Ultimele Noutati
Simpozion 2019 FHS
 
Feb
27
Postat de: AdminHORTI
Sectiune: Faculty of Horticulture and Forestry
Simpozion 2019 FHS
Anunturi
COLOCVIUL PENTRU ADMITEREA LA GRADUL DIDACTIC I
COLOCVIUL PENTRU ADMITEREA LA GRADUL DIDACTIC I
PROGRAMUL POSTUNIVERSITAR DE PREGATIRE PSIHOPEDAGOGICA 2018-2019
VESTART - Arta antreprenoriatului
PROIECT - Metodologia de selectie a planurilor de afaceri
ANELiS - Acces National la Literatura Stiintifica de Cercetare
Acces National Electronic la Literatura Stiintifica de Cercetare
OFERTA POMI FRUCTIFERI CERTIFICATI
USAMVB Statiunea Didactica Timisoara
Anunt demarare achizitie publica
Anunt privind demararea achizitiei publice
Calendar Evenimente
<< Martie, 2019 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Parteneri
 
 
Informatii de interes public

1. Despre Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României" din Timișoara

1.1 Legislație privind organizarea și funcționarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României" din Timișoara

LEGISLAȚIE NAȚIONALĂ

 • Legea educației naționale nr.1/2011, actualizată,cu modificările și completările ulterioare
 • O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației cu modificările și completările ulterioare
 • Statutul studentului
 • Legea nr. 544/12.10.2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
 • H.G. nr. 376/18.05.2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2016-2017
 • H.G. nr. 575/15.07.2015 privind Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare pentru anul universitar 2015 -2016, cu modificările și completările ulterioare (Anexa 1 - Nomenclator; Anexa 2 - extras; Anexa 7 - extras)
 • H.G. nr. 595/22.07.2015 privind domeniile de studii universitare de master acreditate, programele de studii și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2015-2016, precum și domeniile de studii universitare de doctorat din cadrul instituțiilor de învățământ superior (Anexa 1 - extras)
 • H.G. nr. 778/23.09.2015 pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 595/2015 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2015-2016, precum și domeniile de studii universitare de doctorat din cadrul instituțiilor de învățământ superior
 • Ordinul M.E.N.C.S. nr. 3530/25.03.2016 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pentru anul 2016
 • H.G. nr. 140/16.03.2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2017 - 2018
 • H.G. Nr. 614 / 30.08.2017 pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 117/2017 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2017 - 2018
 • H.G. nr. 615 / 30.08.2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 140/2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2017 - 2018
 • H.G. nr. 158/29.03.2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2018-2019
 • H.G. nr. 185/ 04.04. 2018 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2018-2019
 • H.G. nr. 691 / 05.09.2018 pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 185/2018 privind domeniile si programele de studii universitare de master acreditate si numarul maxim de studenti ce pot fi scolarizati în anul universitar 2018-2019
 • H.G. nr. 692 / 05.09.2018 pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 158/2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/programelor de studii universitare si a structurii institutiilor de învatamânt superior pentru anul universitar 2018-2019

 

 

1.2 Conducere

 

1.3 Organizare

1.3.1 Regulamente de organizare și funcționare

a. Generale

b. Etică

c. Regulamente de alegeri pentru structurile și funcțiile de conducere

d. Studenți

e. Desfășurarea examenelor

f. Angajați

1.3.2 Organigrama instituției

1.3.3 Structurile de conducere și consultative ale USAMVBT

1.3.4 Facultăți, Departamente, Centre

1.3.5 Carieră

 

1.4 Programe și strategii

 

1.5 Rapoarte și studii

1.5.1 Rapoarte:

1.5.2 Studii*

*În cadrul acestei secțiuni vor fi publicate toate studiile realizate de respectiva instituție, din resurse proprii, subcontractate, sau din surse externe în scopul creșterii cunoașterii sociale în domeniul respectiv.


2. Informații de interes public

 

2.1 Solicitarea informațiilor de interes public

2.1.1 Numele și prenumele persoanei responsabile de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001 precum și datele de contact

Popa Magdalena Carolina
Tel. 0256 - 277122
E-mail: rectorat@usab-tm.ro; rectorat.usamvbt@gmail.com

2.1.2 Formular pentru solicitare informații în baza Legii nr. 544/2001

2.1.3 Formulare pentru reclamații administrative

2.1.4 Lista cu documentele de interes public și Lista cu documentele produse/gestionate de USAMVBT

2.1.5 Rapoarte anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001

 

2.2  Buletinul informativ al informațiilor de interes public

 

2.3. Buget

2.3.1. Bugetul din toate sursele de finanțare și bugetul structurilor aflate sub autoritatea, în subordinea sau în coordonarea respectivei instituții, în format deschis. 

2.3.2. Situația plăților (execuție bugetară) - luna 1; luna 2

2.3.3 Balanța de venituri și cheltuieli pentru fiecare cămin studențesc/complex studențesc

 

2.4 Bilanțuri contabile - bilanț; cont de rezultat patrimonial


2.5 Achiziții publice

2.5.1 Programul anual al achizițiilor publice (1; 2)

2.5.2 Centralizatorul achizițiilor publice

2.5.2.1 Contracte de furnizare (centralizator; contracte)

2.5.2.2 Contracte de servicii (centralizator; contracte)

2.5.2.3 Contracte de lucrări (centralizator; contracte)

 

2.6 Declarații de avere și interese

persoane cu funcții de conducere și de control precum și persoane care administrează sau implementează programe sau proiecte

 

2.7 Modele de cereri/formulare tipizate:

Formulare tipizate - Proces învățământ - Acte de studii

Formulare tipizate - Resurse


3. Contact

3.1 Datele de contact ale autorității

3.2 Relații cu presa - purtător de cuvânt al USAMVB „Regele Mihai I al României” din Timișoara

3.3 Programul de funcționare al USAMVB „Regele Mihai I al României” din Timișoara

3.4 Programul de audiențe al conducerii USAMVB „Regele Mihai I al României” din Timișoara

3.5 Petiții: petitii@usab-tm.ro

 


Actualizat de: Admin USAMVBT la data 2019-02-07
Web design Timisoara
USABMVT
Copyright © 2019. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara