Ultimele Noutati
SUSTINEREA ACTIVITATII ANTREPRENORIALE PRIN PROMOVAREA ANTREPRENORILOR DE SUCCES
 
Noi
13
Postat de: Admin TPA
Sectiune: Fac. de T.P.A
SUSTINEREA ACTIVITATII ANTREPRENORIALE PRIN PROMOVAREA ANTREPRENORILOR DE SUCCES
Calendar Evenimente
<< Decembrie, 2018 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Parteneri
 
 
Admitere 2017

Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare

Admitere 2017

REZULTATE ADMITERE

 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

 PROGRAMUL DE STUDII DE LICENTA (ZI) - LOCURI BUGETATE (FARA TAXA)

 PROGRAMUL DE STUDII DE LICENTA (ZI) - LOCURI NEBUGETATE (CU TAXA)

Programul Studii de Master: SIGURANȚA SI BIOSECURITATEA PRODUSELOR AGROALIMENTARE (S.B.P.A.) - LOCURI NEBUGETATE (CU TAXA)

 Programul Studii de Master: TEHNOLOGII AVANSATE DE PROCESARE A MATERIILOR PRIME AGRICOLE (T.A.P.) LOCURI NEBUGETATE (CU TAXA)


 

 SESIUNEA IULE 2017

 PROGRAMUL DE STUDII DE LICENTA (ZI) - INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE - LOCURI BUGETATE (FARA TAXA)

 PROGRAMUL DE STUDII DE LICENTA (ZI) - INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE - LOCURI NEBUGETATE (CU TAXA) - LOCURI NEBUGETATE (CU TAXA)

Programul Studii de Master: SIGURANȚA SI BIOSECURITATEA PRODUSELOR AGROALIMENTARE (S.B.P.A.) LOCURI BUGETATE (FARA TAXA)

Programul Studii de Master: SIGURANȚA SI BIOSECURITATEA PRODUSELOR AGROALIMENTARE (S.B.P.A.) - LOCURI NEBUGETATE (CU TAXA)

 Programul Studii de Master: TEHNOLOGII AVANSATE DE PROCESARE A MATERIILOR PRIME AGRICOLE (T.A.P.) LOCURI BUGETATE (FARA TAXA)

 Programul Studii de Master: TEHNOLOGII AVANSATE DE PROCESARE A MATERIILOR PRIME AGRICOLE (T.A.P.) LOCURI NEBUGETATE (CU TAXA)

 Programul Studii de Master: SISTEME DE PROCESARE ECOLOGICĂ MULTIFUNCTžIONALĂ INTEGRATĂ A PRINCIPIILOR BIOACTIVE NATURALE  (S.P.E.)LOCURI BUGETATE (FĂRĂ TAXĂ)

Programul Studii de Master:ALIMENT NUTRIĂTIE UMANĂ (A.N.U.) - LOCURI BUGETATE(FĂRĂ TAXĂ)

Programul Studii de Master:ALIMENT NUTRITžIE UMANĂ (A.N.U.) - LOCURI NEBUGETATE (CU TAXĂ)

 

 https://www.admitereonline.ro/usamvbt

 Calendarul admiterii la ciclul universitar de licență sesiunea 2017:

Sesiunea de vară:

 • 10.07.2017 – 26.07.2017 - Înscrieri
  (Luni-Vineri între orele 800-1500, Sâmbătă între orele 800-1200)
 • 26.07.2017 - Afișarea rezultatelor după ora 1600
 • 27.07.2017 - Confirmarea locurilor bugetate
 • 28.07.2017 - Confirmarea locurilor cu taxă

Sesiunea de toamnă:

 • 04.09.2017 – 21.09.2017 - Înscrieri
  (Luni-Vineri între orele 800-1500, Sâmbătă între orele 800-1200)
 • 21.09.2017 - Afișarea rezultatelor după ora 1600
 • 22.09.2017 - Confirmarea locurilor bugetate și cu taxă

Calendarul admiterii la ciclul universitar de master sesiunea 2017:

Sesiunea de vară:

 • 10.07.2017 – 25.07.2017 - Înscrieri
  (Luni-Vineri între orele 800-1500, Sâmbătă între orele 800-1200)
 • 26.07.2017 - Interviu din tematica afișată
 • 26.07.2017 - Afișarea rezultatelor după ora 1600
 • 27.07.2017 - Confirmarea locurilor bugetate
 • 28.07.2017 - Confirmarea locurilor cu taxă

Sesiunea de toamnă:

 • 04.09.2017 – 20.09.2017 - Înscrieri
  (Luni-Vineri între orele 800-1500, Sâmbătă între orele 800-1200)
 • 21.09.2017 - Interviu din tematica afișată
 • 21.09.2017 - Afișarea rezultatelor după ora 1600
 • 22.09.2017 - Confirmarea locurilor bugetate și cu taxă
 
 

 


 Organizarea și desfășurarea admiterii - sesiunea 2017

Ciclul universitar de LICENȚĂ

CRITERIUL DE ADMITERE LA LICENÞĂ:

Departajarea candidaților se va face pe baza mediei generale de admitere.

Media generală de admitere se calculează astfel:

 • 80% media de la examenul de bacalaureat
 • 20% media aritmetică a anilor de studiu din liceu

Pentru înscrierea la admitere, candidații/persoanele împuternicite, vor depune următoarele acte:

 • diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original;
 • foaie matricolă în original;
 • certificat de naștere în copie conform cu originalul;
 • adeverință medicală tip din care să rezulte că persoana care se înscrie la admitere este aptă pentru domeniul la care candidează
 • pentru candidații studenți: adeverință din care să rezulte calitatea de student, copie conform cu originalul a diplomei de bacalaureat sau diplomei echivalente cu aceasta și a foii matricole, respectiv diplomă de licență sau absolvire a unei facultăți sau a unui colegiu, în original sau copie conform cu originalul pentru cei care se înscriu la concurs ca să urmeze un al doilea program de studiu;
 • copie a cărții de identitate;
 • 3 fotografii color 3/4;
 • chitanța reprezentând taxa de înscriere;
 • pentru copiii personalului didactic de predare și didactic auxiliar aflat în activitate (învățământ preuniversitar și superior) o adeverință cu viza Inspectoratului Școlar sau a unității de învățământ iar pentru copii orfani sau ai personalului didactic și didactic auxiliar pensionat, acte doveditoare (pentru scutirea taxei de înscriere);
 • pentru angajații și pentru copiii personalului angajat sau pensionat al U.S.A.M.V.B. Timișoara o adeverință eliberată de Departamentul Resurse Umane al instituției pentru scutirea taxei de înscriere;
 • fișă de înscriere (anexa 1);
 • dosar plic.

Ciclul universitar de MASTER

CRITERIUL DE ADMITERE LA MASTER:

Departajarea candidaților se va face pe baza mediei generale de admitere.

Media generală de admitere se calculează astfel:

 • 70% media examenului de diploma/licență
 • 30% nota obținută la proba orală (interviu pe baza unei tematici aprobată de Consiliul facultății care organizează studiile universitare de masterat)

Înscrierea la concurs se face pe bază de cerere (anexa 2) depusă de candidați/persoanele împuternicite, cu menționarea, sub semnătura proprie, a tuturor datelor solicitate de formulare.
La cerere se anexează următoarele acte:

 • diploma de bacalaureat și diploma de licență (sau echivalenta acesteia), ambele în original;
 • foaia matricolă/suplimentul la diplomă de la liceul/facultatea absolvită, în original;
 • certificatul de naștere, în copie conform cu originalul;
 • copie de pe actul de identitate;
 • trei fotografii color tip buletin de identitate (3/4 cm);
 • chitanța de plată a taxei de înscriere la concurs;
 • pentru copiii personalului didactic de predare și didactic auxiliar aflat în activitate (învățământ preuniversitar și superior) o adeverință cu viza Inspectoratului Școlar sau a unității de învățământ iar pentru copii orfani sau ai personalului didactic și didactic auxiliar pensionat, acte doveditoare (pentru scutirea taxei de înscriere);
 • pentru angajații și/sau copiii personalului angajat sau pensionat al U.S.A.M.V.B. Timișoara o adeverință eliberată de Departamentul Resurse Umane al instituției pentru scutirea taxei de înscriere;
 • certificat de competență lingvistică pentru o limbă străină de largă circulație internațională (numai pentru promoțiile anterioare celei din 2014).

 TEMATICA ADMITERE MASTER – domeniul universitar: Ingineria produselor alimentare


Actualizat de: Admin TPA la data 2017-07-26
Web design Timisoara
Prezentare Facultate  |    Noutati  |   Evenimente  |   Localizare pe harta  |   Contact
USABMVT
Copyright © 2018. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara