Ultimele Noutati
Programului National - Tabere Studentesti 2017
 
Apr
24
Postat de: Admin TPA
Sectiune: Fac. de T.P.A
Programului National - Tabere Studentesti 2017
Calendar Evenimente
<< Septembrie, 2017 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Parteneri
 
 
Admitere 2017

Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare

Admitere 2017

REZULTATE ADMITERE

 SESIUNEA IULE 2017

 PROGRAMUL DE STUDII DE LICENTA (ZI) - INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE - LOCURI BUGETATE (FARA TAXA)

 PROGRAMUL DE STUDII DE LICENTA (ZI) - INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE - LOCURI NEBUGETATE (CU TAXA) - LOCURI NEBUGETATE (CU TAXA)

Programul Studii de Master: SIGURANȚA SI BIOSECURITATEA PRODUSELOR AGROALIMENTARE (S.B.P.A.) LOCURI BUGETATE (FARA TAXA)

Programul Studii de Master: SIGURANȚA SI BIOSECURITATEA PRODUSELOR AGROALIMENTARE (S.B.P.A.) - LOCURI NEBUGETATE (CU TAXA)

 Programul Studii de Master: TEHNOLOGII AVANSATE DE PROCESARE A MATERIILOR PRIME AGRICOLE (T.A.P.) LOCURI BUGETATE (FARA TAXA)

 Programul Studii de Master: TEHNOLOGII AVANSATE DE PROCESARE A MATERIILOR PRIME AGRICOLE (T.A.P.) LOCURI NEBUGETATE (CU TAXA)

 Programul Studii de Master: SISTEME DE PROCESARE ECOLOGICÃ MULTIFUNCÞIONALÃ INTEGRATÃ A PRINCIPIILOR BIOACTIVE NATURALE  (S.P.E.)LOCURI BUGETATE (FÃRÃ TAXÃ)

Programul Studii de Master:ALIMENT NUTRIÞIE UMANÃ (A.N.U.) - LOCURI BUGETATE(FÃRÃ TAXÃ)

Programul Studii de Master:ALIMENT NUTRIÞIE UMANÃ (A.N.U.) - LOCURI NEBUGETATE (CU TAXÃ)

 

 https://www.admitereonline.ro/usamvbt

 Calendarul admiterii la ciclul universitar de licențã sesiunea 2017:

Sesiunea de varã:

 • 10.07.2017 – 26.07.2017 - Înscrieri
  (Luni-Vineri între orele 800-1500, Sâmbãtã între orele 800-1200)
 • 26.07.2017 - Afișarea rezultatelor dupã ora 1600
 • 27.07.2017 - Confirmarea locurilor bugetate
 • 28.07.2017 - Confirmarea locurilor cu taxã

Sesiunea de toamnã:

 • 04.09.2017 – 21.09.2017 - Înscrieri
  (Luni-Vineri între orele 800-1500, Sâmbãtã între orele 800-1200)
 • 21.09.2017 - Afișarea rezultatelor dupã ora 1600
 • 22.09.2017 - Confirmarea locurilor bugetate și cu taxã

Calendarul admiterii la ciclul universitar de master sesiunea 2017:

Sesiunea de varã:

 • 10.07.2017 – 25.07.2017 - Înscrieri
  (Luni-Vineri între orele 800-1500, Sâmbãtã între orele 800-1200)
 • 26.07.2017 - Interviu din tematica afișatã
 • 26.07.2017 - Afișarea rezultatelor dupã ora 1600
 • 27.07.2017 - Confirmarea locurilor bugetate
 • 28.07.2017 - Confirmarea locurilor cu taxã

Sesiunea de toamnã:

 • 04.09.2017 – 20.09.2017 - Înscrieri
  (Luni-Vineri între orele 800-1500, Sâmbãtã între orele 800-1200)
 • 21.09.2017 - Interviu din tematica afișatã
 • 21.09.2017 - Afișarea rezultatelor dupã ora 1600
 • 22.09.2017 - Confirmarea locurilor bugetate și cu taxã
 
 

 


 Organizarea și desfãșurarea admiterii - sesiunea 2017

Ciclul universitar de LICENȚÃ

CRITERIUL DE ADMITERE LA LICENÞÃ:

Departajarea candidaþilor se va face pe baza mediei generale de admitere.

Media generalã de admitere se calculeazã astfel:

 • 80% media de la examenul de bacalaureat
 • 20% media aritmeticã a anilor de studiu din liceu

Pentru înscrierea la admitere, candidaþii/persoanele împuternicite, vor depune urmãtoarele acte:

 • diplomã de bacalaureat sau diplomã echivalentã cu aceasta, în original;
 • foaie matricolã în original;
 • certificat de naºtere în copie conform cu originalul;
 • adeverinþã medicalã tip din care sã rezulte cã persoana care se înscrie la admitere este aptã pentru domeniul la care candideazã;
 • pentru candidaþii studenþi: adeverinþã din care sã rezulte calitatea de student, copie conform cu originalul a diplomei de bacalaureat sau diplomei echivalente cu aceasta ºi a foii matricole, respectiv diplomã de licenþã sau absolvire a unei facultãþi sau a unui colegiu, în original sau copie conform cu originalul pentru cei care se înscriu la concurs ca sã urmeze un al doilea program de studiu;
 • copie a cãrþii de identitate;
 • 3 fotografii color 3/4;
 • chitanþa reprezentând taxa de înscriere;
 • pentru copiii personalului didactic de predare ºi didactic auxiliar aflat în activitate (învãþãmânt preuniversitar ºi superior) o adeverinþã cu viza Inspectoratului ªcolar sau a unitãþii de învãþãmânt iar pentru copii orfani sau ai personalului didactic ºi didactic auxiliar pensionat, acte doveditoare (pentru scutirea taxei de înscriere);
 • pentru angajații și pentru copiii personalului angajat sau pensionat al U.S.A.M.V.B. Timiºoara o adeverinþã eliberatã de Departamentul Resurse Umane al instituției pentru scutirea taxei de înscriere;
 • fiºã de înscriere (anexa 1);
 • dosar plic.

Ciclul universitar de MASTER

CRITERIUL DE ADMITERE LA MASTER:

Departajarea candidaþilor se va face pe baza mediei generale de admitere.

Media generalã de admitere se calculeazã astfel:

 • 70% media examenului de diploma/licențã
 • 30% nota obținutã la proba oralã (interviu pe baza unei tematici aprobatã de Consiliul facultãții care organizeazã studiile universitare de masterat)

Înscrierea la concurs se face pe bazã de cerere (anexa 2) depusã de candidaþi/persoanele împuternicite, cu menþionarea, sub semnãtura proprie, a tuturor datelor solicitate de formulare.
La cerere se anexeazã urmãtoarele acte:

 • diploma de bacalaureat ºi diploma de licenþã (sau echivalenta acesteia), ambele în original;
 • foaia matricolã/suplimentul la diplomã de la liceul/facultatea absolvitã, în original;
 • certificatul de naºtere, în copie conform cu originalul;
 • copie de pe actul de identitate;
 • trei fotografii color tip buletin de identitate (3/4 cm);
 • chitanþa de platã a taxei de înscriere la concurs;
 • pentru copiii personalului didactic de predare ºi didactic auxiliar aflat în activitate (învãþãmânt preuniversitar ºi superior) o adeverinþã cu viza Inspectoratului ªcolar sau a unitãþii de învãþãmânt iar pentru copii orfani sau ai personalului didactic ºi didactic auxiliar pensionat, acte doveditoare (pentru scutirea taxei de înscriere);
 • pentru angajații și/sau copiii personalului angajat sau pensionat al U.S.A.M.V.B. Timiºoara o adeverinþã eliberatã de Departamentul Resurse Umane al instituției pentru scutirea taxei de înscriere;
 • certificat de competenþã lingvisticã pentru o limbã strãinã de largã circulaþie internaþionalã (numai pentru promoþiile anterioare celei din 2014).

 TEMATICA ADMITERE MASTER – domeniul universitar: Ingineria produselor alimentare


Actualizat de: Admin TPA la data 2017-07-26
Web design Timisoara
Prezentare Facultate  |    Noutati  |   Evenimente  |   Localizare pe harta  |   Contact
USABMVT
Copyright © 2017. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara