Ultimele Noutati
SESIUNE EXAMENE FINALIZARE STUDII DIPLOMA – DISERTATIE FEBRUARIE - 2018
 
Feb
13
Postat de: Admin TPA
Sectiune: Fac. de T.P.A
SESIUNE EXAMENE FINALIZARE STUDII DIPLOMA – DISERTATIE FEBRUARIE - 2018 - TPA - TIMISOARA
Anunturi
OFERTA POMI FRUCTIFERI CERTIFICATI
USAMVB Statiunea Didactica Timisoara
Anunt demarare achizitie publica
Anunt privind demararea achizitiei publice
ANELiS - Acces National la Literatura Stiintifica de Cercetare
Acces National Electronic la Literatura Stiintifica de Cercetare
Calendar Evenimente
<< Martie, 2018 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Parteneri
 
 
Cetateni romani cu diplome obtinute in strainatate

Admiterea la studii a cetãțenilor români cu diplome obținute în strãinãtate

Pentru înscrierea la USAMVBT a cetãțenilor români cu studii în strãinãtate, se vor depune douã dosare, unul pe care universitatea îl va transmite la Ministerul Educației Naționale - Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), pentru recunoașterea și echivalarea studiilor, iar celãlalt dosar va fi depus pentru înscrierea la facultatea din cadrul USAMVBT.

 

A. Dosarul de recunoaștere și echivalare a studiilor în strãinãtate efectuate de cetãțenii români va conține urmãtoarele documente (pentru CNRED):

https://www.cnred.edu.ro/ro/echivalare-diplome-de-bacalaureat-obtinute-in-strainatate

 

1. Cerere

2. Diploma de Bacalaureat

·  copie, dacã actul de studii este în limba românã/ englezã/ francezã/ spaniolã/ italianã

·  copie ºi traducere legalizatã în limba românã pentru celelalte limbi strãine

3. Foaia matricolã pentru clasele IX-XII/XIII

·  copie, dacã actul de studii este în limba românã/ englezã/ francezã/ spaniolã/ italianã

·  copie ºi traducere legalizatã în limba românã pentru celelalte limbi strãine

4. Alte documente

·  adeverinþa de promovare a examenului de bacalaureat din Italia; 

·  Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto din Spania; 

·  Panellinies Exetaseis – adeverința pentru examenele naționale pentru liceu general din Grecia;  

·  adeverințã emisã de Verket för högskoleservice privind accesul la studii universitare din Suedia;  

·  Scholastic Aptitude Test (SAT) sau ACT din S.U.A., etc.)  

·  copie pentru actele de studii redactate în limbi de circulaþie internaþionalã (englezã, francezã, spaniolã, italianã) sau copie ºi traducere legalizatã în limba românã pentru actele de studii redactate în alte limbi

5. Documente personale de identificare, în copie

·  paºaport

·  actul de identitate – buletin de identitate sau carte de identitate

·  dovada schimbãrii numelui (dacã este cazul), în copie (limba românã/ englezã/ francezã/ spaniolã/ italianã) și traducere autorizatã (pentru celelalte limbi)

6. Taxa de evaluare de 50 de lei

Taxele se pot achita în lei la casieria CNRED (program de luni pânã joi, între orele 9:00-12:00 ºi 13:00-15:00) sau prin Ordin de platã / Mandat Poºtal / Virament bancar în care sã fie menþionat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educaþiei Naþionale

Cod de identificare fiscalã: 13729380

Banca: Activitatea de Trezorerie ºi Contabilitate Publicã a Municipiului Bucureºti - ATCPMB

Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX

Cod SWIFT: TREZROBU

Cod BIC: TREZ

 

Taxele se pot achita ºi în Euro, prin Ordin de platã / Virament bancar, în care sã fie menþionat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educaþiei Naþionale

Cod de identificare fiscalã: 13729380

Banca: Banca Comercialã Românã - BCR, sucursala Sala Palatului

Cod IBAN: RO35RNCB0080005630300077

Cod SWIFT: RNCBROBU

Cod BIC: RNCB

Taxele în euro se calculeazã la cursul de schimb leu - euro afiºat de Banca Naþionalã a României din ziua în care se face viramentul bancar.

 

ImportantPe ordinul de platã sau pe mandatul poºtal emis trebuie sã fie scris codul IBAN, numele titularului actului de studii și numele angajatorului care solicitã recunoașterea (dacã este cazul)!

 

Autentificare acte de studii supuse recunoaºterii/echivalãrii

1. pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesarã apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise dupã 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoþite de Adeverinþa de autenticitate eliberatã de Ministerul Educaþiei din Republica Moldova, în original;

2. pentru statele care sunt pãrþi ale Convenþiei privind Apostila de la Haga, actele de studii supuse echivalãrii/ recunoașterii trebuie vizate cu Apostila de la Haga de cãtre autoritãþile competente din þãrile emitente; actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia ºi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenþiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate;

3. pentru statele care NU sunt pãrþi ale Convenþiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoþite de Adeverinþa de autenticitate emisã de cãtre autoritãþile competente din þara de provenienþã; 

supralegalizarea se aplicã de cãtre Ministerul Afacerilor Externe din þara emitentã și Ambasada/Oficiul Consular al României în þara respectivã sau de cãtre Ministerul Afacerilor Externe din þara emitentã și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România; pentru țãrile unde nu existã misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și ale Ministerul Afacerilor Externe din þara emitentã;

scutirea de supralegalizare este permisa în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bazã de reciprocitate.

Lista statelor pentru care se solicitã apostilarea sau supralegalizarea

 

Evaluare documente

Evaluarea documentelor ºi eliberarea deciziei CNRED se realizeazã în termen de maxim 30 de zile de la data depunerii dosarului complet. Acest termen se poate prelungi în mod corespunzãtor în cazul efectuãrii unor verificãri suplimentare sau consultarea unor experþi externi.

 

Recunoașterea altor tipuri de diplome:

 

B. Dosarul de înscriere la USAMVBT va conține documentele prevãzute pentru admiterea la USAMVBT, însoțite de copii și traduceri legalizate:

https://www.usab-tm.ro/USAMVBT_Organizarea-si-desfasurarea-admiterii_ro_1153.html

 


Actualizat de: Admin USAMVBT la data 2017-06-12
Web design Timisoara
USABMVT
Copyright © 2018. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara