Ultimele Noutati
MEDALIA DE AUR LA SALONUL INTERNATIONAL DE INVENTICA GENEVA, EDITIA 2017
 
Apr
03
Postat de: AdminAGRO
Sectiune: Faculty of Agriculture
MEDALIA DE AUR LA SALONUL INTERNATIONAL DE INVENTICA GENEVA, EDITIA 2017
Calendar Evenimente
<< Septembrie, 2017 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Parteneri
 
 
Protectie si Expertizare Fitosanitara

1. Misiune

Necesitatea înfiinþãrii unui astfel de program, a survenit în baza unor solicitãri, atât din partea absolvenþilor specializãrilor universitãþilor de profil din vestul þãrii, dar ºi din partea companiilor cu competenþe de bazã în domeniile agriculturã ºi sãnãtate.

Misiunea programului de studiu este deopotrivã, de învãþãmânt ºi de cercetare ºtiinþificã, în scopul formãrii unor specialiºti care sã aibã capacitatea de a moderniza sectorul protecþiei plantelor, în contextul unei agriculturi moderne ºi eficiente.

 

2. Obiective

Obiective generale
  1. Însuºirea de cãtre cursanþi a celor mai noi ºi avansate cunoºtinþe din domeniu, însuºirea tehnicilor moderne de cercetare ºi utilizarea acestora în scopul dezvoltãrii cunoaºterii în domeniu protecþiei plantelor ºi rezolvãrii unor probleme specifice
  2. Creearea deprinderilor de cercetare independentã ºi formarea capacitãților de a conduce grupuri de lucru ºi de a comunica în diverse contexte.
Obiective specifice
  1. Imprimarea unei viziuni actuale asupra bazelor ºtiinþifice ºi a progreselor obþinute în tehnologiile de protecþia culturilor, tratamente fitosanitare, metode de expertizã ºi control
  2. Formarea de profesioniºti ºi cercetãtori care sã dispunã de capacitatea operativã necesarã dezvoltãrii ºi evaluãrii programelor de evaluare a unor strategii de protecþia plantelor prin prognozarea riscului ºi intervenþia prin intermediul tratamentelor limitante
  3. Analiza tendințelor actuale în domeniul expertizei fitosanitare, a protecþiei ºi legislaþiei europene
  4. Câºtigarea expertizei necesare participãrii la programe naþionale ºi internaþionale privind activitãþile de monitorizare ºi control a speciilor invazive, elaborarea unor strategii de combatere a bolilor, dãunãtorilor ºi buruienilor din culturi, utilizarea unor tehnici satelitare în evaluarea impactului schimbãrilor climatice
  5. Însuºirea metodelor ºi tehnicilor ultra moderne de evaluare a populaþiilor biotice, prin utilizarea modelelor de predicþie, metodelor statistice ºi a programelor GIS de ultimã orã
  6. Aprofundarea caracteristicilor principale (de compozoþie, mod de acþiune, eficienþã), ale produselor fitosanitare (biopreparate, pesticide), comercializate de cãtre marile companii de profil din România ºi Europa
  7. Evidenþierea aspectelor necesare consultanþei de specialitate; cunoaºterea metodelor de determinare la nivel macro-microscopic; formarea capacitãților de expunere a celor mai eficiente strategii în contextul eficienþei ecologice

Obiectivele menþionate sunt rezultate prin operaþionalizarea competenþelor de formare ºi sunt structurate astfel.

3. Discipline studiate

Planul de invãțãmânt

 


Actualizat de: AdminAGRO la data 2017-03-21
Web design Timisoara
Prezentare Facultate  |    Noutati  |   Evenimente  |   Localizare pe harta  |   Contact
USABMVT
Copyright © 2017. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara