor didactice, de lucrãri practice ºi proiectare, prin computerizarea unui numãr cât mai mare de discipline, organizarea unor cursuri de utilizarea calculatoarelor pentru personalul didactic ºi de cercetare;
 • organizarea unor structuri didactice ºi de cercetare complexe, de tip departamental, care sã constituie embrionul unor ºcoli de prestigiu în spaþiul universitar agroalimentar românesc ºi internaþional.

Actualizat de: Administrator la data 2010-12-14
Web design Timisoara
USABMVT
Copyright © 2019. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara