Ultimele Noutati
MEDALIA DE AUR LA SALONUL INTERNATIONAL DE INVENTICA GENEVA, EDITIA 2017
 
Apr
03
Postat de: AdminAGRO
Sectiune: Faculty of Agriculture
MEDALIA DE AUR LA SALONUL INTERNATIONAL DE INVENTICA GENEVA, EDITIA 2017
Calendar Evenimente
<< Iulie, 2017 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Parteneri
 
 
Carti, cursuri, indrumatoare

Fitotehnie, Suport de curs
Ed. EUROBIT 2016
ISBN 978-973-132-351-0

Cartea intitulată Fitotehnie, Suport de curs este adresată studenților de la Facultatea de Horticultură și Silvicultură, Specializarea Horticultură, din anul II de studiu forma de învățământ Zi și Învățământ cu Frecvență Redusă.

Cartea este o sistematizare a cunoștințelor, care răspund cerințelor didactice și pedagogice pentru studenții de la facultatea de Horticultură și Silvicultură, este structurată pe unității de învățământ, și cuprinde următoarele plante de cultură mare din grupele fitotehnice: cereale, leguminoase pentru boabe, plante oleaginoase, plante tuberculifere și rădăcinoase. Fiecare unitate este însoțită de cuvinte cheie, un scurt rezumat, cunoștințe preliminare, resurse necesare și recomandări de studiu. La finalul fiecărei unității de studio sunt formulate întrebări care îi ajută pe studenții să și verifice cunoștiințele însușite.


“Tehnologia culturilor de câmp” Ed. a II-a Revizuită și actualizată
Ed. Eurobit 2016
ISBN:978-973-132-353-4

Cartea “Tehnologia culturilor de câmp” Ed. a II-a Revizuită și actualizată, se adresează în primul rând studenților, cărora le pune la dispoziție date recente privind soiurile și hibrizii zonațiși date cu privire la cele mai noi erbicide, fungicide și insecticide autorizate și utilizate în elaborarea tehnologiilor plantelor.

Cartea “Tehnologia culturilor de câmp” aparține domeniului Fitotehniei și cuprinde principalele specii de plante cultivate pe suprafețe mari în zona temperată, cu referire specială la cele care prezintă importanță pentru țara noastră.

Plantele de câmp cuprinse în carte – cereale, leguminoase pentru boabe, plante oleaginoase, textile, tuberculifere și rădăcinoase ș.a. ocupă aproximativ 80% din suprafața arabilă a țării noastre. S-a acordat atenție deosebită soluțiilor tehnologice care să fie eficiente economic și nepoluante pentru mediu.


 

 

 

Zonarea ecologică a culturilor
Ed.Agroprint Timișoara
2016, ISBN:978-606-785-019-2

 

Această carte, este adresată tuturor studențiilor cât și cultivatorilor de plante oferindu-le principalele date referitoare la cerințele plantelor față de climă și sol cât și la zonarea lor. Cartea cuprinde zonarea ecologică pentru principalele plante de cultură mare din grupele fitotehnice, fiind structurată pe nouă capitole cuprinzând zonarea ecologică a cerealelor, leguminoaselor cultivate pentru boabe, a plantelor oleaginoase, a plantelor textile, tuberculifere și rădăcinoase, zonarea ecologică a tutunului și a hameiului, zonele ecologice de cultivare a principalelor plante aromatice și medicinale.

Repartizarea plantelor de cultură pe teritoriul țării noastre în raport de factorii de vegetație ai mediului ambiant și cerințele biologice ale plantelor, este obiectivul zonării ecologice.


Pajiști din Dealurile Surducului. Studiu de caz.
Autor: Carmen Claudia Durău
ISBN 978-973-132-334-3

Cartea - Pajiști din Dealurile Surducului. Studiu de caz., redă succint sinteza unor cercetări de lungă durată (10 ani) 2003-2014 intr-un cadru natural marcat de prezența unui microclimat dat de Lacul Surduc. Cartea este structurată in zece capitole. Șapte dintre acestea cuprind analiza compoziției floristice și valoarea pastorală respectiv capacitatea de pășunat unor pajiști permanente aflate în diferite stadii de succesiune. Rezultatul unui management defectuos al acestor pajiști permanente se reflectă în producția de substanță uscată și proteină brută a acestora. Dinamica producțiilor de masă verde, substanță uscată și proteină brută este exprimată prin rezultatele corelațiilor intre diferitele variabile, analizate.


Culturi pentru furaj. Suport de curs. Partea I
Autor: Carmen Claudia Durău
ISBN 978-973-132-358-9

CULTURI PENTRU FURAJ este un manual /suport de curs structurat în două părți, destinat studenților specializărilor: Agricultură, Protecția plantelor, Inginerie genetică.  Materialul cuprinde biologia, ecologia precum  și descrierea elementelor de tehnologie referitoare la cele mai importante graminee, leguminoase  si rădăcinoase furajere. De asemenea în material se fac câteva  referiri și la păstrarea acestora sub diferite forme.

Utilitatea acestui manual constă în faptul că  alături de o prezentarea clară a celor menționate mai sus, materialul este inserat cu bibliografie care redau noutăți in domeniul culturilor furajere.


English for Agricultural Engineers
(Limba engleza pentru ingineri agronomi)
Alina-Andreea Dragoescu; Laura-Ioana Coroamă. Editura Editura Universității de Vest, 2016
ISBN 978-973-125-529-3

Acest curs practic de limba engleză de specialitate se adresează studenților care studiază în cadrul facultății de Agricultură. Acesta conține terminologia de bază necesară pentru achiziționarea unui bagaj corespunzător de termeni uzuali în limba engleză din domeniul ingineriei agricole, precum și un bogat vocabular legat de managementul fermei. Unele dintre cele mai importante aspecte discutate sunt: relevanța actuală aagriculturii durabile, gestionarea adecvată a terenurilor și exploatarea bioresurselor, agricultura ecologică, etc. Temele sunt introduse prin intermediul unor texte convenționale adaptate utilizării la clasă, urmate de discuții liberece au ca scop încurajarea studenților în obținerea unei imagini de ansamblu a perspectivelor de carieră din domeniu. Manualul este conceput pentru a încuraja gândirea critică, conștientizarea relevanței globale a agriculturii și impactul acesteia asupra bunăstării noastre a tuturor.


Practică pedagogică –caiet de seminar”
Narcisa Georgeta CRISTA

Lucrarea ”Practică pedagogică –caiet de seminar” se dorește a fi un instrument de lucru util studenților Facultății de Agricultură care participă la activitățile specifice programului de formare psihopedagogică pentru profesia didactică în domeniul biologiei și al științelor agricole. Caietul de seminar cuprinde o secțiune dedicată analizei curriculumului școlar, o secțiune dedicată proiectării didactice, modele cadru pentru proiectarea didactică pe termen lung, mediu și scurt, precum și o secțiune dedicată consemnării activităților desfășurate de către studenți în cadrul practicii pedagogice, fișele de asistență la lecții, fișele de evaluare a lecțiilor susținute, model de fișă de caracterizare psihopedagogică a elevilor.


NICOLIN, A.-L., NEACȘU, A., ARSENE, G.-G., 2016 - Teste de morfologia și anatomia plantelor: pentru studenții din ciclul I, Ed. Agroprint, Timișoara, 110 p., ISBN 978-606-785-026-0

Adresată în principal studenților din anul I Biologie, ciclul de licență, lucrarea cuprinde o parte de teste și întrebări grupate pe capitolele mari ale unui curs de Morfologia și anatomia plantelor, precum și un index explicativ al termenilor folosiți. Testele grilă sunt de două tipuri: cu un răspuns corect și cu mai multe răspunsuri corecte. Pe lângă întrebările care solicită răspunsuri libere și de sinteză, lucrarea mai conține și teste de recunoaștere vizuală a principalelor structuri morfologice și anatomice ale cormofitelor. La finele lucrării sunt prezentate variantele corecte ale răspunsurilor la testele-grilă. Lucrarea se adresează și studenților de la specializările Agronomie, Horticultură, Inginerie genetică și Peisagistică și este recomandată în pregătirea examenului de licență la programul de studii Biologie.
Referenți: Conf. dr. Nicoleta IANOVICI, Conf. dr. Ilinca IMBREA.


NEACȘU, A., IMBREA, I., ARSENE, G.-G., 2016 – Compendiu de botanică sistematică (pentru uzul studenților), Ed. Agroprint, Timișoara, 210 p., ISBN 978-606-785-025-3

Această lucrare a fost concepută ca material auxiliar în pregătirea studenților de la diverse specializări (Agronomie, Biologie, Horticultură, Peisagistică etc.) la disciplina de Botanică sistematică. Astfel, în această carte au fost reunite chei dichotomice generale, un minidicționar de termeni și unul etimologic de denumiri generice și de epitete de specie, precizări utile din codurile internaționale de nomenclatură botanică și diverse liste de specii de cormofite în funcție de utilizare (plante fitotehnice, plante horticole, plante de uz medicinal, buruieni etc.) și caracteristicile majore ale stațiunilor (specii edificatoare de păduri, specii indicatoare din păduri), precum și un set de teste-grilă pentru verificarea cunoștințelor.
Referenți: Prof. univ. dr. Dorica BOTĂU, prof. univ. dr. Georgeta POP.


ARSENE, G.G., NICOLIN, A.L., 2016 – Practicum de morfologia și anatomia plantelor, Ed. Brumar, Timișoara, 108 p., ISBN 978-606-726-084-7

Aflată la a 3-a ediție, această carte este îndrumătorul de lucrări practice de morfologia și anatomia plantelor folosit de studenții de la specializările Biologie, Agronomie, Horticultură, Ingineria mediului, Peisagistică etc. Păstrând aceeași structură, comparativ cu ediția anterioară, lucrarea cuprinde mai multe fotografii color, ce prezintă aspecte de anatomia și morfologia cormofitelor.
Referenți: Prof. univ. dr. Ioan COSTE (pentru prima ediție), Conf. univ. dr. Aurel FAUR, Conf. univ. dr. Ilinca IMBREA.


CRISTINA TULBURE
Teoria și metodologia instruirii și Teoria și metodologia evaluării.
Suport de curs
ISBN 978-973-132-357-2,
Editura EUROBIT Timisoara, 2016

Lucrarea se constituie ca un răspuns la necesitatea organizării și reorganizării noțiunilor teoretice și aspectelor practic-aplicative aferente disciplinelor pedagogice fundamentale Teoria și Metodologia Instruirii și Teoria și Metodologia Evaluării, în vederea unei pregătiri pedagogice eficace și eficiente a studenților care urmează programul de pregătire pentru cariera didactică.

Suportul de curs se dorește a fi un produs curricular util în procesul de predare-învățare-evaluare , fiind structurat pe 12 unități de învățare, care acoperă temele fundamentale aferente problematicii instruirii și evaluării: învățarea, predarea, instruirea, strategiile didactice, proiectarea didactică, evaluarea educațională, strategiile de evaluare, metodologia evaluării și problematica elaborării probelor de evaluare.


CEREALE ȘI LEGUMINOASE PENTRU BOABE

Autori: David Gheorge și Borcean Adrian

  • Plantele care fac obiectul lucrării sunt cerealele și leguminoasele cultivate pentru boabe care interesează agricultura României, după cum urmează:
    -   grâul, secara, triticale, orzul, orzoaica, ovăzul, porumbul,
  • sorgul, meiul și orezul din grupa cerealelor;
  • -   mazărea, fasolea, soia, lintea, năutul, bobul, lupinul, latinul și arahidele din grupa leguminoaselor cultivate pentru boabe.
Culturile enumerate ocupă cea mai mare parte din suprafața arabilă și asigură o mare parte din produsele de bază ale alimentației oamenilor, furajării animalelor și materia primă pentru numeroase industrii.
Cartea cuprinde date recente cu privire la soiurile și hibrizii actuali cultivați în țară, date privind biologia și tehnicile de cultivare și protecție a culturilor, cu cele mai eficiente erbicide, fungicide și insecticide, în vederea obținerii de recolte mari, eficiente economic, nepoluante și soluții de reducere a consumului de energie.
România beneficiază de condiții pedoclimatice favorabile pentru cerealele și leguminoasele cultivate pentru boabe enumerate, la care se pot obține recolte care să asigure întregul necesar și importante cantități disponibile pentru export.
Lucrarea se adresează specialiștilor din agricultura țării și tuturor celor interesați de cultura plantelor de câmp, cât și studenților din facultățile de profil.
Mulțumim anticipat celor care vor face sugestii pentru următoarea ediție.
 

AGROCHIMIE ȘI METODE DE ANALIZA

Autori: Crista Florin, Radulov Isidora, Sala Florin, Lațo Alina 

Agrochimia este o știință interdisciplinară care se ocupă cu controlul și diagnoza stării de fertilizare a solului și a stării de nutriție, prin analiza chimică a solului și a plantei. Ea are ca mijloace de intervenție pentru menținerea sau sporirea fertilității, îngrășămintele și amendamentele, a căror folosire trebuie să ducă la sporirea cantitativă și calitativă a producției vegetale, la dirijarea proceselor fiziologice și biochimice de formare a productivității și rezistenței plantelor fără degradarea mediului înconjurător.
Agrochimia studiază raporturile dintre plante ca organisme vii și solul pe care acestea trăiesc, de aceea este considerată pe de o parte o știință cu caracter biologic, iar pe de alta o știință cu caracter chimic. Este atât o disciplină teoretică, cât mai ales una cu caracter practic având ca obiectiv creșterea și dezvoltarea normală a plantelor, obținerea unor recolte mari și de calitate superioară, controlul stării de fertilitate a solului și protecția mediului ambiant împotriva poluării.
Lucrarea de față se adresează atât studenților de la specializările de Agricultură, Horticultură, Protecția plantelor, Peisagistică, cât și specialiștilor din aceste domenii.
Această carte este publicată cu finanțare din Proiectul de cercetare nr.1963-07.03.2011, cu titlul: Studiu privind efectul îngrășămintelor microgranulate asupra culturii de porumb și grâu

 


Actualizat de: AdminAGRO la data 2017-03-17
Web design Timisoara
Prezentare Facultate  |    Noutati  |   Evenimente  |   Localizare pe harta  |   Contact
USABMVT
Copyright © 2017. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara