Ultimele Noutati
Programul national TABERE STUDENTESTI 2016
 
Mai
09
Postat de: Admin Management
Sectiune: FMA
pe perioada vacantei de vara
Calendar Evenimente
<< Iulie, 2017 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Parteneri
 
 
Organizarea si desfasurarea admiterii

 

NOU ! TEMATICA INTERVIULUI DE ADMITERE - ciclul universitar de MASTER

 

ADMITERE - Sesiunea 2017

Facultatea de Management Agricol organizează admiterea:

Pentru cele trei programe de studiu, ciclul Licență:

 • Inginerie economică în agricultură-Zi și ID
 • Inginerie și management în alimentație publică și agroturism-Zi și ID
 • Inginerie și management în industria turismului-Zi

Pentru cele patru programe de studiu, ciclul Master - Zi:

 • Managementul dezvoltării rurale durabile;
 • Administrarea afacerilor agricole;
 • Agribusiness;
 • Management în alimentație publică și agroturism.

 


CALENDARUL ADMITERII - Sesiunea 2017

Calendarul admiterii la ciclul universitar de licență sesiunea 2017:

Sesiunea de vară:

 • 10.07.2017 – 26.07.2017 - Înscrieri
  (Luni-Vineri între orele 800-1500, Sâmbătă între orele 800-1200)
 • 26.07.2017 - Afișarea rezultatelor după ora 1600
 • 27.07.2017 - Confirmarea locurilor bugetate
 • 28.07.2017 - Confirmarea locurilor cu taxă

Sesiunea de toamnă:

 • 04.09.2017 – 21.09.2017 - Înscrieri
  (Luni-Vineri între orele 800-1500, Sâmbătă între orele 800-1200)
 • 21.09.2017 - Afișarea rezultatelor după ora 1600
 • 22.09.2017 - Confirmarea locurilor bugetate și cu taxă

 

Calendarul admiterii la ciclul universitar de master sesiunea 2017:

Sesiunea de vară:

 • 10.07.2017 – 25.07.2017 - Înscrieri
  (Luni-Vineri între orele 800-1500, Sâmbătă între orele 800-1200)
 • 26.07.2017 - Interviu din tematica afișată
 • 26.07.2017 - Afișarea rezultatelor după ora 1600
 • 27.07.2017 - Confirmarea locurilor bugetate
 • 28.07.2017 - Confirmarea locurilor cu taxă

Sesiunea de toamnă:

 • 04.09.2017 – 20.09.2017 - Înscrieri
  (Luni-Vineri între orele 800-1500, Sâmbătă între orele 800-1200)
 • 21.09.2017 - Interviu din tematica afișată
 • 21.09.2017 - Afișarea rezultatelor după ora 1600
 • 22.09.2017 - Confirmarea locurilor bugetate și cu taxă

 Organizarea și desfășurarea admiterii - sesiunea 2017

Ciclul universitar de LICENȚĂ

CRITERIUL DE ADMITERE LA LICENȚĂ:

Departajarea candidaților se va face pe baza mediei generale de admitere.

Media generală de admitere se calculează astfel:

 • 80% media de la examenul de bacalaureat
 • 20% media aritmetică a anilor de studiu din liceu

Pentru înscrierea la admitere, candidații/persoanele împuternicite, vor depune următoarele acte:

 • diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original;
 • foaie matricolă în original;
 • certificat de naștere în copie conform cu originalul;
 • adeverință medicală tip din care să rezulte că persoana care se înscrie la admitere este aptă pentru domeniul la care candidează;
 • pentru candidații studenți: adeverință din care să rezulte calitatea de student, copie conform cu originalul a diplomei de bacalaureat sau diplomei echivalente cu aceasta și a foii matricole, respectiv diplomă de licență sau absolvire a unei facultăți sau a unui colegiu, în original sau copie conform cu originalul pentru cei care se înscriu la concurs ca să urmeze un al doilea program de studiu;
 • copie a cărții de identitate;
 • 3 fotografii color 3/4;
 • chitanța reprezentând taxa de înscriere;
 • pentru copiii personalului didactic de predare și didactic auxiliar aflat în activitate (învățământ preuniversitar și superior) o adeverință cu viza Inspectoratului Școlar sau a unității de învățământ iar pentru copii orfani sau ai personalului didactic și didactic auxiliar pensionat, acte doveditoare (pentru scutirea taxei de înscriere);
 • pentru angajații și pentru copiii personalului angajat sau pensionat al U.S.A.M.V.B. Timișoara o adeverință eliberată de Departamentul Resurse Umane al instituției pentru scutirea taxei de înscriere;
 • fișă de înscriere (anexa 1);
 • dosar plic.

 

Ciclul universitar de MASTER

CRITERIUL DE ADMITERE LA MASTER:

Departajarea candidaților se va face pe baza mediei generale de admitere.

Media generală de admitere se calculează astfel:

 • 70% media examenului de diploma/licență
 • 30% nota obținută la proba orală (interviu pe baza unei tematici aprobată de Consiliul facultății care organizează studiile universitare de masterat)

TEMATICA INTERVIULUI DE ADMITERE:

Înscrierea la concurs se face pe bază de cerere (anexa 2) depusă de candidați/persoanele împuternicite, cu menționarea, sub semnătura proprie, a tuturor datelor solicitate de formulare.
La cerere se anexează următoarele acte:

 • diploma de bacalaureat și diploma de licență (sau echivalenta acesteia), ambele în original;
 • foaia matricolă/suplimentul la diplomă de la liceul/facultatea absolvită, în original;
 • certificatul de naștere, în copie conform cu originalul;
 • copie de pe actul de identitate;
 • trei fotografii color tip buletin de identitate (3/4 cm);
 • chitanța de plată a taxei de înscriere la concurs;
 • pentru copiii personalului didactic de predare și didactic auxiliar aflat în activitate (învățământ preuniversitar și superior) o adeverință cu viza Inspectoratului Școlar sau a unității de învățământ iar pentru copii orfani sau ai personalului didactic și didactic auxiliar pensionat, acte doveditoare (pentru scutirea taxei de înscriere);
 • pentru angajații și/sau copiii personalului angajat sau pensionat al U.S.A.M.V.B. Timișoara o adeverință eliberată de Departamentul Resurse Umane al instituției pentru scutirea taxei de înscriere;
 • certificat de competență lingvistică pentru o limbă străină de largă circulație internațională (numai pentru promoțiile anterioare celei din 2014).

 


Programe de studii universitare de licență - forma de învățământ cu frecvență,
pentru care se organizează admitere 2017

FACULTATEA

DOMENIUL DE LICENȚĂ

PROGRAMUL/
SPECIALIZAREA

FACULTATEA DE MANAGEMENT AGRICOL

Inginerie și management în agricultură și agroturism

Inginerie economică în agricultură - A

Inginerie și management în alimentația publică și agroturism -A

Inginerie și management

Inginerie și management în industria turismului - A

 

Programe de studii universitare de licență - forma de învățământ cu frecvență redusă și învățământ la distanță,
pentru care se organizează admitere 2017

FACULTATEA

DOMENIUL DE LICENȚĂ

PROGRAMUL/
SPECIALIZAREA

FACULTATEA DE MANAGEMENT AGRICOL

Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală

Inginerie și management în alimentația publică și agroturism ID-A

 

Programele de studii universitare de master,
pentru care se organizează admitere 2017

Facultatea

Domeniul de studii uiversitare de master

Programul de studii

MANAGEMENT AGRICOL

Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală

Managementul dezvoltării rurale durabile

Agribusiness

Administrarea afacerilor agricole

Management în alimentație publică și agroturism

 


Actualizat de: Admin Management la data 2017-07-13
Web design Timisoara
Prezentare Facultate  |    Noutati  |   Evenimente  |   Localizare pe harta  |   Contact
USABMVT
Copyright © 2017. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara