Ultimele Noutati
Workshop SheepNet
 
Noi
09
Postat de: Admin ZOO
Sectiune: Fac. de Bioingineria Resurselor Animaliere
SheepNet
Calendar Evenimente
<< Decembrie, 2018 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Parteneri
 
 
Proiecte de cercetare 2006-2014

KEMZYME  BOOSTER AGAINST XYLANASE COMPETITOR IN BROILERS, Director de proiect: Prof. Dr. ing. Stef Lavinia, 1710/26.03.2014

THE COMPARISON ON THE BIOEFFICACY OF DL-METHIONINE AND METHIONINE HYDROXY ANALOGUE FREE ACID IN BROILERS, Director de proiect: Prof. Dr. ing. Stef Lavinia, 03 53 12006/5.05.2014

 COMPARİNG THE EFFECTS OF ß-GLUCAN ON PERFORMANCE PARAMETERS AND GUT HEALTH İN BROİLERS, Director de proiect: Prof. Dr. ing. Stef Lavinia, 4422/28.07.2014

- CONTRACT DE TESTARE BIOLOGICA SI ELABORARE TEHNOLOGIEI DE APLICARE A PRODUSELOR FITOSANITARE SI ALTE PRODUSE UTILIZATE IN AGRICULTURA, Director proiect: Conf. dr. ing Pet Ioan, 2014, Finantator: SC Eurofins Agroscience SRL, 620/19/12/2014

 

COMPARATİVE STUDY BETWEEN GYİMESİ RACKA AND TURCANA SHEEP BREEDS BASED ON DATA OF MOLECULAR MARKERS AND REPRODUCTİVE TRAİTS, Director de proiect: Conf. Dr. Ing. Ludovic-Toma CZISZTER, Tip: Program CAPACITATI, Cooperare bilaterala Romania-Ungaria, PN-II-CT-RO-H-2012

CROSS-BORDER JOINT RDI IN THE FIELD OF BIOGAS PRODUCTION, A SUITABLE RENEWABLE ENERGY CARRIER FOR HUNGARY AND ROMANIA, Director de proiect: ªef lucr. Dr. ing. Teodor VINTILÃ
Tip: HURO

JOINT HYDROBIOLOGY AND FISH BIOLOGY RESEARCH CENTRE IN SZARVAS AND TIMISOARA, Director de proiect: Prof. Dr. ing. Adrian GROZEA, Tip: HURO/0802/037_AF

BREEDING OF STURGEONS AND OF OTHER FRESHWATER PREDATORY FISH SPECIES IN CAGES, Director de proiect: Prof. Dr. ing. Adrian GROZEA, Tip: HURO/0901/119

SISTEM AGROECOLOGIC DE HRÃNIRE ªI CREªTERE A HIBRIZILOR DE CARNE LA OVINE ªI CAPRINE ÎN ZONELE DE DEAL ªI MUNTE ÎN CONDIÞIILE PAJIªTILOR PERMANENTE, Director de proiect: Prof. Dr. Ing. Neculai DRAGOMIR, Tip: ADER 7.3.3/430/15.11.2011

COORDINATED EUROPEAN ANIMAL WELFARE NETWORK (EUWelNet), Director de proiect: Conf. Dr. Ing. Ludovic-Toma CZISZTER, Tip: DG-SANCO, Comisia Europeana - FP7, proiect nr. 2012/10293

INFLUENȚA CONSUMULUI DE PRODUSE APICOLE ASOCIAT CU ANTRENAMENTUL DE TENIS LA JUNIORI, Director de proiect: Lectror  Dr. Mergheș Petru, Contract civil Club Sportiv 4 Fun 9/26.09.2014

- Effectiveness of different Product P formulation on broiler chickens productive performance, Director de proiect: prof. dr. Lavinia Stef 2013, Finantator: Kemin Europa, Belgia   

Comparing the Bioefficiacy of DL-Methionine and Methionine Hydroxy Analogue Calcium salt supplimentation, Director proiect: prof. dr. Lavinia Stef, 2013, Finantator : Evonik Industries AG, Health & Nutrition – HN-SM-EMEA, Germany 
 
- MONITORIZAREA ACTIVITÃȚII ȘI A CONFORTULUI LA VACI PENTRU LAPTE CU AJUTORUL SISTEMULUI COMPUTERIZAT AFIACT ȘI PEDOMETRE AFI +, Director proiect: prof. dr. ing. Bencsik Ioan, Contract de cercetare Nr.130930.4/30.09.2013
 
- MONITORIZAREA  VITEZEI DE MULS PE SFERTURI LA VACI PERFORMANTE DIN RASA HOLSTEIN FRIZÃ CU AJUTORUL SISTEMULUI COMPUTERIZAT AFIACT, Director proiect: prof. dr. ing. Bencsik Ioan, Contract de cercetare Nr.25.2/18.11.2013
 
- CONSULTANTA IN DOMENIUL ACVACULTURII PTR. IMPLEMENTAREA PROIECTULUI INTITULAT „HALÃ PENTRU CREȘTEREA STURIONILOR SI AMENAJAREA UNUI HELEȘTEU CU SUPRAFAȚA DE 7,1 HA PTR. PRACTICAREA ACVACULTURII ÎN ZONA HERNEACOVA”, Director proiect: prof. dr. ing. Adrian Grozea, Contract consultanțã Group Met-Car SRL

 
 - Testarea produsuluı lysoforte buster dry, folosıt ın hrana puılor de carne, Director proiect: prof. dr. ing. Lavinia ªtef, Tip: Kemın/2012
 
 - Studii morfometrice si de viabilitate a embrionilor la mamifere, Director proiect: Prof. Dr. Ing. Nicolae PÃCALÃ, proiect PCE, ID_2515/2008, http://fzb-cercetare.ro/ro/proiect/embryomorph.html

- Cercetãri privind asigurarea minerala la pasãrile crescute in fermele biologice si in conversie, Director proiect: Prof. Dr. Dan DINCEANU, proiect PCE, ID_897/2008, http://fzb-cercetare.ro/ro/proiect/ecominerale.html

- Evaluarea si necesitatea combaterii efectului antinutritiv al poliglucidelor neamidonoase din grãuntele de cereale si boabele de leguminoase la puii de carne, Director proiect: Prof. Dr. Ing. Lavinia STEF, proiect PCE, ID_895/2008, http://fzb-cercetare.ro/ro/proiect/efectantipna.html

- Eficientizarea metodologiei de monitorizare a factorilor antinutriþionali si a biodisponibilitãþii nutrienþilor din furaje, Director proiect: Prof. Dr. Ing. Rodica CAPRITA, proiect PCE, ID_894/2008, http://fzb-cercetare.ro/ro/proiect/fabion.html

- Studiu privind efectul utilizãrii melatoninei asupra performantelor reproductive la oile din zona de vest a României, Director proiect: Prof. Dr. Ing. Ioan PADEANU, proiect PCE, ID_2389/2008, http://fzb-cercetare.ro/ro/proiect/melatonina.html

- Implementarea unor biotehnologii de reproducere la ºalãu, in vederea sporirii potențialului productiv al acestei specii (SANDERBIOT), Director proiect: Prof. Dr. Ing. Adrian GROZEA, proiect PNCDI2 - PROGRAM 4 - PARTENERIATE, D6-Biotehnologii, ID_ 1505/2007, http://www.sander.ro/

- Crearea si optimizarea unei tehnologii de creștere intensiva a ºalãului in sisteme cu apa recirculantã (SANDERTECH), Director proiect: Prof. Dr. Ing. Adrian GROZEA, proiect PNCDI2 - PROGRAM 4 - PARTENERIATE, D6-Biotehnologii, 1509/2007, http://www.sander.ro/

- Stabilizarea pe cale biotehnologica a preparatelor enzimatice microbiene pentru a fi utilizate ca aditivi furajeri in nutriția animalelor, Director proiect: Sef Lucr. Dr. Ing. Monica DRAGOMIRESCU, proiect PCE, ID_1134/2007, http://www.biomolecule.ro/

Conversia biomasei lignocelulozice la etanol prin hidroliza si fermentare simultana, Director proiect: Sef de lucrãri dr. Vintilã Teodor, proiect PCE, ID_1236/2007, www.biocombustibil-tm.ro

- Integrarea fermentaþiei anaerobe ºi captarea metanului în managementul dejecþiilor în fermele de vaci de lapte pentru reducerea poluãrii ºi obþinerea unui îngrãºãmânt valoros, Director proiect: Sef de lucrãri dr. Vintilã Teodor, proiect MAKIS, A.G. 141558/2008, http://www.biocombustibil-tm.ro/

- Cercetãri transdisciplinare privind esențialitatea si nivelele de suplimentare ale borului in hrana puilor de carne si a tineretului porcin, Director de proiect: Prof. Dr. Dan DRINCEANU, proiect CNCSIS/52-148/2008

- Ingineria genetica a celulelor stem tumorale pentru modularea rãspunsului imun in tumori de origine non-virala (ONCOSTEM), Responsabil ºtiinþific: Sef de lucrãri dr. Vintilã Teodor, proiect PNCDI2 - PROGRAM 4 - PARTENERIATE, www.umft.ro/newpage/cifbtm/index.php

- Studiul multifuncțional al ecosistemelor de pajiști semãnate in cadrul relației sol-planta –animal - mediu (MULTIPRAT), Responsabil ºtiinþific: Prof. Dr. Ing. Neculai DRAGOMIR, proiect CEEX 36/2006

- Evaluarea impactului sistemelor de producție ecologica asupra valorii agronomice si biologice a ecosistemelor furajere si calitãþii produselor, Responsabil ºtiinþific: Prof. Dr. Ing. Neculai DRAGOMIR, proiect PNCDI2 5.1-0256/2007 Subcontract 20/09.11.2007

- Managementul durabil in gestionarea si valorificarea nãmolurilor organice din stațiile orãșenești de epurare - post-tratare a nãmolurilor, Responsabil ºtiinþific: Prof. Dr. Ing. Benoni LIXANDRU, proiect PNCDI2 Program 4 _Parteneriate_31-095/14.09.2007

- De la ADN la brânza: studiul impactului polimorfismului markerului genetic, cazeina alfa-s1 la rasa de caprine Carpatina asupra calitãþii laptelui, Responsabil ºtiinþific: Sef lucr. Dr. Ing. Sorin VOIA, proiect CEEX - PC 52104/2008

- Ameliorarea genetica cantitativa ºi calitativa a producției de carne la rasele romaneºti de ovine pentru alinierea la standardele uniunii europene, Responsabil ºtiinþific: Prof. Dr. Ing. Ioan PADEANU, proiect CEEX P-CD 4545 12/7.10.2005

- Nanomateriale cu porozitate controlatã ºi proprietãþi magnetice ºi optice dirijate, obþinute prin metoda sol-gel ºi sonosintezã, cu potenþial aplicativ în protecþia mediului, biologie ºi medicinã, Responsabil ºtiinþific: Sef lucr. Dr. Ing. Monica DRAGOMIRESCU, proiect CEEX 38/2005, subcontract 1198/F din 06.10.2005

- Impactul micotoxinelor produse de specii de fungi ale genului Fusarium asupra lanþului alimentar, Responsabil ºtiinþific: Prof. Dr. Ing. Dan DRINCEANU, proiect CEEX Contract nr. 25/2005, subcontract IBNA BALOTESTI

- Model experimental pentru studiul biodisponibilitatii unor factori nutriționali (Ca, P, fitosteroli) si influenta lor asupra mineralizãrii osului la porc, suport științific in stadiul osteoporozei, Responsabil ºtiinþific: Prof. Dr. Ing. Dan DRINCEANU, proiect CEEX Contract nr. 110/2/2005, subcontract IN Parhon

- Dezvoltarea de parteneriate pentru participarea universitãþilor agricole româneºti la programele europene de cercetare, Responsabil ºtiinþific: Prof. Dr. Ing. Stelian ACATINCAI, proiect CEEX 2743/01.06.2006

- Manure management for water quality protection, Director de proiect: Prof. Dr. Adrian Grozea, proiect USDA/FAS, agreement 58.3148.3.076
 


Actualizat de: Admin ZOO la data 2016-02-04
Web design Timisoara
Prezentare Facultate  |    Noutati  |   Evenimente  |   Localizare pe harta  |   Contact
USABMVT
Copyright © 2018. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara