Ultimele Noutati
Programul national TABERE STUDENTESTI 2016
 
Mai
09
Postat de: Admin Management
Sectiune: FMA
pe perioada vacantei de vara
Calendar Evenimente
<< Septembrie, 2017 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Parteneri
 
 
Master

Cifra de ºcolarizare la MASTER - anul universitar 2015/2016:

SPECIALIZAREA

Nr. locuri bugetate

Nr. locuri cu taxã

TOTAL

Administrarea afacerilor agricole

17

33

50

Agribusiness

17

33

50

Management în alimentaþie publicã ºi agroturism

17

33

50

Managementul dezvoltãrii rurale durabile

17

33

50

TOTAL

68

132

200

Informaþii suplimentare despre organizarea ciclului de masterat se pot obþine accesând meniul "Forme de învãþãmânt" de pe site-ul Universitãþii.


PROGRAMUL DE STUDII: ,,ADMINISTRAREA AFACERILOR AGRICOLE”

COMPETENÞE PROFESIONALE:

1. Elaborarea de proiecte în raport cu nevoile organizaþionale ºi oportunitãþile de finanþare
2. Elaborarea de strategii de afaceri prin care sã se genereze o creºtere durabilã ºi sãnãtoasã a unei întreprinderi agricole
3. Elaborarea planurilor de afaceri ºi a unor proiecte de dezvoltare ruralã
4. Analiza ºi evaluarea activitãþilor pe care le implicã un proces complex de administrare a unei afaceri agricole

PROFESSIONAL COMPETENCIES:
1. Designing projects in accordance with organisational needs and financing opportunities
2. Designing business strategies that generate sustainable agribusiness growth
3. Designing business plans and rural development projects
4. Analysis and assessment of activities involved by a complex agribusiness management

Plan de învãþãmânt - Administrarea afacerilor agricole


PROGRAMUL DE STUDII: ,, AGRIBUSINESS”

COMPETENÞE PROFESIONALE:

1. Desfãºurarea de activitãþi manageriale la nivelul comunitãþilor locale sau regionale, a societãþilor comerciale agricole ºi diverselor asociaþii cu sau fãrã statut juridic;
2. Proiectarea, coordonarea ºi organizarea activitãþilor specifice agribusinessului;
3. Desfãºurarea de activitãþi legate de mobilizarea fondurilor de dezvoltare ruralã ºi agribusiness;
4. Competenþe adecvate desfãºurãrii de activitãþi specifice în cadrul reþelelor agribussines.

,,AGRIBUSINESS MANAGEMENT” - PROFESSIONAL COMPETENCIES:
1. Developing managerial activities at local or regional community levels, in agricultural companies and in different associations with or without legal status
2. Designing, coordinating, and organising agribusiness specific activities
3. Developing activities related to the mobilising of rural development and agribusiness funds
4. Appropriate competences related to specific activities within agribusiness networks

Plan de învãþãmânt - Agribusiness


PROGRAMUL DE STUDII: ,, MANAGEMENT ÎN ALIMENTAÞIE PUBLICÃ ªI
AGROTURISM”

COMPETENÞE PROFESIONALE:

1. Proiectarea, coordonarea ºi organizarea activitãþilor din unitãþile de alimentaþie publicã ºi agroturism;
2. Gestiunea ºi managementul financiar al unitãþilor de alimentaþie publicã ºi agroturism ;
3. Mobilizarea de fonduri structurale pentru înfiinþarea ºi modernizarea unitãþilor de alimentaþie publicã ºi agroturism;
4. Analiza, proiectarea, elaborarea, coordonarea ºi distribuþia de produse turistice rurale;

,,MANAGEMENT IN FOOD SERVICES AND IN AGRITOURISM” - PROFESSIONAL COMPETENCIES:
1. Designing, coordinating, and organising activities specific to food services and to agribusiness
2. Financial management of food services and agribusiness companies
3. Mobilising structural funds for the establishment and modernising of food services and agritourism companies
4. Analysis, design, developing, coordinating, and distributing rural tourism products

Plan de învãþãmânt - Management în alimentaþie publicã ºi agroturism


PROGRAMUL DE STUDII: ,, MANAGEMENTUL DEZVOLTÃRII RURALE DURABILE”

COMPETENÞE PROFESIONALE:

1. Elaborarea ºi implementarea strategiilor specifice în managementul dezvoltãrii spaþiului rural;
2. Gestionarea ºi promovarea resurselor de dezvoltare ruralã durabilã;
3. Conducerea acþiunilor de finanþare a activitãþilor destinate dezvoltãrii rurale;
4. Consilierea ºi extensia profesionalã în vederea promovãrii antreprenoriatului rural;
5. Aplicarea creativã a modelelor ºi metodelor de cercetare în dezvoltarea ruralã.

,, MANAGEMENT OD SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT” - PROFESSIONAL COMPETENCIES:
1. Elaborating and implementing specific strategies in the management of the rural area development
2. Management and promotion of sustainable rural development resources
3. Managing the financing operations of rural development activities
4. Counselling and professional extension in view of promoting rural entrepreneurship
5. Applying research models and methods in rural development

Plan de învãþãmânt - Managementul dezvoltãrii rurale durabile


Actualizat de: Admin Management la data 2017-02-21
Web design Timisoara
Prezentare Facultate  |    Noutati  |   Evenimente  |   Localizare pe harta  |   Contact
USABMVT
Copyright © 2017. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara