Ultimele Noutati
MEDALIA DE AUR LA SALONUL INTERNATIONAL DE INVENTICA GENEVA, EDITIA 2017
 
Apr
03
Postat de: AdminAGRO
Sectiune: Faculty of Agriculture
MEDALIA DE AUR LA SALONUL INTERNATIONAL DE INVENTICA GENEVA, EDITIA 2017
Calendar Evenimente
<< Septembrie, 2017 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Parteneri
 
 
Ingineria si protectia mediului in agricultura

1. Misiunea

Formarea de ingineri capabili sã identifice probleme legate de deprecierea calitativã, mergând pânã la poluare a mediului înconjurãtor ºi sã propunã soluþii viabile, respectiv metode de prevenire ºi combatere a deprecierii sau tehnologii de depoluare – refacere a factorului de mediu afectat.

2. Obiective

  • Formarea de specialiºti capabili sã monitorizeze eficient calitatea factorilor naturali ºi a mediului înconjurãtor în ansamblu;
  • Dobândirea de cunoºtinþe ºi deprinderi practice privind analiza impactului unor procese preponderent antropice asupra mediului înconjurãtor ºi a stãrii de sãnãtate a populaþiei;
  • Formarea ºi deprinderea unor capacitãþi de identificare ºi stabilire a unor mãsuri precise de prevenire ºi combatere a proceselor de poluare din orice domeniu de activitate;
  • Dezvoltarea capacitãþii de organizare ºi proiectare a unor tehnologii nepoluante, a unor exploataþii agricole ecologice cât ºi a unor sisteme de gestionare a deºeurilor, bazate pe colectarea selectivã cu posibilitãþi de valorificare a materialelor utile;
  • Însuºirea ºi cunoaºterea politicilor ºi a legislaþiei în domeniul mediului înconjurãtor;
  • Elaborarea unor tehnologii, tehnici sau mãsuri de depoluare ºi refacere a factorului de mediu depreciat calitativ.
p1

Misiunea specializãrii este didacticã, ºtiinþificã ºi de consulting. Principala preocupare o reprezintã pregãtirea profesionalã la un înalt nivel ºtiinþific ºi tehnologic al viitorilor specialiºti ce vor activa în domeniul Ingineriei mediului. În acest sens planul de învãþãmânt ºi conþinutul programelor analitice ale disciplinelor urmãresc realizarea unei pregãtiri profesionale corespunzãtoare care la va da posibilitatea absolvenþilor sã desfãºoare activitãþi în instituþii agricole, primãrii, Agenþii de Protecþia Mediului, Camere de Agriculturã, servicii de consultanþã, în învãþãmânt ºi cercetare sau ca experþi în domeniu.

p2
În paralel se urmãreºte antrenarea studenþilor în activitãþile de cercetare ºtiinþificã a disciplinelor de profil, inclusiv a celor angajaþi pe bazã de contract, în vederea formãrii deprinderilor ºi însuºirii metodicii de cercetare, a realizãrii de venituri extrabugetare menite sã susþinã dotarea ºi funcþionarea laboratoarelor facultãþii. Cercetarea în domeniul protecþiei mediului, având ca obiectiv evaluarea impactului de mediu reprezintã activitãþi prezente ºi viitoare ce vor antrena numeroºi specialiºti formaþi în domeniul ingineriei mediului. O altã misiune a facultãþii este si aceea de pregãtire continuã a absolvenþilor prin masterat si doctorat. 
p3 p4

 

3. Discipline studiate

PLAN DE ÎNVÃÞÃMÂNT

 

*Pentru vizualizarea planului de învãþãmânt click pe plan

Specializarea Ingineria mediului agricol are o duratã a studiilor de 4 ani atât pentru învãþãmântul de zi cât ºi pentru învãþãmântul cu frecventa redusa.
Diploma ºi titlul obþinut de absolvenþi este cel de inginer diplomat.

 

p5


Actualizat de: AdminAGRO la data 2016-12-09
Web design Timisoara
Prezentare Facultate  |    Noutati  |   Evenimente  |   Localizare pe harta  |   Contact
USABMVT
Copyright © 2017. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara