Ultimele Noutati
MEDALIA DE AUR LA SALONUL INTERNATIONAL DE INVENTICA GENEVA, EDITIA 2017
 
Apr
03
Postat de: AdminAGRO
Sectiune: Faculty of Agriculture
MEDALIA DE AUR LA SALONUL INTERNATIONAL DE INVENTICA GENEVA, EDITIA 2017
Calendar Evenimente
<< Septembrie, 2017 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Parteneri
 
 
Managementul înregistrãrii sistematice în contextul dezvoltãrii rurale

1. Misiunea

Misiunea principalã a programului de MANAGEMENTUL ÎNREGISTRÃRII SISTEMATICE ÎN CONTEXTUL DEZVOLTÃRII RURALE este de a pregãti specialiºti în domeniul dezvoltãrii rurale la nivel naþional.

Ponderea populaþiei rurale ºi a suprafeþei ocupate de spaþiul rural, precum ºi importanþa vieþii rurale pentru o þarã, fac ca problema dezvoltãrii ºi amenajãrii rurale sã capete dimensiuni ºi importanþã naþionalã ºi internaþionalã.

Problema dezvoltãrii ºi amenajãrii rurale este una dintre cele mai complexe teme ale contemporaneitãþii, datoritã faptului cã, în esenþa sa, presupune realizarea unui echilibru între cerinþa de conservare a spaþiului rural economic, ecologic ºi social-cultural, pe de o parte, ºi tendinþa de modernizare a vieþii rurale, pe de altã parte. În acelaºi timp, dezvoltarea ºi amenajarea ruralã se aflã la confluenþa dintre tendinþa de expansiune a urbanului, a dezvoltãrii agresive a industriei în spaþiul rural ºi cerinþa de a menþine, pe cât este posibil, ruralul la dimensiunile sale actuale. În fine, dezvoltarea ºi amenajarea ruralã, care tinde sã se modernizeze, sã se europenizeze ca arie de cuprindere, la nivelul fiecãrei þãri, are ca principal obiectiv menþinerea ºi conservarea caracterului naþional al spaþiului ºi culturii rurale, iar acolo unde s-au produs grave distrugeri (fizice sau socio-culturale) locale, regionale sau naþionale (cum este cazul þãrilor foste comuniste ºi în unele zone superindustrializate în Europa occidentalã) se propunea soluþia reconstrucþiei sau, eventual, a restaurãrii acestor zone, în sensul readucerii lor la standardele de ruralitate.

În cadrul specializãrii de ,,MANAGEMENTUL ÎNREGISTRÃRII SISTEMATICE ÎN CONTEXTUL DEZVOLTÃRII RURALE” un rol important îl are posibilitatea de a aplica tehnicile ºi cunoºtinþele din domeniu în cadrul cercetãrii ºi proiectelor aferente din domenii conexe, realizându-se astfel o interdisciplinaritate ºi corelare a direcþiilor de studiu ºi cercetare-dezvoltare. În acest sens, misiunea specializãrii este de a aprofunda noþiunile legate de cunoaºterea, cercetarea, ameliorarea ºi dezvoltarea spaþiului rural, activitãþi de importanþã vitalã pentru o þarã, atât prin dimensiunea spaþiului rural, exprimatã prin suprafaþa deþinutã, cât ºi prin ponderea populaþiei ocupate în activitãþi productive, de servicii social-culturale, de habitat ºi de turism.

Alãturi de cele amintite mai sus, dezvoltarea unor ferme individuale, sistematizarea ºi amenajarea întregului spaþiu rural, alimentãrile cu apã ºi evacuãrile de ape uzate, în mod controlat, evidența situaþiei parcelelor cadastrale, toate acestea fac necesarã pregãtirea unui specialist în domeniul dezvoltãrii rurale.

2. Obiective

Obiectivele de formare specifice specializãrii de MANAGEMENTUL ÎNREGISTRÃRII SISTEMATICE ÎN CONTEXTUL DEZVOLTÃRII RURALE sunt generate de îndeplinirea ºi punerea în aplicare a urmãtoarelor trei categorii de obiective:

Obiective cognitive:

 • dezvoltarea capacitãții de a utiliza concepte specifice înregistrãrii sistematice în contextul dezvoltãrii rurale;
 • formarea capacitãții de evaluare a gradului de complexitate a activitãților specifice înregistrãrii sistematice în raport cu specificul fiecãrei zone rurale;
 • dezvoltarea abilitãților de interpretare a paradigmelor din domeniul înregistrãrii sistematice în vederea identificãrii unor soluții favorabile dezvoltãrii rurale.

Obiective aplicative:

 • formarea deprinderilor de elaborare ºi implementare a strategiilor specifice managementului dezvoltãrii spaþiului rural;
 • antrenarea capacitãții de gestionare ºi promovare a resurselor de dezvoltare ruralã durabilã;
 • dezvoltarea abilitãților de conducere a acþiunilor de înregistrare sistematicã în contextul dezvoltãrii rurale;
 • formarea capacitãții de consiliere profesionalã în vederea promovãrii înregistrãrii sistematice în mediul rural;
 • dezvoltarea capacitãții de elaborare a unor proiecte profesionale specifice domeniului înregistrãrii sistematice;
 • dezvoltarea deprinderilor de aplicare a modelelor si tehnicilor de înregistrare sistematicã în vederea optimizãrii activitãþilor din mediul rural.

Obiective de comunicare ºi relaþionare:

 • dezvoltarea capacitãþii de comunicare ºi negociere cu beneficiarii lucrãrilor de înregistrare sistematicã;
 • dezvoltarea deprinderilor de relaționare interpersonalã și lucru în echipã;
 • formarea prin pregãtire psiho-pedagogicã a unor cadre didactice de specialitate în domeniul dezvoltãrii rurale.

Misiunea specializãrii este didacticã, ºtiinþificã ºi de consulting. Principala preocupare o reprezintã pregãtirea profesionalã la un înalt nivel ºtiinþific ºi tehnologic a viitorilor specialiºti ce vor activa în domeniul dezvoltãrii rurale. În acest sens, planul de învãþãmânt ºi conþinutul programelor disciplinelor urmãresc realizarea unei pregãtiri profesionale corespunzãtoare care la va da posibilitatea absolvenþilor sã desfãºoare activitãþi în instituþii publice ºi private din domeniile de competenþã, servicii de consultanþã, în învãþãmânt ºi cercetare sau ca experþi în domeniu. În paralel, se urmãreºte antrenarea studenþilor în activitãþile de cercetare ºtiinþificã a disciplinelor de profil, inclusiv a celor angajaþi pe bazã de contract, în vederea formãrii deprinderilor ºi însuºirii metodicii de cercetare.

3. Discipine studiate

PLANUL DE ÎNVÃȚÃMÂNT


Actualizat de: AdminAGRO la data 2017-03-21
Web design Timisoara
Prezentare Facultate  |    Noutati  |   Evenimente  |   Localizare pe harta  |   Contact
USABMVT
Copyright © 2017. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara