Ultimele Noutati
Program Street Delivery 2017
 
Iun
16
Postat de: AdminHORTI
Sectiune: Faculty of Horticulture and Forestry
Program Street Delivery 2017
Anunturi
OFERTA POMI FRUCTIFERI CERTIFICATI
USAMVB Statiunea Didactica Timisoara
Anunt demarare achizitie publica
Anunt privind demararea achizitiei publice
ANELiS - Acces National la Literatura Stiintifica de Cercetare
Acces National Electronic la Literatura Stiintifica de Cercetare
Calendar Evenimente
<< Iunie, 2017 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Parteneri
 
 
Cetatenii statelor membre UE, SEE si Confederatia Elvetiana

Admission aux études des citoyens des Etats Membres de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération Suisse

 

Admiterea la studii a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, din Spațiul Economic European și Confederația Elvețiană

 

Pentru înscrierea la USAMVBT a cetățenilor statelor membre UE, SEE și Confederația Elvețiană, a beneficiarilor de protecție subsidiară și a refugiaților se vor depune două dosare, unul pe care universitatea îl va transmite la Ministerul Educației Naționale - Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), pentru recunoașterea și echivalarea studiilor, iar celălalt dosar va fi depus pentru înscrierea la facultatea din cadrul USAMVBT.

 

A. Dosarul de înscriere la USAMVBT va conține documentele prevăzute pentru admiterea la USAMVBT, însoțite de copii și traduceri legalizate:

https://www.usab-tm.ro/USAMVBT_Organizarea-si-desfasurarea-admiterii_ro_1153.html

 

B. Dosarul de recunoaștere și echivalare a studiilor în străinătate efectuate de cetățenii statelor membre UE, SEE și Confederația Elvețiană va conține următoarele documente (pentru CNRED):

https://www.cnred.edu.ro/ro/recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-licenta-in-Romania

 

1. Cerere

2. Diploma/Certificatul de studii liceale;

 • copie, dacă actul de studii este în limba română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană
 • copie și traducere legalizată în limba română pentru celelalte limbi străine

3. Foile matricole pentru toți anii de liceu;

 • copie, dacă actul de studii este în limba română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană
 • copie și traducere legalizată în limba română pentru celelalte limbi străine

4. Alte documente, dacă este cazul

Exemple:

 • Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto din Spania; Panellinies Exetaseis
 • adeverința pentru examenele naționale pentru liceu general din Grecia; 
 • Scholastic Aptitude Test (SAT) sau ACT din S.U.A., etc. 
 • copie și traducere legalizată, cu excepția actelor de studii în limbile engleză, franceză, spaniolă și italiană

5. Documente personale de identificare, în copie:

 • pașaport
 • actul de identitate
 • dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie (limba română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană) și traducere autorizată (pentru celelalte limbi)

6. Taxa de evaluare de 50 de lei - copie.

 

Taxele se pot achita în lei la casieria CNRED (program de luni până joi, între orele 9:00-12:00 și 13:00-15:00) sau prin Ordin de plată / Mandat Poștal / Virament bancar în care să fie menționat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educației Naționale
Cod de identificare fiscală: 13729380
Banca: Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București - ATCPMB
Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX
Cod SWIFT: TREZROBU
Cod BIC: TREZ

Taxele se pot achita și în Euro, prin Ordin de plată / Virament bancar, în care să fie menționat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educației Naționale
Cod de identificare fiscală: 13729380
Banca: Banca Comercială Română - BCR, sucursala Sala Palatului
Cod IBAN: RO35RNCB0080005630300077
Cod SWIFT: RNCBROBU
Cod BIC: RNCB

Taxele în euro se calculează la cursul de schimb leu - euro afișat de Banca Națională a României din ziua în care se face viramentul bancar.

ImportantPe ordinul de plată sau pe mandatul poștal emis trebuie să fie scris codul IBAN, numele titularului actului de studii și numele angajatorului care solicită recunoașterea (dacă este cazul)!

Autentificarea actelor de studii supuse recunoașterii/echivalării

1. pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate eliberată de Ministerul Educației din Republica Moldova, în original;

2. pentru statele care sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, actele de studii supuse echivalării/ recunoașterii trebuie vizate cu Apostila de la Haga de către autoritățile competente din țările emitente; actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia și Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenției de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate;

3. pentru statele care NU sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate emisă de către autoritățile competente din țara de proveniență; 

 • supralegalizarea se aplică de către Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al României în țara respectivă sau de către Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România; pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și ale Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă;
 • scutirea de supralegalizare este permisa în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

Lista statelor pentru care se solicită apostilarea sau supralegalizarea

Evaluare documente

Evaluarea documentelor și eliberarea deciziei CNRED se realizează în termen de maxim 30 de zile de la data depunerii dosarului complet. Acest termen se poate prelungi în mod corespunzător în cazul efectuării unor verificări suplimentare sau consultarea unor experți externi.

Eliberare atestat

Program: Luni - Joi, 09:00 - 12:00; 12:30 - 14:00

Str. Spiru Haret, nr. 12, Sector 1, 010176 București
Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor

 • prin poștă, la adresa indicată în cerere
 • prin curier rapid - cu plata la destinație - serviciul de curierat este contractat de către solicitant

Atestatul se eliberează titularului sau unei persoane împuternicite prin procură notarială.

 

Procedura de contestare

Contestațiile se depun, la registratura M.E.N., în termen de 30 de zile de la data eliberării atestatului de recunoaștere/echivalare și, respectiv, de la data luării la cunoștință a motivelor nerecunoașterii. Termenul de rezolvare a contestațiilor este de 10 zile de la înregistrarea lor la CNRED.

Procedura pentru Recunoașterea studiilor cetățenilor europeni în vederea admiterii la studii universitare de licență în România poate fi consultată și prin Punctul de Contact Unic Electronic.

Gabriela LEȚCAI, consilier

Adresa e-mail: gabriela.letcai@edu.gov.ro

Telefon: 021 405 56 40, Fax: 021 313 10 13

Florin Alexandru GRIGORE, consilier

Adresa e-mail: florin.grigore@edu.gov.ro

Telefon: 021 405 63 43, Fax: 021 313 10 13

 

Recunoașterea studiilor în vederea admiterii la studii universitare de master / doctorat / DPPD

Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED)

https://www.cnred.edu.ro/ro/recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-master-doctorat-DPPD-in-Romania

  

FACULTIES WITH ENGLISH TEACHING GROUPS

Facultăți cu grupe de predare în limba engleză


Actualizat de: Admin USAMVBT la data 2017-06-15
Web design Timisoara
USABMVT
Copyright © 2017. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara