Ultimele Noutati
Programul National Tabere studentesti 2018
 
Mai
29
Postat de: Admin Management
Sectiune: FMA
Programul National Tabere studentesti 2018
Anunturi
OFERTA POMI FRUCTIFERI CERTIFICATI
USAMVB Statiunea Didactica Timisoara
Anunt demarare achizitie publica
Anunt privind demararea achizitiei publice
ANELiS - Acces National la Literatura Stiintifica de Cercetare
Acces National Electronic la Literatura Stiintifica de Cercetare
Calendar Evenimente
<< Iunie, 2018 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Parteneri
 
 
Organizarea si desfasurarea admiterii

 

CALENDARUL ADMITERII 2018

ADMITEREA STUDENȚILOR STRĂINI

 

CRITERIUL DE ADMITERE LA LICENȚĂ:
Departajarea candidaților se va face pe baza mediei generale de admitere.
Media generală de admitere se calculează astfel:

 • 80% media de la examenul de bacalaureat
 • 20% media aritmetică a anilor de studiu din liceu

Pentru înscrierea la admitere, candidații/persoanele împuternicite, vor depune următoarele acte:

A) în original și copii xerox ale acestora în vederea certificării „conform cu originalul” in momentul înscrierii;

 • diplomă de bacalaureat și foaie matricolă (sau echivalente)
 • certificat de naștere;
 • acte de schimbare a numelui, dacă este cazul (certificat de căsătorie, sentințe judecătorești, etc.)
 • pentru candidații studenți/ absolvenți de studii superioare: diploma de bacalaureat și foaie matricolă sau echivalente, respectiv diplomă de licență sau absolvire a unei facultăți sau a unui colegiu, pentru cei care se înscriu la concurs ca să urmeze un al doilea program de studiu;

B) alte documente

 • pentru candidații studenți: adeverință din care să rezulte calitatea de student,
 • adeverință medicală tip din care să rezulte că persoana care se înscrie la admitere este aptă pentru domeniul la care candidează
 • copie a cărții de identitate;
 • 3 fotografii color 3/4;
 • chitanța reprezentând taxa de înscriere;
 • pentru copiii personalului didactic de predare și didactic auxiliar aflat în activitate (învățământ preuniversitar și superior) o adeverință cu viza Inspectoratului Școlar sau a unității de învățământ iar pentru copii orfani sau ai personalului didactic și didactic auxiliar pensionat, acte doveditoare (pentru scutirea taxei de înscriere);
 • pentru copiii personalului angajat sau pensionat al U.S.A.M.V.B. Timișoara cât și pentru angajații acesteia, o adeverință eliberată de Direcția Resurse Umane pentru scutirea taxei de înscriere;
 • fișă de înscriere;
 • dosar plic.

 

REPARTIZAREA CIFREI DE ȘCOLARIZARE LA CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ - FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ, PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018 - 2019

 

Repartizarea cifrei de școlarizare pentru anul universitar 2018 – 2019, licență – IFR

 

Repartizarea cifrei de școlarizare la ciclul de studii universitare de licență - forma de învățământ cu frecvență, pentru românii de pretutindeni în anul universitar 2018 - 2019

 

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ LA UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI „Regele Mihai I al României” DIN TIMIȘOARA - în anul universitar 2018 - 2019

 


CRITERIUL DE ADMITERE LA MASTER:
Departajarea candidaților se va face pe baza mediei generale de admitere.
Media generală de admitere se calculează cu două zecimale fără rotunjire astfel:

 • 40% media aritmetică a anilor de studii;
 • 30% media examenului de diploma/licență
 • 30% nota obținută la proba orală (interviu pe baza unei tematici aprobată de Consiliul facultății care organizează studiile universitare de masterat).

Pentru înscrierea la admitere, candidații/persoanele împuternicite, vor depune următoarele acte:

A) în original și copii xerox ale acestora în vederea certificării „conform cu originalul” in momentul înscrierii;
- diploma de bacalaureat și diploma de licență (sau echivalente),
- foaia matricolă/suplimentul la diplomă de la liceul/facultatea absolvită,
- certificat de naștere;

 • acte de schimbare a numelui, dacă este cazul (certificat de căsătorie, sentințe judecătorești, etc.)
 • pentru studenții masteranzi/ absolvenții studiilor universitare de master care urmează o doua specializare, acte doveditoare pentru certificarea regimului de studii univeristare de master urmat (buget/taxa).

B) alte documente

 • adeverință medicală tip din care să rezulte că persoana care se înscrie la admitere este aptă pentru domeniul la care candidează
 • copie a cărții de identitate;
 • 3 fotografii color 3/4;
 • chitanța reprezentând taxa de înscriere;
 • pentru copiii personalului didactic de predare și didactic auxiliar aflat în activitate (învățământ preuniversitar și superior) o adeverință cu viza Inspectoratului Școlar sau a unității de învățământ iar pentru copii orfani sau ai personalului didactic și didactic auxiliar pensionat, acte doveditoare (pentru scutirea taxei de înscriere);
 • pentru copiii personalului angajat sau pensionat al U.S.A.M.V.B. Timișoara cât și pentru angajații acesteia, o adeverință eliberată de Departamentul Resurse Umane pentru scutirea taxei de înscriere;

- certificat de competență lingvistică pentru o limbă străină de largă circulație internațională.

 

REPARTIZAREA CIFREI DE ȘCOLARIZARE LA CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER, PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018 - 2019

 

Repartizarea cifrei de școlarizare la ciclul de studii universitare de master - forma de învățământ cu frecvență, pentru românii de pretutindeni în anul universitar 2018 – 2019

 

REGULAMENT privind organizarea și desfășurarea admiterii în ciclul de studii universitare de master în anul universitar 2018 - 2019

 


 


Actualizat de: Admin USAMVBT la data 2018-06-12
Web design Timisoara
USABMVT
Copyright © 2018. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara