Ultimele Noutati
TheChallenge4Greatness
 
Apr
19
Postat de: Admin TPA
Sectiune: Fac. de T.P.A
TheChallenge4Greatness
Calendar Evenimente
<< Aprilie, 2018 >>
DuLuMaMiJoViSa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Parteneri
 
 
Master

Facultatea de Inginerie Alimentara

 TEMATICA ADMITERE MASTER – domeniul universitar: Ingineria produselor alimentare

 

Programul Studii de Master:

SISTEME DE PROCESARE ECOLOGICA MULTIFUNCTIONALA INTEGRATA A PRINCIPIILOR BIOACTIVE NATURALE  (S.P.E.)

 

Master în Ingineria Produselor Alimentare

Denumire calificare: Sisteme de procesare ecologica multifunctionala integrata a principiilor bioactive naturale

Domeniu fundamental: Stiinte ingineresti

Nivel de studiu: Master

Numarul total de credite: 120

Durata de studiu: 2 ani

Numar locuri bugetare:  13

Cadru legal:
 
Programul de master Sisteme de Procesare Ecologica Multifunctionala Integrata a Principiilor Bioactive Naturale (S.P.E.), are o traditie de un deceniu în pregatirea inginerilor de industrie alimentara specializati în principalele tehnologii de obtinere si procesare a principiilor bioactive naturale. Programul de master SPE este acreditat (Adresa ARACIS nr. 6970/18.11.2008) si cuprins în lista domeniilor si specializarilor pentru studiile universitare de licenta aparuta în Nomenclatorul domeniilor de studii universitare de licenta si al specializarilor din cadrul acestora (M.O. nr. 140/16.03.2017). Oferta educationala a programului de master SPE cuprinde locuri bugetate si cu taxa pentru Învatamantul cu Frecventa.
 
Competente profesionale:
 • cunoasterea principalelor tehnologii de obtinere si procesare a principiilor bioactive naturale;
 • exploatarea principalelor tipuri de utilaje folosite în obtinerea si procesarea principiilor bioactive naturale;
 • cunoasterea si dezvoltarea de noi directii de utilizare a principiilor bioactive naturale (în industria alimentara ca înlocuitor a aditivilor sintetici, în cosmetica si industria farmaceutica);
 • studiul procedeelor de obtinere a unor aditivi si ingrediente de aditivare ecologica multifunctionala;
 • cunoasterea prevederilor legislatiei nationale si europene referitoare la controlul utilizarii aditivilor în aliment.
Ocupatii posibile conform COR:

Consilier inginer chimist - 214504; Expert inginer chimist - 214505; Expert inginer industria alimentara - 214518; Inginer productie - 215205; Inspector de specialitate inginer chimist - 214506; Inspector de specialitate inginer industria alimentara - 214519; Referent de specialitate inginer chimist - 214507; Referent de specialitate inginer industria alimentara - 214520.

 Plan invatamant SPE

Programul Studii de Master:

SIGURANTA SI BIOSECURITATEA PRODUSELOR AGROALIMENTARE (S.B.P.A.) 

 

Master în Ingineria Produselor Alimentare

Denumire calificare: Siguranta si biosecuritatea produselor agroalimentare

Domeniu fundamental: Stiinte ingineresti

Nivel de studiu: Master

Numarul total de credite: 120

Durata de studiu: 2 ani

Numar locuri bugetare:  13

Numar locuri cu taxa: 7 

Cadru legal:
 
Programul de master Siguranta si Biosecuritatea Produselor Agroalimentare (S.B.P.A.), are o traditie de un deceniu în pregatirea inginerilor de industrie alimentara specializati în domeniul sigurantei si biosecuritatii alimentare. Programul de master SBPA este acreditat (Adresa ARACIS nr. 6970/18.11.2008) si cuprins în lista domeniilor si specializarilor pentru studiile universitare de licenta aparuta în Nomenclatorul domeniilor de studii universitare de licenta si al specializarilor din cadrul acestora (M.O. nr. 140/16.03.2017). Oferta educationala a programului de master SBPA cuprinde locuri bugetate si cu taxa pentru Învatamantul cu Frecventa.
 
Competente profesionale:
 • demonstrarea cunostintelor în securitatea si siguranta alimentara si a expertizei în domeniul produselor agroalimentare;
 • demonstrarea capacitatii de implementare a sistemelor calitatii totale în ingineria produselor agroalimentare;
 • descrierea si proiectarea de tehnologii si instalatii cu caracter inovativ pentru industria agroalimentara;
 • evaluarea si exploatarea aparatelor, instalatiilor si proceselor din industria agroalimentara;
 • evaluarea si exploatarea sistemelor de masurare, monitorizare si automatizare a proceselor din industria agroalimentara;
 • analizarea si interpretarea activitatilor de management, marketing si stiinta marfurilor agroalimentare.
Ocupatii posibile conform COR:
 
Asistent de cercetare în controlul calitatii produselor alimentare - 214535; Cercetator în controlul calitatii produselor alimentare - 214533; Expert inginer industria alimentara - 214518; Inginer de cercetare în controlul calitatii produselor alimentare - 214534; Inspector de specialitate inginer industria alimentara - 214519; Referent de specialitate inginer industria alimentara – 214520, Proiectant inginer produse alimentare – 214516.

 Plan invatamant SBPA

Programul Studii de Master:

TEHNOLOGII AVANSATE DE PROCESARE A MATERIILOR PRIME AGRICOLE (T.A.P.)

 

Master în Ingineria Produselor Alimentare

Denumire calificare: Tehnologii avansate de procesare a materiilor prime agricole

Domeniu fundamental: Stiinte ingineresti

Nivel de studiu: Master

Numarul total de credite: 120

Durata de studiu: 2 ani

Numar locuri bugetare:  13

Cadru legal:

Programul de master Tehnologii Avansate de Procesare a Materiillor Prime Agricole (T.A.P), are o traditie de un deceniu în pregatirea inginerilor de industrie alimentara specializati în domeniul procesarii materiilor prime agricole în scop alimentar. Programul de master TAP este acreditat (Adresa ARACIS nr. 6970/18.11.2008) si cuprins în lista domeniilor si specializarilor pentru studiile universitare de licenta aparuta în Nomenclatorul domeniilor de studii universitare de licenta si al specializarilor din cadrul acestora (M.O. nr. 140/16.03.2017). Oferta educationala a programului de master TAP cuprinde locuri bugetate si cu taxa pentru Învatamantul cu Frecventa.

 
Competente profesionale:
 • conceperea, dezvoltarea si optimizarea de noi tehnologii de procesare a materiilor prime agricole;
 • cunoasterea metodelor instrumentale moderne de analiza fizico-chimica a produselor alimentare;
 • dezvoltarea de noi produse alimentare cu calitate nutritionala îmbunatatita si efecte benefice pentru sanatate;
 • implementarea sistemelor de asigurare a calitatii totale în productia agroalimentara;
 • cunoasterea riscurilor de natura fizico-chimica si biochimica întalnite de-a lungul filierei alimentare;
 • cunoasterea principalelor transformari biochimice a produselor alimentare pe parcursul procesarii.
Ocupatii posibile conform COR:
 
Asistent de cercetare în controlul calitatii produselor alimentare - 214535; Cercetator în tehnologia de prelucrarii produselor agricole - 214123; Inginer de cercetare în tehnologia prelucrarii produselor agricole - 214124; Asistent de cercetare în tehnologia prelucrarii produselor agricole - 214125; Proiectant inginer produse alimentare - 214516; Consilier inginer în industria alimentara - 214517; Expert inginer în industria alimentara - 214518; Inginer în industria alimentara - 214514, Proiectant inginer produse alimentare – 214516.

 

Plan invatamant TAP

Programul Studii de Master:

ALIMENT NUTRITIE UMANA (A.N.U.)

 

 

Master în Ingineria Produselor Alimentare

Denumire calificare: Aliment – Nutritie umana

Domeniu fundamental: Stiinte ingineresti

Nivel de studiu: Master

Numarul total de credite: 120

Durata de studiu: 2 ani

Numar locuri bugetare:  13

Numar locuri cu taxa: 37

 

Cadru legal:
 
Programul de master ALIMENT - NUTRITIE UMANA (A.N.U.),  este un program nou înfiintat în cadrul facultatii noastre, cu scopul de a pregati ingineri de industrie alimentara specializati în proiectarea de alimente adaptate cerintelor nutritionale pe grupe diferite de consumatori. Programul de master ANU este acreditat (Adresa ARACIS nr. 6179/22.07.2013) si cuprins în lista domeniilor si specializarilor pentru studiile universitare de licenta aparuta în Nomenclatorul domeniilor de studii universitare de licenta si al specializarilor din cadrul acestora (M.O. nr. 140/16.03.2017). Oferta educationala a programului de master ANU cuprinde locuri bugetate si cu taxa pentru Învatamantul cu Frecventa.
 
Competente profesionale:
 • identificarea, elaborarea, descrierea si utilizarea adecvata a notiunilor specifice expertizei nutritiei umane;
 • evaluarea nutritionala a produselor derivate din materii prime vegetale si animale;
 • identificarea si analiza aspectelor nutritionale pe grupe de varsta;
 • recunoasterea dezechilibrelor nutritionale si stabilirea adecvata a dietelor pe grupe de varsta;
 • proiectarea de alimente adaptate cerintelor nutritionale pentru diferitele grupe de consumatori alimentari;
 • gestionarea sistemelor de informatii bazate pe indicatori nutritionali, aplicand adecvat legislatia sanitara în domeniu.
Ocupatii posibile conform COR:

Asistent de cercetare în tehnologia prelucrarii produselor agricole - 214125; Cercetator în tehnologia prelucrarii produselor agricole - 214123; Expert centre de perfectionare - 231006; Proiectant inginer produse alimentare - 214516; Referent de specialitate inginer industria alimentara – 214520.

Plan invatamant ANU


Actualizat de: Admin TPA la data 2018-04-24
Web design Timisoara
Prezentare Facultate  |    Noutati  |   Evenimente  |   Localizare pe harta  |   Contact
USABMVT
Copyright © 2018. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara