Ultimele Noutati
SESIUNE EXAMENE FINALIZARE STUDII DIPLOMA – DISERTATIE FEBRUARIE - 2018
 
Feb
13
Postat de: Admin TPA
Sectiune: Fac. de T.P.A
SESIUNE EXAMENE FINALIZARE STUDII DIPLOMA – DISERTATIE FEBRUARIE - 2018 - TPA - TIMISOARA
Anunturi
OFERTA POMI FRUCTIFERI CERTIFICATI
USAMVB Statiunea Didactica Timisoara
Anunt demarare achizitie publica
Anunt privind demararea achizitiei publice
ANELiS - Acces National la Literatura Stiintifica de Cercetare
Acces National Electronic la Literatura Stiintifica de Cercetare
Calendar Evenimente
<< Martie, 2018 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Parteneri
 
 
Cetatenii statelor membre UE, SEE si Confederatia Elvetiana

Admission aux études des citoyens des Etats Membres de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération Suisse

 

Admiterea la studii a cetãțenilor statelor membre ale Uniunii Europene, din Spațiul Economic European și Confederația Elvețianã

 

Pentru înscrierea la USAMVBT a cetãțenilor statelor membre UE, SEE și Confederația Elvețianã, a beneficiarilor de protecție subsidiarã și a refugiaților se vor depune douã dosare, unul pe care universitatea îl va transmite la Ministerul Educației Naționale - Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), pentru recunoașterea și echivalarea studiilor, iar celãlalt dosar va fi depus pentru înscrierea la facultatea din cadrul USAMVBT.

 

A. Dosarul de înscriere la USAMVBT va conține documentele prevãzute pentru admiterea la USAMVBT, însoțite de copii și traduceri legalizate:

https://www.usab-tm.ro/USAMVBT_Organizarea-si-desfasurarea-admiterii_ro_1153.html

 

B. Dosarul de recunoaștere și echivalare a studiilor în strãinãtate efectuate de cetãțenii statelor membre UE, SEE și Confederația Elvețianã va conține urmãtoarele documente (pentru CNRED):

https://www.cnred.edu.ro/ro/recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-licenta-in-Romania

 

1. Cerere

2. Diploma/Certificatul de studii liceale;

 • copie, dacã actul de studii este în limba românã/ englezã/ francezã/ spaniolã/ italianã
 • copie și traducere legalizatã în limba românã pentru celelalte limbi strãine

3. Foile matricole pentru toți anii de liceu;

 • copie, dacã actul de studii este în limba românã/ englezã/ francezã/ spaniolã/ italianã
 • copie și traducere legalizatã în limba românã pentru celelalte limbi strãine

4. Alte documente, dacã este cazul

Exemple:

 • Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto din Spania; Panellinies Exetaseis
 • adeverința pentru examenele naționale pentru liceu general din Grecia; 
 • Scholastic Aptitude Test (SAT) sau ACT din S.U.A., etc. 
 • copie și traducere legalizatã, cu excepția actelor de studii în limbile englezã, francezã, spaniolã și italianã

5. Documente personale de identificare, în copie:

 • pașaport
 • actul de identitate
 • dovada schimbãrii numelui (dacã este cazul), în copie (limba românã/ englezã/ francezã/ spaniolã/ italianã) și traducere autorizatã (pentru celelalte limbi)

6. Taxa de evaluare de 50 de lei - copie.

 

Taxele se pot achita în lei la casieria CNRED (program de luni pânã joi, între orele 9:00-12:00 și 13:00-15:00) sau prin Ordin de platã / Mandat Poștal / Virament bancar în care sã fie menționat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educației Naționale
Cod de identificare fiscalã: 13729380
Banca: Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publicã a Municipiului București - ATCPMB
Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX
Cod SWIFT: TREZROBU
Cod BIC: TREZ

Taxele se pot achita și în Euro, prin Ordin de platã / Virament bancar, în care sã fie menționat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educației Naționale
Cod de identificare fiscalã: 13729380
Banca: Banca Comercialã Românã - BCR, sucursala Sala Palatului
Cod IBAN: RO35RNCB0080005630300077
Cod SWIFT: RNCBROBU
Cod BIC: RNCB

Taxele în euro se calculeazã la cursul de schimb leu - euro afișat de Banca Naționalã a României din ziua în care se face viramentul bancar.

ImportantPe ordinul de platã sau pe mandatul poștal emis trebuie sã fie scris codul IBAN, numele titularului actului de studii și numele angajatorului care solicitã recunoașterea (dacã este cazul)!

Autentificarea actelor de studii supuse recunoașterii/echivalãrii

1. pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesarã apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise dupã 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate eliberatã de Ministerul Educației din Republica Moldova, în original;

2. pentru statele care sunt pãrți ale Convenției privind Apostila de la Haga, actele de studii supuse echivalãrii/ recunoașterii trebuie vizate cu Apostila de la Haga de cãtre autoritãțile competente din țãrile emitente; actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia și Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenției de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate;

3. pentru statele care NU sunt pãrți ale Convenției privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate emisã de cãtre autoritãțile competente din țara de proveniențã; 

 • supralegalizarea se aplicã de cãtre Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentã și Ambasada/Oficiul Consular al României în țara respectivã sau de cãtre Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentã și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România; pentru țãrile unde nu existã misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și ale Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentã;
 • scutirea de supralegalizare este permisa în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bazã de reciprocitate.

Lista statelor pentru care se solicitã apostilarea sau supralegalizarea

Evaluare documente

Evaluarea documentelor și eliberarea deciziei CNRED se realizeazã în termen de maxim 30 de zile de la data depunerii dosarului complet. Acest termen se poate prelungi în mod corespunzãtor în cazul efectuãrii unor verificãri suplimentare sau consultarea unor experți externi.

Eliberare atestat

Program: Luni - Joi, 09:00 - 12:00; 12:30 - 14:00

Str. Spiru Haret, nr. 12, Sector 1, 010176 București
Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor

 • prin poștã, la adresa indicatã în cerere
 • prin curier rapid - cu plata la destinație - serviciul de curierat este contractat de cãtre solicitant

Atestatul se elibereazã titularului sau unei persoane împuternicite prin procurã notarialã.

 

Procedura de contestare

Contestațiile se depun, la registratura M.E.N., în termen de 30 de zile de la data eliberãrii atestatului de recunoaștere/echivalare și, respectiv, de la data luãrii la cunoștințã a motivelor nerecunoașterii. Termenul de rezolvare a contestațiilor este de 10 zile de la înregistrarea lor la CNRED.

Procedura pentru Recunoașterea studiilor cetãțenilor europeni în vederea admiterii la studii universitare de licențã în România poate fi consultatã și prin Punctul de Contact Unic Electronic.

Gabriela LEȚCAI, consilier

Adresa e-mail: gabriela.letcai@edu.gov.ro

Telefon: 021 405 56 40, Fax: 021 313 10 13

Florin Alexandru GRIGORE, consilier

Adresa e-mail: florin.grigore@edu.gov.ro

Telefon: 021 405 63 43, Fax: 021 313 10 13

 

Recunoașterea studiilor în vederea admiterii la studii universitare de master / doctorat / DPPD

Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED)

https://www.cnred.edu.ro/ro/recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-master-doctorat-DPPD-in-Romania

  

FACULTIES WITH ENGLISH TEACHING GROUPS

Facultãți cu grupe de predare în limba englezã


Actualizat de: Admin USAMVBT la data 2017-06-15
Web design Timisoara
USABMVT
Copyright © 2018. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara