Ultimele Noutati
Targ de Craciun la Iulius Mall
 
Dec
14
Postat de: AdminHORTI
Sectiune: Faculty of Horticulture and Forestry
Targ de Craciun la Iulius Mall
Anunturi
OFERTA POMI FRUCTIFERI CERTIFICATI
USAMVB Statiunea Didactica Timisoara
Anunt demarare achizitie publica
Anunt privind demararea achizitiei publice
ANELiS - Acces National la Literatura Stiintifica de Cercetare
Acces National Electronic la Literatura Stiintifica de Cercetare
Calendar Evenimente
<< Ianuarie, 2018 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Parteneri
 
 
Facultatea de Agricultura

CONDUCATORI DOCTORAT

 

FACULTATEA DE AGRICULTURÃ

Prof.dr. Ioan Borcean

Prof.dr. Ioan Borcean

Nr. telefon:

0256 444493
E-mail:
ioan_borcean@yahoo.com
Doctor în Agronomie: 1972

Profesor: 1990

Conducãtor doctorat: 1990, domeniul Agronomie

Publicaþii: 20 cãrþi ºi manuale universitare, 205 lucrãri ºtiinþifice

Brevete invenþii/inovaþii: 1; trei diplome de la saloane de creativitate ºtiinþificã

Membru: Academia Oamenilor de ªtiinþã, Societatea Naþionalã de ªtiinþa Solului, Asociaþia Generalã a Inginerilor din România

Domenii de competenþã : fitotehnie, cultura plantelor de cÂmp, a cerealelor, leguminoaselor ºi plantelor tehnice

Premii: Premiul AOSR Î.P.S. Aurelian

Prof.dr. Iacob Borza

Prof.dr. Iacob Borza

Nr. telefon:

0256 277259
0256 277231 0726 397473

E-mail:
iacobborza@yahoo.com
Doctor în Agronomie: 1981

Profesor: 1997

Conducãtor doctorat: 2003, domeniul Agronomie

Publicaþii: 12 cãrþi, peste 130 lucrãri ºtiinþifice

Participãri manifestãri ºtiinþifice strãinãtate: 3

Membru : membru asociat al Academiei de ªtiinþe Agricole ºi Silvice, Societatea Naþionalã Românã de ªtiinþa Solului, Uniunea Internaþionalã a Societãþilor Naþionale de ªtiinþa Solului, Societatea Românã de Ecologie, Asociaþia Generalã a Inginerilor din România

Domenii de competenþã: ºtiinþele solului, ecologie ºi protecþia mediului, evaluarea impactului de mediu, sisteme de agriculturã durabilã


Prof.dr. Fritz Lauer

Nr. telefon:

0049 715271395

E-mail:
fritzlauer @ freenet.de
Doctor în Agronomie: 1974

Profesor: 1994

Conducãtor doctorat: 1997, domeniul Agronomie

Publicaþii: 5 cãrþi, 110 lucrãri ºtiinþifice

Participãri manifestãri ºtiinþifice strãinãtate: 25

Membru: membru de onoare al Academiei de ªtiinþe Agricole ºi Silvice, Societatea botanicã din Regensburg, Societatea germanã de fitopatologie, Societatea germanã de agriculturã

Domenii de competenþã: protecþia plantelor în agriculturã ºi silviculturã, cultura pajiºtilor, înregistrarea ºi omologarea de produse fitofarmaceutice


Prof.dr. Alexandru Moisuc

Prof.dr. Alexandru Moisuc

Nr. telefon:

0256 277009
0256 494023
0726397460
E-mail:
alex_moisuc@yahoo.com
Doctor în Agronomie: 1976

Profesor: 1992

Conducãtor doctorat: 1996, domeniul Agronomie

Publicaþii: 24 cãrþi, 179 lucrãri ºtiinþifice

Brevete de invenþii/inovaþii: 7

Membru: Membru asociat Academia de ªtiinþe Agricole ºi Silvice; Societatea de biologie, Societatea de biotehnologii si culturi in vitro, membru de onoare Asociaþia Producãtorilor de Furaje din Serbia- Muntenegru

Domenii de competenþã: crearea de soiuri de grâu; crearea de hibrizi de porumb; ameliorarea sfeclei furajere; producerea ºi utilizarea polenului antialergenic; ameliorarea pajiºtilor din vestul þãrii; constituirea, evaluarea ºi conservarea resurselor de germoplasmã la plantele furajere


Prof.dr. Gheorghe Popescu

Prof.dr. Gheorghe Popescu

Nr. telefon:

0256 217924

E-mail:
gro@alpha.usab_tm.ro

Doctor în Agronomie: 1973

Conducãtor doctorat: 2001, domeniul Agronomie

Publicaþii: 1 tratat în 3 volume, 16 cãrþi, 11 cursuri ºi îndrumãtoare de lucrãri practice, 237 lucrãri ºtiinþifice

Membru: Societatea de protecþia plantelor - Transilvania

Domenii de competenþã: fitopatologie, entomologie; protecþia plantelor, genetica

Premii: Premiul Academiei Române "Traian Sãvulescu" (1993)

Prof.dr. Ioan Rusu

Prof.dr. Ioan Rusu

Nr. telefon:

0256 424888
E-mail:
 

Doctor în Agronomie: 1977

Profesor: 1994

Conducãtor doctorat: 1997, domeniul Agronomie

Publicaþii: 2 tratate, 2 cursuri, 150 lucrãri ºtiinþifice

Membru: Academia Oamenilor de ªtiinþã, Societatea Naþionalã Românã pentru ªtiinþa Solului- filiala Banat, Asociaþia Generalã a Inginerilor din România, Societe Europeene pour la Formation des Ingineurs, European Society for Soil Conservation,

Domenii de competenþã: pedologie ºi ecopedologie, cartarea ºi bonitarea terenurilor agricole, pedologie tropicalã, biologia solului


Prof.dr. Valeriu Tabãrã

Nr. telefon:

0256 277247
E-mail:
valeriu_tabara@yahoo.com

Doctor în Agronomie: 1984

Profesor: 1996

Conducãtor doctorat: 2004, domeniul Agronomie

Publicaþii: 7 cãrþi, 200 lucrãri ºtiinþifice

Membru: Membru corespondent al Academiei de ªtiinþe Agricole ºi Silvice - preºedintele Secþiei de Cultura Plantelor; Academia Oamenilor de ªtiinþã, Asociaþia Generalã a Inginerilor din România, Membru de onoare al Clubului specialiºtilor agronomi din judeþul Timiº, Vicepreºedinte al Comisiei de Agriculturã, Silviculturã, Industrie alimentarã ºi servicii din Camera Deputaþilor,

Domenii de competenþã: tehnologia ºi calitatea cerealelor, a leguminoaselor cultivate pentru boabe ºi a plantelor tehnice; condiþionarea, conservarea ºi pãstrarea produselor agricole; plante aromatice ºi medicinale; ameliorarea grâului, cânepei; sisteme de organizarea ºi managementul exploataþiilor agricole


Prof.dr.Adrian Borcean

Prof.dr.Adrian Borcean

Nr. telefon:

(025627)7029;
E-mail:
adrian_borcean@yahoo.com

Doctor în Agronomie: 1995

Profesor: 2004

Conducãtor doctorat: 2008, domeniul Agronomie

Publicaþii:lucrãri ºtiinþifice publicate: 124, cãrþi, cursuri ºi îndrumãtoare de lucrãri practice: 18

Participãri la manifestãri ºtiinþifice în strãinãtate: 6

Membru:• Organizaþii în care sunt membru: Asociaþia Generalã a Inginerilor din România, Asociaþia pentru Cercetare Multidisciplinarã din Zona de Vest a României, Societatea Naþionalã de Protecþia plantelor Transilvania

Premii: Premiul „ PS Aurelian” acordat de Academia Oamenilor de ªtiinþã în anul 1999,Premiul III la „Cartea Tehnicã 2006” acordat de Asociaþia Generalã a Inginerilor din România;

Domenii de competenþã: fitopatologie, protecþia plantelor;


Profesor univ. dr. ing. IOANA GROZEA

Prof.dr. Ioana Grozea

Nr. telefon:

0040/0742070
E-mail:
ioana_entomol@yahoo.com
Doctor în Agronomie:

Profesor: 2008

Conducãtor doctorat: 2010, domeniul Agronomie

Publicaþii: numeroase articole în jurnale indexate în baze de date de prestigiu (SCOPUS ºi Web of Science), monograffii, carþi de specialitate, cursuri pentru studenþi ºi îndrumãtoare de lucrãri practice.

Domenii de competenþã: Protecþia plantelor, Entomologie agricolã ºi horticolã, Zoologie agricolã, Entomofagi

Activitãþi de cercetare: insecte invazive în agroecosisteme- monitorizare, combatere non-poluantã, dinamicã populaþionalã, gama de plante gazdã, modele de predicþie a rãspândirii, interacþiuni insectã-planta gazdã, duºmani naturali.


Prof.dr. Florin Sala

Prof.dr. Florin Sala

Nr. telefon:

disciplinã 0256 277280; mobil 0746 120842
E-mail:
florin_sala@yahoo.com

Doctor în Agronomie, Specializarea Agrochimie: 1998

Profesor: 2008

Conducãtor doctorat: 2009, domeniul Agronomie

Publicaþii:Carti în edituri naționale recunoscute: 10; Caiete de lucrãri practice: 4; Lucrãri științifice în țarã și strãinãtate: 98

Participãri la manifestãri ºtiinþifice în strãinãtate: 15

Membru:Societatea Romana pentru promovarea lichidelor magnetice; Societatea Nationala Romana pentru Stiinta Solului; European Association of Agricultural Economists (EAAE); Asociația Românã pentru Agriculturã Durabilã.

Domenii de competenþã: Agrochimie și nutriția plantelor, Sisteme de agriculturã, Resurse fertilizante, Sisteme diferențiate de fertilizare, Evaluarea dirijarea și conservarea fertilitãții solului, Nanomaterialele și nanoștiința în dirijarea nutriției plantelor, Modele și modelarea procesului de nutriție a plantelor


Prof.dr. CIOLAC VALERIA

Prof.dr. CIOLAC VALERIA

Nr. telefon:

0724309358
E-mail:
ciolac_val@yahoo.com

Doctor în Agronomie: 1995

Profesor: 2006

Conducãtor doctorat: 2007, domeniul Agronomie

Publicaþii: Carti - 11; Lucrari stiintifice - 131;

Participãri la manifestãri ºtiinþifice în strãinãtate: 10

Membru: AGIR, ACMV, Stiinta Solului

Domenii de competenþã: Topografie, Cadastru


Prof.dr. Manea Dan Nicolae

Prof.dr. Manea Dan Nicolae

Nr. telefon:

0763 637987; 0256277035;
E-mail:
manea_dn@yahoo.com;

Doctor în Agronomie: 1998

Profesor: 2006

Conducãtor doctorat: 2007, domeniul Agronomie

Publicaþii:100

Participãri la manifestãri ºtiinþifice în strãinãtate: 28

Domenii de competenþã: Agrotehnicã ºi Herbologie

 


Profesor univ. dr. ing.
DORU ION PETANEC

Prof.dr. DORU ION PETANEC

Nr. telefon:

0040/0723639797
E-mail:
dpetanec@yahoo.com

Doctor în Agronomie: 2000

Profesor: 2005

Conducãtor doctorat: 2010, domeniul Agronomie

Publicaþii: numeroase articole în jurnale indexate în baze de date de prestigiu (Scopus Index Copernicus), tratate, cãrți de specialitate, cursuri pentru studenþi ºi îndrumãtoare de lucrãri practice.

Domenii de competenþã: Protecþia plantelor, Entomologie agricolã ºi horticolã, Protecția produselor agricole vegetale

Activitãþi de cercetare: dãunãtori agricoli în culturi de câmp, pomiculturã, viticulturã, depozite - monitorizare, combatere biologicã, nematozi și acarieni fitofagi – monitorizare și combatere; metode de expertizã fitosanitarã, controlul calitãții produselor agricole vegetale; mecanisme de finantare in agricultura, agricultura biologica, managementul exploatatiilor agricole, accesare fonduri structurale

 


Prof.dr. Rãdulescu Hortensia

Prof.dr. Rãdulescu Hortensia

Nr. telefon:

0256277020
E-mail:

hortensiaradulescu@yahoo.com
hortensiaradulescu@usab-tm.ro

Doctor în Agronomie: 2000

Profesor:2006

Conducãtor doctorat: 2007, domeniul Agronomie

Publicaþii: lucrãri ºtiinþifice publicate: 108, cãrþi, cursuri ºi îndrumãtoare de lucrãri practice: 14

Participãri la manifestãri ºtiinþifice în strãinãtate: 6

Brevete de invenþii : 3

Membru în societãþi ºtiinþifice ºi profesionale: Asociaþia Generalã a Inginerilor din România, Societatea Naþionalã Românã de ªtiinþa Solului, Uniunea Internaþionalã a Societãþilor pentru ªtiinþa Solului, Societatea Inventatorilor din România – Filiala Banat.

Premii: Premiul „ Nikola Tesla” acordat de cãtre Delegaþia Oficialã a Bosniei- Herþegovina, Serbia, Muntenegro ºi Macedonia la  Salonul de Invenþii “ Brussels Innova / Eureka 2013“ Bruxelles pentru contribuþia la stimularea, dezvoltarea ºi promovarea creativitãþii, Medalie de aur la Salonul Internaþional de Invenþii, Geneva 2014, Diplomã acordatã de  Asociaþia  Rusã pentru Cooperare Internaþionalã ªtiinþificã ºi Tehnologicã,  Premiul FIRI acordat de statul Iran pentru cea mai bunã invenþie, Diploma “Cavaler al Ordinului Internaþional al Cercetãtorilor Inventatori din Franþa la Salonul Internaþional de Invenþii, Geneva 2014.

 Domenii de competenþã: poluare ºi tehnici de depoluare a mediului în agriculturã, prevenirea ºi combaterea deprecierii calitãþii recoltelor ºi solului, valorificarea unor resurse fertilizante neconvenþionale în agriculturã;

 


 


Actualizat de: Admin USAMVBT la data 2014-08-03
Web design Timisoara
USABMVT
Copyright © 2018. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara