Ultimele Noutati
Programului National - Tabere Studentesti 2017
 
Apr
24
Postat de: Admin TPA
Sectiune: Fac. de T.P.A
Programului National - Tabere Studentesti 2017
Calendar Evenimente
<< Iulie, 2017 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Parteneri
 
 
Licenta

Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare 

Programul Studii de licență:

Ingineria produselor alimentare (I.P.A.)

Cadru legal:

Programul de licență are la origine prima specializare a facultății Tehnologia Produselor Agroalimentare, redenumită în anul 2012 Ingineria Produselor Alimentare, ocazie cu care este reacreditată (Adresa ARACIS nr. 3985/08.06.2012). Programul de licență IPA este cuprins în lista domeniilor și specializărilor pentru studiile universitare de licență apărută în Nomenclatorul domeniilor de studii universitare de licență și al specializărilor din cadrul acestora (M.O. nr. 447/22.07.2013). Oferta educațională a programului de licență IPA cuprinde și locuri cu taxă pentru Învățământul cu Frecvență Redusă (IFR).

Competențe profesionale:

 • identificarea, descrierea și utilizarea adecvata a noțiunilor specifice științei alimentului si siguranței alimentare;
 • conducerea proceselor generale de inginerie, exploatarea instalațiilor si echipamentelor de industrie alimentară;
 • conducerea, analiza și proiectarea tehnologiilor alimentare de la materii prime până la produs finit;
 • proiectarea de produse alimentare noi, implementarea și managementul de proiecte;
 • managementul producției, controlul calității produselor alimentare si realizarea proceselor de marketing;

Ocupații posibile conform COR:

Analist cumpărări/consultant furnizori - 243301; Auditor în domeniul siguranței alimentare - 325714; Consilier inginer industria alimentara - 214517; Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene - 242213; Expert inginer industria alimentara - 214518; Expert tehnic extrajudiciar - 214951; Inginer de cercetare în tehnologia prelucrării produselor agricole - 214124; Inginer în industria alimentara - 214514; Inspector de specialitate inginer industria alimentara - 214519; Profesor în învățământul gimnazial - 233002; Proiectant inginer produse alimentare - 214516; Referent de specialitate inginer industria alimentara.

Plan invatamant IPA

Programul Studii de licență:

Controlul și expertiza produselor alimentare (C.E.P.A.)

Cadru legal:

Programul de licență Controlul și expertiza produselor alimentare (C.E.P.A.), primul program de acest tip din România, are o tradiție de 20 de ani în pregătirea inginerilor de industrie alimentară specializați controlul și asigurarea calității și siguranței produselor alimentare. Programul de licență CEPA este acreditat (Adresa ARACIS nr. 7978/03.08.2010) și cuprins în lista domeniilor și specializărilor pentru studiile universitare de licență apărută în Nomenclatorul domeniilor de studii universitare de licență și al specializărilor din cadrul acestora (M.O. nr. 447/22.07.2013). Oferta educațională a programului de licență CEPA cuprinde și locuri cu taxă pentru Învățământul cu Frecvență Redusă (IFR).

Competențe profesionale:

 • Identificarea, descrierea și utilizarea adecvată a noțiunilor specifice științei alimentului și siguranței alimentare;
 • Conducerea proceselor generale de inginerie, exploatarea instalațiilor și echipamentelor de industrie alimentară;
 • Conducerea, analiza și proiectarea tehnologiilor alimentare de la materii prime până la produs finit;
 • Proiectarea, implementarea și monitorizarea sistemelor de management al calității și siguranței alimentare;
 • Realizarea controlului și expertizei produselor alimentare, inclusiv în domeniul protecției consumatorilor;
 • Realizarea de activități de management și marketing pe lanțul agroalimentar.

Ocupații posibile conform COR:

Analist calitate - 214131; Auditor în domeniul calității - 214130; Auditor în domeniul siguranței alimentare - 325714; Consilier inginer industria alimentara - 214517; Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene - 242213; Expert inginer industria alimentara - 214518; Expert tehnic extrajudiciar - 214951; Inspector vamal - 335105; Inginer de cercetare în controlul calității produselor alimentare - 214534; Inginer în industria alimentara - 214514; Inspector de specialitate inginer industria alimentara - 214519.

Plan invatamant CEPA

Programul Studii de licență:

Protecția Consumatorului și Mediului (P.C.M.)

Cadru legal:

Programul de licență Protecția Consumatorului și a Mediului (P.C.M.), este al doilea program de acest tip înființat în România, ca răspuns la solicitările venite de pe piața muncii respectiv noilor cerințe legislative în domeniu. Programul de licență P.C.M. este autorizat (Adresa ARACIS nr. 3902/08.06.2012) și cuprins în lista domeniilor și specializărilor pentru studiile universitare de licență apărută în Nomenclatorul domeniilor de studii universitare de licență și al specializărilor din cadrul acestora (M.O. nr. 447/22.07.2013). Oferta educațională a programului de licență P.C.M. cuprinde pentru forma de învățământ cu frecvență pe lângă locurile bugetate și locuri cu taxă.

Competențe profesionale:

 • aplicarea normelor ISO, de asigurare a calității totale, de protecție a consumatorului și a mediului;
 • elaborarea, implementarea și gestionarea de proiecte în domeniul protecției consumatorului și a mediului;
 • aprofundarea cunoștințelor de specialitate, dezvoltarea capacității de a identifica și localiza problemele de mediu;
 • stabilirea interacțiunii factorilor naturali și antropici și evaluare impactului generat de aceștia asupra mediului natural, antropic și a siguranței alimentare.

Ocupații posibile conform COR:

Expert inginer industria alimentara - 214518; Inginer producție - 215205; Inspector de specialitate inginer industria alimentara - 214519; Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene - 242213; Auditor de mediu - 325703; Analist de mediu - 263203; Asistent de cercetare în ecologie și protecția mediului - 213147; inspector protecția mediului - 325712;

Plan invatamant PCM

Programul Studii de licență:

Extracte și aditivi naturali alimentari (E.A.N.A.)

Cadru legal:

Programul de licență Extracte și Aditivi Naturali Alimentari (E.A.N.A.), program unic în țară, are o tradiție de 20 de ani în pregătirea inginerilor de industrie alimentară specializați în obținerea și utilizarea aditivilor alimentari. Programul de licență EANA este acreditat (Adresa ARACIS nr. 8100/10.08.2010) și  cuprins în lista domeniilor și specializărilor pentru studiile universitare de licență apărută în Nomenclatorul domeniilor de studii universitare de licență și al specializărilor din cadrul acestora (M.O. nr. 447/22.07.2013). Oferta educațională a programului de licență E.A.N.A. cuprinde pentru forma de învățământ cu frecvență pe lângă locurile bugetare și locuri cu taxă.

Competențe profesionale:

 • descrierea, analiza și utilizarea conceptelor și teoriilor fundamentale din domeniul științelor inginerești;
 • descrierea, analiza și utilizarea conceptelor și teoriilor fundamentale din domeniul chimiei și ingineriei chimice;
 • exploatarea proceselor și instalațiilor cu aplicarea cunoștințelor din domeniul ingineriei chimice;
 • exploatarea proceselor și instalațiilor specifice procesării extractelor și aditivilor naturali;
 • utilizarea conceptelor de baza din domeniul managementului pentru procesarea, rafinarea și conservarea extractelor și aditivilor naturali de uz alimentar.

Ocupații posibile conform COR:

Consilier inginer chimist - 214504; Expert inginer chimist - 214505; Expert inginer industria alimentara - 214518; Inginer producție - 215205; Inspector de specialitate inginer chimist - 214506; Inspector de specialitate inginer industria alimentara - 214519; Referent de specialitate inginer chimist - 214507; Referent de specialitate inginer industria alimentara - 214520. 

 Plan invatamant EANA


Actualizat de: Admin TPA la data 2016-03-29
Web design Timisoara
Prezentare Facultate  |    Noutati  |   Evenimente  |   Localizare pe harta  |   Contact
USABMVT
Copyright © 2017. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara