Ultimele Noutati
Conferinta zoonoze
 
Sep
27
Postat de: Admin MV
Sectiune: FMVT
Conferinta zoonoze
Calendar Evenimente
<< Iulie, 2017 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Parteneri
 
 
Obiective

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII îN FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ TIMIȘOARA

Pentru introducerea sistemului de management al calității (SMC), facultatea trebuie să dezvolte o structură capabilă să recepteze și promoveze calitatea. În acest scop trebuie să se asigure resursele umane necesare proiectării și creării SMC, să se definească și delege competențele și responsabilitățile organismelor colective și a persoanelor care compun SMC, precum și să se stabilească modalitățile de acțiune ale acestora.

1. PRINCIPII DE BAZĂ

Pentru proiectarea structurii organizatorice necesară implementării funcției de calitate În facultate sunt necesare următoarele principii de bază:

- conducerea SMC la fiecare nivel al facultății de către managerul nivelului respectiv (facultate - decan, catedră - șef de catedră);

- promovarea prin intermediul SMC a responsabilității și a autorității instituționale prin definire, delegare explicită și prin verificarea realizărilor efective;

- coordonarea programului de către persoane care cunosc bine specificul activității din facultate și care dețin competență adecvată în domeniul calității;

- identificarea și definirea proceselor din facultate, urmate de stabilirea de responsabilități referitoare la acestea.

2. ORGANIGRAMA

2.1. Facultate

2.1.1. SMC la nivelul facultății este condus de Decan care desfășoară strategia, politica, obiectivele și prioritățile universității în domeniul calității în facultate urmărind cunoașterea și aplicarea atât a aspectelor generale cÂt și a celor specifice acesteia.

2.1.2. Directorul cu calitatea (DC) este reprezentantul Decanului pentru SMC, investit cu responsabilitate și autoritate privind proiectarea, menținerea și îmbunătățirea SMC la nivel de facultate. DC poate fi unul dintre prodecani sau un alt cadru didactic al facultății numit de decan și confirmat de Biroul Consiliului Facultății.

2.1.3. Comisia Calității (ComC) este un organism de lucru având la nivelul facultății un rol similar cu cel jucat de ConsC la nivelul universității. Ea este numită și prezidată de decan, asistat de DC.

2.2. Departament

2.2.1. La nivelul de departament, șeful de departament are autoritatea și responsabilitatea privind calitatea tuturor proceselor derulate în cadrul acesteia (învățământ, cercetare, organizare și relații externe). în cazul în care activitatea departamentului este extinsă, șeful de departament poate numi un reprezentant al său pentru SMC.

2.2.2. Șeful de departament (SD) numește unul dintre cadrele didactice cu experiență din departamentresponsabil cu calitatea. Acesta urmărește la nivelul D, ca sarcină de serviciu, atingerea obiectivelor generale și specifice privind calitatea, instruirea personalului, planificarea și desfășurarea evaluărilor/auditurilor interne și evaluărilor individuale.

2.2.3. Șeful de departament poate numi, dacă consideră necesar, câte un responsabil pentru fiecarespecializare (RS) sau program de studii conduse de departament. Acesta răspunde de calitatea întregului proces de învățământ din cadrul specializării.

2.2.4. Directorul de departament/șeful de catedră, poate numi, dacă consideră necesar, un responsabil pentru calitatea procesului de cercetare (RC) din cadrul departamentului. Acesta poate fi secretarul științific al departamentului sau un alt cadru didactic.

2.2.5. Șeful de departament poate numi, dacă consideră necesar, un responsabil pentru calitatea pentru alte entități organizatorice din cadrul departamentului (RAEO). Acesta urmărește la nivelul entității atingerea obiectivelor generale și specifice privind calitatea, instruirea personalului, planificarea și desfășurarea evaluărilor/auditurilor interne și a evaluărilor individuale.

Lista personalului cu atribuții în Sistemul de Management aș Calității (SMC) la nivelul Facultății de Medicină Veterinară TimișoaraActualizat de: Admin MV la data 2013-07-18
Web design Timisoara
Prezentare Facultate  |    Noutati  |   Evenimente  |   Localizare pe harta  |   Contact
USABMVT
Copyright © 2017. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara