Ultimele Noutati
Workshop SheepNet
 
Noi
09
Postat de: Admin ZOO
Sectiune: Fac. de Bioingineria Resurselor Animaliere
SheepNet
Calendar Evenimente
<< Decembrie, 2018 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Parteneri
 
 
Obiective

 Atributiile Comisiei de Evaluare ºi Asigurare a Calitãþii pe Facultate (CEAC-FZB):

 

1. coordoneazã activitatea de evaluare ºi asigurare a calitãþii la nivel de facultate;
2. participã la elaborarea instrumentelor de evaluare ºi asigurare a calitãþii programelor educaþionale ºi la stabilirea standardelor de calitate ale facultãþii, împreunã cu CEAC la nivel de Universitate.
3. participã la audit-urile interne ºi evaluarea calitãþii programelor de studiu coordonate de facultate ºi departamentele acesteia;
4. asigurã monitorizarea rezultatelor evaluãrilor efectuate la nivelul programelor de studiu pe cele trei domenii ºi criterii (conform Legii 87/2006): capacitatea instituþionalã, eficacitatea educaþionalã, managementul calitãþii
5. elaboreazã anual Raportul de evaluare al calitãþii programelor de studiu;
6. furnizeazã Consiliului facultãþii rezultate sintetice privind calitatea programelor de studiu realizate de facultate ºi stadiul acþiunilor de îmbunãtãþire a calitãþii;
7. participã la acþiunile de instruire în domeniul calitãþii ºi la implementarea culturii calitãþii universitare.
 
 
 Obiective:
  • crearea unui climat pentru inovare în domeniul calitãþii;
  • coordonarea aplicãrii procedurilor ºi activitãþilor de evaluare ºi asigurare a calitãþii, aprobate de conducerea organizaþiei furnizoare de educaþie, conform domeniilor ºi criteriilor enumerate la art.10 din Legea 87/2006;
  • dezvoltarea acceleratã ºi semnificativã a relaþiilor interne ºi internaþionale în domeniul universitar ºi al cercetãrii ºtiinþifice prin crearea unor consorþii universitare;
  • îmbunãtãþirea ºi diversificarea relaþiei student – cadru didactic prin noi forme, metode ºi mijloace, prin organizarea unor manifestãri ºtiinþifice studenþeºti si implicare in activitatea de cercetare;
  • dezvoltarea ariei curriculare ºi programelor de studiu cu noi oferte educaþionale solicitate de piaþa muncii;
  • îmbunãtãþirea sistemului de asigurare a calitãþii in cadrul Facultãþii de Zootehnie și Biotehnologii si aducerea indicatorilor de performanta care privesc calitatea programelor de studii la cerinþele impuse prin Legea 87/2006 si normele ARACIS, cu referire la: capacitatea institutionalã, eficacitate educaþionalã ºi managementul calitãþii.

Actualizat de: Admin ZOO la data 2016-02-04
Web design Timisoara
Prezentare Facultate  |    Noutati  |   Evenimente  |   Localizare pe harta  |   Contact
USABMVT
Copyright © 2018. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara