Ultimele Noutati
Program Street Delivery 2017
 
Iun
16
Postat de: AdminHORTI
Sectiune: Faculty of Horticulture and Forestry
Program Street Delivery 2017
Anunturi
OFERTA POMI FRUCTIFERI CERTIFICATI
USAMVB Statiunea Didactica Timisoara
Anunt demarare achizitie publica
Anunt privind demararea achizitiei publice
ANELiS - Acces National la Literatura Stiintifica de Cercetare
Acces National Electronic la Literatura Stiintifica de Cercetare
Calendar Evenimente
<< Iunie, 2017 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Parteneri
 
 
Cetateni romani cu diplome obtinute in strainatate

Admiterea la studii a cetățenilor români cu diplome obținute în străinătate

Pentru înscrierea la USAMVBT a cetățenilor români cu studii în străinătate, se vor depune două dosare, unul pe care universitatea îl va transmite la Ministerul Educației Naționale - Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), pentru recunoașterea și echivalarea studiilor, iar celălalt dosar va fi depus pentru înscrierea la facultatea din cadrul USAMVBT.

 

A. Dosarul de recunoaștere și echivalare a studiilor în străinătate efectuate de cetățenii români va conține următoarele documente (pentru CNRED):

https://www.cnred.edu.ro/ro/echivalare-diplome-de-bacalaureat-obtinute-in-strainatate

 

1. Cerere

2. Diploma de Bacalaureat

·  copie, dacă actul de studii este în limba română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană

·  copie și traducere legalizată în limba română pentru celelalte limbi străine

3. Foaia matricolă pentru clasele IX-XII/XIII

·  copie, dacă actul de studii este în limba română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană

·  copie și traducere legalizată în limba română pentru celelalte limbi străine

4. Alte documente

·  adeverința de promovare a examenului de bacalaureat din Italia; 

·  Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto din Spania; 

·  Panellinies Exetaseis – adeverința pentru examenele naționale pentru liceu general din Grecia;  

·  adeverință emisă de Verket för högskoleservice privind accesul la studii universitare din Suedia;  

·  Scholastic Aptitude Test (SAT) sau ACT din S.U.A., etc.)  

·  copie pentru actele de studii redactate în limbi de circulație internațională (engleză, franceză, spaniolă, italiană) sau copie și traducere legalizată în limba română pentru actele de studii redactate în alte limbi

5. Documente personale de identificare, în copie

·  pașaport

·  actul de identitate – buletin de identitate sau carte de identitate

·  dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie (limba română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană) și traducere autorizată (pentru celelalte limbi)

6. Taxa de evaluare de 50 de lei

Taxele se pot achita în lei la casieria CNRED (program de luni până joi, între orele 9:00-12:00 și 13:00-15:00) sau prin Ordin de plată / Mandat Poștal / Virament bancar în care să fie menționat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educației Naționale

Cod de identificare fiscală: 13729380

Banca: Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București - ATCPMB

Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX

Cod SWIFT: TREZROBU

Cod BIC: TREZ

 

Taxele se pot achita și în Euro, prin Ordin de plată / Virament bancar, în care să fie menționat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educației Naționale

Cod de identificare fiscală: 13729380

Banca: Banca Comercială Română - BCR, sucursala Sala Palatului

Cod IBAN: RO35RNCB0080005630300077

Cod SWIFT: RNCBROBU

Cod BIC: RNCB

Taxele în euro se calculează la cursul de schimb leu - euro afișat de Banca Națională a României din ziua în care se face viramentul bancar.

 

ImportantPe ordinul de plată sau pe mandatul poștal emis trebuie să fie scris codul IBAN, numele titularului actului de studii și numele angajatorului care solicită recunoașterea (dacă este cazul)!

 

Autentificare acte de studii supuse recunoașterii/echivalării

1. pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate eliberată de Ministerul Educației din Republica Moldova, în original;

2. pentru statele care sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, actele de studii supuse echivalării/ recunoașterii trebuie vizate cu Apostila de la Haga de către autoritățile competente din țările emitente; actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia și Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenției de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate;

3. pentru statele care NU sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate emisă de către autoritățile competente din țara de proveniență; 

supralegalizarea se aplică de către Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al României în țara respectivă sau de către Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România; pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și ale Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă;

scutirea de supralegalizare este permisa în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

Lista statelor pentru care se solicită apostilarea sau supralegalizarea

 

Evaluare documente

Evaluarea documentelor și eliberarea deciziei CNRED se realizează în termen de maxim 30 de zile de la data depunerii dosarului complet. Acest termen se poate prelungi în mod corespunzător în cazul efectuării unor verificări suplimentare sau consultarea unor experți externi.

 

Recunoașterea altor tipuri de diplome:

 

B. Dosarul de înscriere la USAMVBT va conține documentele prevăzute pentru admiterea la USAMVBT, însoțite de copii și traduceri legalizate:

https://www.usab-tm.ro/USAMVBT_Organizarea-si-desfasurarea-admiterii_ro_1153.html

 


Actualizat de: Admin USAMVBT la data 2017-06-12
Web design Timisoara
USABMVT
Copyright © 2017. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara