Ultimele Noutati
MEDALIA DE AUR LA SALONUL INTERNATIONAL DE INVENTICA GENEVA, EDITIA 2017
 
Apr
03
Postat de: AdminAGRO
Sectiune: Faculty of Agriculture
MEDALIA DE AUR LA SALONUL INTERNATIONAL DE INVENTICA GENEVA, EDITIA 2017
Calendar Evenimente
<< Septembrie, 2017 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Parteneri
 
 
MIAIA

Masini si instalatii pentru agricultura si industria alimentara

p2 p1

Specializarea Maºini ºi instalaþii pentru agriculturã ºi industria alimentarã (MIAIA) este un program de studii de licenþã în domeniul ingineriei mecanice. Aceastã specializare a fost acreditatã ca urmare a evaluãrii programului de studii din decembrie 2012 de cãtre comisia ARACIS.

Misiunea

Formarea de ingineri mecanici capabili sã conceapã, sã îndrume ºi sã conducã procese tehnologice specifice maºinilor ºi instalaþiilor pentru agriculturã ºi industria alimentarã, atât în industrie, cât ºi în agriculturã.

Obiectivele

 • Analiza, calculul ºi proiectarea maºinilor ºi instalaþiilor pentru agriculturã ºi industria alimentarã.
 • Cunoaºterea proceselor tehnologice specifice agriculturii ºi industriei alimentare.
 • Modelarea ºi simularea proceselor din agriculturã ºi industria alimentarã; utilizarea de software specific.
 • Însuºirea metodelor privind fabricarea, mentenanþa, fiabilitatea ºi exploatarea maºinilor ºi instalaþiilor pentru agriculturã ºi industria alimentarã.
 • Proiectarea, organizarea ºi conducerea proceselor de producþie în unitãþile constructoare de tractoare, maºini ºi instalaþii pentru agriculturã ºi industria alimentarã.
 • Conceperea, organizarea ºi conducerea tehnologiilor de mecanizare din agriculturã ºi industria alimentarã.
 • Organizarea ºi conducerea lucrãrilor de întreþinere, revizii, reparaþii ºi service în unitãþile din agriculturã ºi industria alimentarã.
 • Abilitatea de a lucra independent ºi în echipã; cooperare interdisciplinarã ºi inovare.
 • Cunoaºterea metodelor moderne de conducere a exploataþiilor agricole.
 • Cunoaºterea unor elemente financiar-contabile ºi aplicarea legislaþiei în domeniul agriculturii ºi industriei alimentare în concordanþã cu standardele europene.
 • Abilitatea de a fi eficace ºi eficient.

 

Nomenclatorul disciplinelor cuprinse în planul de învãþãmânt ºi conþinutul acestor discipline corespund programului de studii de licenþã în domeniul ingineriei mecanice.

Spaþiile de învãþãmânt în care îºi desfãºoarã activitatea specializarea MIAIA sunt spaþii proprii ale USAMVB Timiºoara ºi laboratoare tehnologice din UP Timiºoara.

Personalul didactic este format din cadre didactice titularizate ºi cadre didactice asociate.

Diploma ºi titlul obþinut de absolvenþii MIAIA este cel de Inginer mecanic în specializarea Maºini ºi instalaþii pentru agriculturã ºi industria alimentarã.

Specializarea MIAIA este acreditatã conform Raportului ARACIS nr. 6050/20.12.2012.

 


Actualizat de: AdminAGRO la data 2016-12-09
Web design Timisoara
Prezentare Facultate  |    Noutati  |   Evenimente  |   Localizare pe harta  |   Contact
USABMVT
Copyright © 2017. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara