Ultimele Noutati
SUSTINEREA ACTIVITATII ANTREPRENORIALE PRIN PROMOVAREA ANTREPRENORILOR DE SUCCES
 
Noi
13
Postat de: Admin TPA
Sectiune: Fac. de T.P.A
SUSTINEREA ACTIVITATII ANTREPRENORIALE PRIN PROMOVAREA ANTREPRENORILOR DE SUCCES
Anunturi
COLOCVIUL PENTRU ADMITEREA LA GRADUL DIDACTIC I
COLOCVIUL PENTRU ADMITEREA LA GRADUL DIDACTIC I
PROGRAMUL POSTUNIVERSITAR DE PREGATIRE PSIHOPEDAGOGICA 2018-2019
VESTART - Arta antreprenoriatului
PROIECT - Metodologia de selectie a planurilor de afaceri
ANELiS - Acces National la Literatura Stiintifica de Cercetare
Acces National Electronic la Literatura Stiintifica de Cercetare
OFERTA POMI FRUCTIFERI CERTIFICATI
USAMVB Statiunea Didactica Timisoara
Anunt demarare achizitie publica
Anunt privind demararea achizitiei publice
Calendar Evenimente
<< Ianuarie, 2019 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Parteneri
 
 
Modalitati de contestare

Modalitãþi de contestare a deciziei universitãþii în situaþia în care persoana se considerã vãtãmatã în privinþa dreptului de acces la informaþiile de interes public solicitate

Conform prevederilor art. 21 ºi art. 22 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaþiile de interes public, persoana lezatã în drepturile sale se poate adresa cu reclamaþie administrativã conducerii Universitãþii de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Veterinarã a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoºtinþã a refuzului explicit sau tacit al angajaþilor desemnaþi în cadrul instituþiei pentru aplicarea prevederilor Legii 544/2001.

Dacã solicitantul, dupã primirea rãspunsului la reclamaþia administrativã se simte în continuare lezat în drepturile sale prevãzute de lege, poate face plângere la secþia de contencios administrativ a tribunalului în a cãrei razã teritorialã domiciliazã sau în a cãrei razã teritorialã se aflã sediul instituþiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirãrii termenului prevãzut la art. 7 din Legea nr. 544/2001.


Actualizat de: Admin USAMVBT la data 2014-07-04
Web design Timisoara
USABMVT
Copyright © 2019. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara