Ultimele Noutati
MEDALIA DE AUR LA SALONUL INTERNATIONAL DE INVENTICA GENEVA, EDITIA 2017
 
Apr
03
Postat de: AdminAGRO
Sectiune: Faculty of Agriculture
MEDALIA DE AUR LA SALONUL INTERNATIONAL DE INVENTICA GENEVA, EDITIA 2017
Calendar Evenimente
<< Septembrie, 2017 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Parteneri
 
 
Biologie

1. Misiunea

Formarea de profesori de biologie pentru învãþãmântul gimnazial ºi liceal. Formarea de biologi care sã lucreze în laboratoarele din unitãþile sanitare, industria alimentara, protecþia plantelor, protecþia mediului precum ºi în grãdini botanice sau zoologice, rezervaþii naturale, etc.

2. Obiectivele:

Obiective cognitive
 • Cunoaºterea biodiversitãþii lumii.
 • Cunoaºterea legilor evoluþiei lumii vii.
 • Cunoaºterea originii vieþii ºi a înrudirii speciilor. 
 • Cunoaºterea particularitãþilor morfologiei ºi anatomiei organismelor vii.
 • Cunoaºterea particularitãþilor fiziologice ºi biochimice ale organismelor vii.
 • Cunoaºterea principiilor transmiterii caracterelor ereditare ale organismelor vii. 
 • Cunoaºterea nivelurilor de organizare a lumii vii ºi a influenþei condiþiilor de mediu asupra evoluþiei organismelor. 
 • Cunoaºterea principiilor de ocrotire a naturii. 
 • Cunoaºterea aspectelor aplicative ale cunoºtinþelor de biologie în diferite domenii: agriculturã, zootehnie, industrie etc.
Obiective aplicative
 • Crearea unor deprinderi ºi aptitudini practice pe baza aplicaþiilor din laborator ºi teren. 
 • Crearea de deprinderi cu caracter didactic de predare-receptare a cunoºtinþelor de cãtre elevi. 
 • Formarea de capacitãþi de participare la întruniri de specialitate naþionale sau internaþionale. 
 • Dobândirea de capacitãþi de redactare a lucrãrilor didactice ºi ºtiinþifice.
 • Dobândirea de capacitãþi de lucru în domeniul activitãþii de cercetare în condiþii de laborator ºi câmp. 
 • Cunoaºterea unor metodologii de lucru în domeniile biologice. 
 • Cunoaºterea unor modele aplicative a legilor biologice în domeniul agricol. 
Obiective de comunicare ºi relaþionale
 • Dobândirea de aptitudini didactice bazate pe cunoºtinþele de psihologie, pedagogie ºi metodica predãrii în predarea biologiei în gimnaziu ºi liceu. 
 • Cunoaºterea ºi aplicarea metodelor moderne ºi a strategiilor interactive în procesul de învãþãmânt ºi comunicare didacticã din toate treptele de ºcolarizare. 
 • Însuºirea unor elemente de deontologie profesionalã aplicabile în relaþiile profesor-elev sau în alte grupuri socio-umane din instituþii cu profil biologic. 
 • Formarea conºtiinþei ºi a comportamentului ecologic pentru pãstrarea ºi conservarea mediului înconjurãtor.

3. Discipline studiate

PLAN DE ÎNVÃÞÃMÂNT

Specializarea Biologie are o duratã a studiilor de 3 ani atât Diploma ºi titlul obþinut de absolvenþi este cel de licenþiat în biologie. Specializarea pentru cursurile de zi a fost acreditatã definitiv prin HG 410 din 25.04.2002.

Actualizat de: AdminAGRO la data 2016-12-09
Web design Timisoara
Prezentare Facultate  |    Noutati  |   Evenimente  |   Localizare pe harta  |   Contact
USABMVT
Copyright © 2017. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara