Ultimele Noutati
MEDALIA DE AUR LA SALONUL INTERNATIONAL DE INVENTICA GENEVA, EDITIA 2017
 
Apr
03
Postat de: AdminAGRO
Sectiune: Faculty of Agriculture
MEDALIA DE AUR LA SALONUL INTERNATIONAL DE INVENTICA GENEVA, EDITIA 2017
Calendar Evenimente
<< Decembrie, 2018 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Parteneri
 
 
Masuratori terestre si cadastru

Conform planului de învãțãmânt, pentru specializarea Mãsurãtori terestre și cadastru sunt prevãzute 240 ore de practicã pe ciclul de licențã, repartizate astfel:

 • Anul II – semestrul II: 90 ore;
 • Anul III – semestrul II: 90 ore;
 • Anul IV – semestrul II: 60 ore

* 30 ore echivaleazã cu o sãptãmânã de practicã

Tematica disciplinei de Practicã a specializãrii Mãsurãtori terestre și cadastru este permanent revizuitã și îmbunãtãțitã, astfel încât sã rãspundã întru totul cerințelor planului de învãțãmânt al specializãrii și nevoilor studenților, de a-și însuși cunoștințele și practica specificã domeniului mãsurãtorilor terestre și a cadastrului, adaptate la cerințele legislative actuale și la dotãrile de ultimã generație în domeniu. Activitãțile converg spre dobândirea experienței necesare specialistului geodez. Astfel, orele de practicã sunt corelate cu disciplinele în domeniu și de specialitate prevãzute în planul de învãțãmânt la fiecare an de studiu, fiind coordonate și îndrumate de cãtre cadrele didactice responsabile cu buna desfãșurare a activitãților practice.

În anul II de studiu, studenții efectueazã Practica topograficã și geodezicã, parcurgând urmãtoarele etape:

 • Identificarea obiectivelor din teren cu stabilirea limitelor proprietãților sau limitele obiectivelor;
 • Identificarea acestora pe planuri și hãrți topo- cadastrale;
 • Stabilirea metodelor și instrumentelor topografice pentru executarea rețelelor de îndesire geodezicã a punctelor;
 • Stabilirea metodelor de ridicare planimetricã și altimetricã a punctelor de detaliu;
 • Executarea practicã a mãsurãtorilor și a verificãrilor aferente lucrului în teren;
 • Prelucrarea datelor și întocmirea planurilor de situație necesare tipurilor de lucrãri executate în teren.
p1 p1
p1 p1

Studenții din anul III realizeazã Practica de Cartarea și bonitarea solurilor, în care participã la recoltarea probelor în teren, determinarea în laborator și interpretarea datelor de bonitarea și cartarea solurilor. Tot în aceastã practicã, își formeazã deprinderi și în ceea ce privește evaluarea proprietãților imobiliare pe baza unor indicatori ecopedologici caracteristici pentru evaluarea calitativã și valoricã a terenurilor.

Practica cadastralã se efectueazã de studenții anului III prin activitãți desfãșurate în principalele instituții sau unitãți de profil din zona de vest a țãrii. Aceste stagii de practicã sunt efectuate în urma semnãrii convențiilor de practicã între universitatea–facultatea noastrã și instituțiile sau unitãțile care au ca domeniu de activitate topografie-geodezie - cadastru. Studenții,pe timpul stagiului de practicã, participã în deplasãrile de studiu și documentare în teren, pe trasee din țarã și chiar din strãinãtate, care cuprind cât mai multe și interesante obiective realizate în domeniul geodeziei.

Principalii parteneri pentru executarea practicii de cadastru în instituții de stat și particulare cu care Universitatea are încheiate Acorduri de parteneriat sunt:

 • Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobilirã Timiș;
 • S.C. GAUSS S.R.L. Timișoara
 • S.C. PROCAD S.R.L. Timișoara
 • S.C. WESTCAD S.R.L. Timișoara
 • S.C. BLACK&LIGHT S.R.L. Timișoara
 • S.C. PRESTOP S.R.L. Lugoj
 • S.C. HIGH TOPO TERRA S.R.L. Timișoara
 • S.C. PFANDL&MAYER S.R.L. Timișoara
 • S.C. MULTILINES S.R.L. Timișoara
 • S.C. STICOMEX S.R.L. Reșița
 • S.C. GEOLINK S.R.L. Timișoara

În practica anului IV, sub îndrumarea cadrelor coordonatoare, studenții realizeazã Practica pentru elaborarea proiectului de diplomã conform ghidului de redactare. Aceastã activitate se bazeazã pe studiile, cercetãrile, experiențele și rezultatele obținute încã din anii anteriori, când s-au înscris la cercurile științifice ale disciplinelor.

 

p1 p1
p1 p1

Responsabil practicã specializarea M.T.C.

Șef lucrãri dr. ing. Bârliba Costel

Activitatea realizatã la „Ziua locului de muncã”

Pentru anul IV, la finalizarea studiilor, existã oportunitatea angajãrii în domeniu la una din firmele de cadastru și topografie care funcționeazã în partea de Vest a României, pentru care se efectueazã anual un târg cu oferta locurilor de muncã pentru tinerii absolvenți.

p1 p1
p1 p1

Actualizat de: Admin General la data 2017-05-19
Web design Timisoara
Prezentare Facultate  |    Noutati  |   Evenimente  |   Localizare pe harta  |   Contact
USABMVT
Copyright © 2018. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara