Ultimele Noutati
SESIUNE EXAMENE FINALIZARE STUDII DIPLOMA – DISERTATIE FEBRUARIE - 2018
 
Feb
13
Postat de: Admin TPA
Sectiune: Fac. de T.P.A
SESIUNE EXAMENE FINALIZARE STUDII DIPLOMA – DISERTATIE FEBRUARIE - 2018 - TPA - TIMISOARA
Anunturi
OFERTA POMI FRUCTIFERI CERTIFICATI
USAMVB Statiunea Didactica Timisoara
Anunt demarare achizitie publica
Anunt privind demararea achizitiei publice
ANELiS - Acces National la Literatura Stiintifica de Cercetare
Acces National Electronic la Literatura Stiintifica de Cercetare
Calendar Evenimente
<< Februarie, 2018 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
Parteneri
 
 
Misiune si obiective

 

Misiune
Universitatea de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Veterinarã a Banatului din Timiºoara are misiunea:
 • de a forma specialiºti, care sã se poatã integra rapid într-un mediu concurenþial, printr-o mare capacitate de adaptare la competiþie, schimbare ºi inovaþie didacticã;
 • de cercetare ºtiinþificã în domeniul dezvoltãrii rurale, la nivelul performanþelor contemporane, prin realizarea de proiecte ºtiinþifice de mare interes ºi înscrierea universitãþii în circuitul internaþional de valori;
 • ºi de consultanþã prin intermediul extensiei universitare.
Misiunea sa socialã, ca a tuturor universitãþilor din lume, constã în transformarea universitãþii într-un centru de resurse educaþionale ºi de servicii, oferite comunitãþii.
Conform prevederilor Cartei universitare, USAMVBT promoveazã parteneriatul cu instituþii de învãþãmânt superior din þarã ºi strãinãtate, bazat pe principiile libertãþii academice, gândirii libere, pluralismului politic ºi respectãrii drepturilor ºi libertãþilor fundamentale ale omului.
 
Obiective
Pentru realizarea misiunii asumate, USAMVBT îºi propune mai multe obiective, dintre care cele mai importante se referã la:
 • îmbogãþirea, extinderea ºi conservarea cunoºtinþelor de specialitate în domeniile de interes, în vederea formãrii de specialiºti cu pregãtire superioarã pentru economie, industrie, învãþãmânt, ºtiinþã, activitãþi sociale;
 • Urmãrirea continuã a calitãþii procesului de formare, educare ºi cercetare;
 • Integrarea în sistemul european de învãþãmânt superior, din punct de vedere structural, calitativ ºi al eficienþei economice;
 • Modernizarea continuã a sistemului de pregãtire a personalului didactic, implicat în procesul formativ ºi de cercetare;
 • Aprecierea ºi echivalarea studiilor prin sisteme de evaluare agreate pe plan internaþional;
 • Dezvoltarea unei cercetãri ºtiinþifice, în domeniul dezvoltãrii rurale, la nivelul performanþelor contemporane, prin promovarea unor programe de cercetare ºi dezvoltare tehnologicã ºi prin sprijinirea dezvoltãrii ºi diversificãrii creativitãþii ºi inovaþiei ºtiinþifice ºi tehnice;
 • Promovarea cooperãrii interne ºi internaþionale, cu universitãþi prestigioase din domeniu;
 • Modernizarea serviciilor oferite studenþilor în campusul universitar;
 • Implementarea unui management universitar, bazat pe cerinþele moderne de calitate ºi finanþare globalã ºi compatibil cu sistemul de învãþãmânt european, bazat pe credite transferabile.

Actualizat de: Administrator la data 2010-12-14
Web design Timisoara
USABMVT
Copyright © 2018. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara