Ultimele Noutati
Academia Balul Vienez Timisoara
 
Sep
15
Postat de: Admin TPA
Sectiune: Fac. de T.P.A
Academia Balul Vienez Timisoara
Anunturi
PROGRAMUL POSTUNIVERSITAR DE PREGATIRE PSIHOPEDAGOGICA 2018-2019
VESTART - Arta antreprenoriatului
PROIECT - Metodologia de selectie a planurilor de afaceri
ANELiS - Acces National la Literatura Stiintifica de Cercetare
Acces National Electronic la Literatura Stiintifica de Cercetare
OFERTA POMI FRUCTIFERI CERTIFICATI
USAMVB Statiunea Didactica Timisoara
Anunt demarare achizitie publica
Anunt privind demararea achizitiei publice
Calendar Evenimente
<< Octombrie, 2018 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Parteneri
 
 
Cetatenii statelor membre UE, SEE si Confederatia Elvetiana

Admission aux études des citoyens des Etats Membres de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération Suisse

 

Admiterea la studii a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, din Spatiul Economic European si Confederatia Elvetiana

 

Pentru înscrierea la USAMVBT a cetatenilor statelor membre UE, SEE si Confederatia Elvetiana, a beneficiarilor de protectie subsidiara si a refugiatilor se vor depune doua dosare, unul pe care universitatea îl va transmite la Ministerul Educatiei Nationale - Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor (CNRED), pentru recunoasterea si echivalarea studiilor, iar celalalt dosar va fi depus pentru înscrierea la facultatea din cadrul USAMVBT.

 

A. Dosarul de înscriere la USAMVBT va contine documentele prevazute pentru admiterea la USAMVBT, însotite de copii si traduceri legalizate:

https://www.usab-tm.ro/USAMVBT_Organizarea-si-desfasurarea-admiterii_ro_1153.html

 

B. Dosarul de recunoastere si echivalare a studiilor în strainatate efectuate de cetatenii statelor membre UE, SEE si Confederatia Elvetiana va contine urmatoarele documente (pentru CNRED):

https://www.cnred.edu.ro/ro/recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-licenta-in-Romania

 

1. Cerere

2. Diploma/Certificatul de studii liceale;

 • copie, daca actul de studii este în limba româna/ engleza/ franceza/ spaniola/ italiana
 • copie si traducere legalizata în limba româna pentru celelalte limbi straine

3. Foile matricole pentru toti anii de liceu;

 • copie, daca actul de studii este în limba româna/ engleza/ franceza/ spaniola/ italiana
 • copie si traducere legalizata în limba româna pentru celelalte limbi straine

4. Alte documente, daca este cazul

Exemple:

 • Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto din Spania; Panellinies Exetaseis
 • adeverinta pentru examenele nationale pentru liceu general din Grecia; 
 • Scholastic Aptitude Test (SAT) sau ACT din S.U.A., etc. 
 • copie si traducere legalizata, cu exceptia actelor de studii în limbile engleza, franceza, spaniola si italiana

5. Documente personale de identificare, în copie:

 • pasaport
 • actul de identitate
 • dovada schimbarii numelui (daca este cazul), în copie (limba româna/ engleza/ franceza/ spaniola/ italiana) si traducere autorizata (pentru celelalte limbi)

6. Taxa de evaluare de 50 de lei - copie.

 

Taxele se pot achita în lei la casieria CNRED (program de luni pâna joi, între orele 9:00-12:00 si 13:00-15:00) sau prin Ordin de plata / Mandat Postal / Virament bancar în care sa fie mentionat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educatiei Nationale
Cod de identificare fiscala: 13729380
Banca: Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti - ATCPMB
Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX
Cod SWIFT: TREZROBU
Cod BIC: TREZ

Taxele se pot achita si în Euro, prin Ordin de plata / Virament bancar, în care sa fie mentionat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educatiei Nationale
Cod de identificare fiscala: 13729380
Banca: Banca Comerciala Româna - BCR, sucursala Sala Palatului
Cod IBAN: RO35RNCB0080005630300077
Cod SWIFT: RNCBROBU
Cod BIC: RNCB

Taxele în euro se calculeaza la cursul de schimb leu - euro afisat de Banca Nationala a României din ziua în care se face viramentul bancar.

ImportantPe ordinul de plata sau pe mandatul postal emis trebuie sa fie scris codul IBAN, numele titularului actului de studii si numele angajatorului care solicita recunoasterea (daca este cazul)!

Autentificarea actelor de studii supuse recunoasterii/echivalarii

1. pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesara apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât si diplomele emise dupa 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însotite de Adeverinta de autenticitate eliberata de Ministerul Educatiei din Republica Moldova, în original;

2. pentru statele care sunt parti ale Conventiei privind Apostila de la Haga, actele de studii supuse echivalarii/ recunoasterii trebuie vizate cu Apostila de la Haga de catre autoritatile competente din tarile emitente; actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia si Cipru vor fi vizate cu Apostila Conventiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate;

3. pentru statele care NU sunt parti ale Conventiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însotite de Adeverinta de autenticitate emisa de catre autoritatile competente din tara de provenienta; 

 • supralegalizarea se aplica de catre Ministerul Afacerilor Externe din tara emitenta si Ambasada/Oficiul Consular al României în tara respectiva sau de catre Ministerul Afacerilor Externe din tara emitenta si Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România si Ministerul Afacerilor Externe din România; pentru tarile unde nu exista misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educatiei si ale Ministerul Afacerilor Externe din tara emitenta;
 • scutirea de supralegalizare este permisa în temeiul legii, al unui tratat international la care România este parte sau pe baza de reciprocitate.

Lista statelor pentru care se solicita apostilarea sau supralegalizarea

Evaluare documente

Evaluarea documentelor si eliberarea deciziei CNRED se realizeaza în termen de maxim 30 de zile de la data depunerii dosarului complet. Acest termen se poate prelungi în mod corespunzator în cazul efectuarii unor verificari suplimentare sau consultarea unor experti externi.

Eliberare atestat

Program: Luni - Joi, 09:00 - 12:00; 12:30 - 14:00

Str. Spiru Haret, nr. 12, Sector 1, 010176 Bucuresti
Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor

 • prin posta, la adresa indicata în cerere
 • prin curier rapid - cu plata la destinatie - serviciul de curierat este contractat de catre solicitant

Atestatul se elibereaza titularului sau unei persoane împuternicite prin procura notariala.

 

Procedura de contestare

Contestatiile se depun, la registratura M.E.N., în termen de 30 de zile de la data eliberarii atestatului de recunoastere/echivalare si, respectiv, de la data luarii la cunostinta a motivelor nerecunoasterii. Termenul de rezolvare a contestatiilor este de 10 zile de la înregistrarea lor la CNRED.

Procedura pentru Recunoasterea studiilor cetatenilor europeni în vederea admiterii la studii universitare de licenta în România poate fi consultata si prin Punctul de Contact Unic Electronic.

Gabriela LEȚCAI, consilier

Adresa e-mail: gabriela.letcai@edu.gov.ro

Telefon: 021 405 56 40, Fax: 021 313 10 13

Florin Alexandru GRIGORE, consilier

Adresa e-mail: florin.grigore@edu.gov.ro

Telefon: 021 405 63 43, Fax: 021 313 10 13

 

Recunoasterea studiilor în vederea admiterii la studii universitare de master / doctorat / DPPD

Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor (CNRED)

https://www.cnred.edu.ro/ro/recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-master-doctorat-DPPD-in-Romania

  

FACULTIES WITH ENGLISH TEACHING GROUPS

Facultati cu grupe de predare în limba engleza


Actualizat de: Admin USAMVBT la data 2018-03-29
Web design Timisoara
USABMVT
Copyright © 2018. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara