Ultimele Noutati
MEDALIA DE AUR LA SALONUL INTERNATIONAL DE INVENTICA GENEVA, EDITIA 2017
 
Apr
03
Postat de: AdminAGRO
Sectiune: Faculty of Agriculture
MEDALIA DE AUR LA SALONUL INTERNATIONAL DE INVENTICA GENEVA, EDITIA 2017
Calendar Evenimente
<< Iulie, 2017 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Parteneri
 
 
Directii/Domenii/Strategii

STRATEGIA DE CERCETARE A FACULTĂȚII DE AGRICULTURĂ 2016-2020

Strategia de cercetare a Facultății de Agricultură este parte componentă a Strategiei de cercetare a a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ”Regele Mihai I al României” care se pliază pe Strategia Natională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020, având ca principal obiectiv creșterea performanței în cercetare, stimularea inovării și transferul rezultatelor cercetării către mediu socio-economic. În cadrul Facultății de Agricultură cercetarea se desfășoară în cadrul a celor două centre de cercetare:

 • Centru de cercetare Agricultură durabilă
 • Centru de cercetare Bioresurse, mediu și date geospațiale

Pe Platforma infrastructurii naționale de cercetare ERRIS (https://erris.gov.ro/), a cărui principal scop este creșterea ratei de utilizare a infrastructurii de cercetare prin promovarea lor în țară, cât și la nivel global, Facultatea de Agricultură este reprezentată prin șase laboratoare de cercetare:

 • Laboratorul de cercetare: Testarea calității semințelor și a materialului vegetal
 • Laboratorul de cercetare: Geomatică
 • Laboratorul de cercetare: Monitorizarea Ambrosiei artemisiifolia
 • Laboratorul de cercetare: Hidrobiologie
 • Laboratorul de cercetare: Diagnoză și expertizare fitosanitară
 • Laboratorul de cercetare: Analize fizico-chimice ”OSPA – USAMVBT”

Laboratorul de Analize fizico-chimice ”OSPA – USAMVBT” din cadrul Facultății de Agricultură este acreditat RENAR în conformitate cu SR ISO EN 17025: 2005, fiind singurul laborator specializat în analize de sol și îngrășăminte acreditat din partea de vest a țării.

În activitatea de cercetare, inovare și transfer tehnologic a Facultății de Agricultură se definesc următoarele obiective:

1. Creșterea calității, competitivității și relevanței în cercetare

Stabilirea unor indicatori de performanță în cercetare, care să fie în concordanță cu standardele internaționale:

 1. publicarea de articole in extenso în jurnale indexate Thomson Web of Science, Scopus;
 2. publicarea de cărți/capitole de cărți indexate în Web of science prin Book Citation Index sau în edituri internaționale;
 3. participări la conferințe de prestigiu și/sau publicarea în volumele conferințelor (proceedings) indexate in Web of Science;
 4. brevete de invenție/omologări de produse;

2. Stabilirea unor domenii strategice de cercetare

Facultatea de Agricultură își orientează strategia de cercetare-inovare către acele activități de cercetare care oferă rezultate cu relevanță economică. Domeniile prioritare de cercetare sunt cele cuprinse in Strategia Națională de cercetare, Dezvoltare, Inovare 2014 – 2020, și anume:

 1. Bioeconomia, cu subdomeniile prioritare: dezvoltarea sectorului agricol, valorificarea biomasei și a biocombustibililor.
 2. Energie, mediu și schimbări climatice. Cercetările în domeniul energiei susțin reducerea dependenței energetice, prin valorificarea superioară a combustibililor fosili, diversificarea surselor de energie regenerabile, curate. Conservarea mediului înconjurător constituie o prioritate a tuturor politicilor actuale, cercetarea fiind axată pe noi tehnici de depoluare și de reciclare, pe administrarea resurselor de apă și a zonelor umede.
 3. Eco-nanotehnologii și materiale avansate. Domeniul aparține tehnologiilor generice esențiale (TGE), prioritare la nivel european, care utilizează intensiv CDI. În acest domeniu se încadrează industria de echipamente agricole, precum și cercetările pentru obținerea de combustibili, materiale noi și/sau reciclate care pot dinamiza activitățile CDI dedicate eco-tehnologiilor și care conservă proprietățile apei, aerului și solului;
 4. Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate. Cercetarea se va axa pe dezvoltarea de tehnologii, produse, capacități de cercetare și sisteme pentru securitate locală și regională, în scopul creșterii competitivității în activitățile economice și sociale.

Subdomeniile prioritare vor fi:

 • smart agriculture: aplicarea tehnologiilor IT în colectarea de date (condiții climatice, de sol, starea de nutriție, etc) și utilizarea lor în scopul creșterii calității, cantității, sustenabilității și eficienței economice a producției agricole;
 • smart technologies: transmiterea de date G.P.S., elemente ale monitorizării investițiilor în domeniu;
 • gestionarea elementelor de infrastructură critică: rețele de apă, tratamentul surselor de apă, producția și distribuția produselor agro-alimentare;
 • managementul situațiilor de urgență, prin dezvoltarea direcțiilor de combatere a bioterorismului, biohazardului, precum și identificarea altor elemente de securitate și siguranță alimentară.

Celor patru domenii prioritare, li se adaugă trei domenii complementare cu relevanță publică directă:

 1. Sănătate. În acest domeniu, cercetarea și dezvoltarea experimentală se vor axa pe siguranța alimentară, gestionarea rațională a resurselor de mediu și pe agricultura biologică;
 2. Patrimoniu și identitate culturală. Domeniul vizează o gamă largă de teme de cercetare științifică, cum sunt:
  • conservarea patrimoniului material, concretizat prin identificarea și inventarierea bunurilor imobile (terenuri cu/fară construcții) sub aspect tehnic și juridic, prin încurajarea procedurilor de înregistrare sistematică a acestora în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, prin completarea procedurilor de publicitate imobiliară;
  • metode inovative pentru conservarea produselor tradiționale (culinare) și a meșteșugurilor;
  • dezvoltarea unor eco-bio- strategii inovatoare între Știință, Educație și Cultură (etnografie, folclor);
  • dezvoltarea sistemului de educație.
 3. Tehnologii noi și emergente. Cercetarea presupune dezvoltarea și adoptarea de noi tehnologii care să aibă și o componentă deschisă, orientată spre rezolvarea de probleme specifice ale sectorului public

3. Orientarea spre programe de cercetare științifică de importanță regională

 1. dezvoltarea unor programe de cercetare științifică în colaborare cu organisme din Ungaria și Serbia
 2. aplicarea de proiecte în cadrul programelorInterreg V-A Romania-Ungaria și Romania – Republic of Serbia IPA Cross-border Cooperation Programme.

4. Asigurarea resursei umane specializate, capabile realizeze o cercetare cu rezultate de talie mondială, indiferent dacă acestea aparțin cercetării fundamentale sau celei aplicate

 1. pregătirea cercetătorilor în managementul de proiect;
 2. asigurarea accesului online nelimitat la literatura științifică de specialitate;
 3. încurajarea publicării rezultatelor cercetării în jurnale de mare impact;
 4. creșterea mobilității interne și internaționale a cercetătorilor.

5. Internaționalizarea cercetării

Creșterea competitivității internaționale a cercetării din cadrul Facultății de Agricultură prin participarea la programele sau infrastructurile regionale, europene ori internaționale:

 1. participarea la proiectele din cadrul Orizont 2020;
 2. participarea in programe INTERREG Europe;
 3. participarea la programele EEA Grants și Norway Grants;
 4. colaborări la nivelul clusterelor de inovare sau al altor instrumente internaționale în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării.

6. Asigurarea unei infrastructuri de cercetare performante la nivel național și internațional

 1. utilizarea adecvată a infrastructurii disponibile;
 2. atragerea de proiecte pentru întreținerea și dezvoltarea infrastructurii de ceretare;
 3. realizarea de parteneriate/clustere cu alte instituții/infrastructuri de cercetare în scopul de a crea o piață a serviciilor științifice și tehnice care va contribui la vizibilitatea internațională a rezultatelor cercetării și la sustenabilitatea economică a utilizării echipamentelor;
 4. implementarea SR EN ISO 17025:2005 in cadrul laboratoarelor de cercetare in vederea acreditarii/autorizarii.

7. Inovare pentru sectorul public și privat

Facultatea de Agricultură are ca ca obiectiv strategic stimularea inovării și transferul rezultatelor cercetării către mediu socio-economic, ca furnizor de servicii și se va implica în:

 1. realizarea de parteneriate cu sectorul privat și public în vederea aplicării pentru proiecte prin programul Programul Operațional Competitivitate - Axa Prioritară 24 Cercetare, Dezvoltare Tehnologică și Inovare pentru susținerea afacerilor și competitivitate;
 2. obținerea rezultatelor științifice cu potențial aplicativ ridicat, pentru accelerarea transformării acestora în noi tehnolgii cu valoare economică sau socială.
 3. dezvoltarea de noi tehnologii orientate către rezolvarea unor probleme specifice sectorului public și privat.

Plan operational cercetare 2017

Anexa 1: Temele de cercetare


Actualizat de: Admin General la data 2017-05-19
Web design Timisoara
Prezentare Facultate  |    Noutati  |   Evenimente  |   Localizare pe harta  |   Contact
USABMVT
Copyright © 2017. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara