Ultimele Noutati
Workshop "Paulownia - arborele printesei"
 
Apr
04
Postat de: AdminHORTI
Sectiune: Faculty of Horticulture and Forestry
Workshop "Paulownia - arborele printesei"
Calendar Evenimente
<< Mai, 2017 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Parteneri
 
 
Realizari

 DEPARTAMENTUL I

SILIVICULTURĂ

- dotarea laboratorului de Entomologie forestiera si Fitopatologie forestiera;

- infiintarea bibliotecii de specialitate silvica;

- realizarea unui laborator pentru testarea semintelor, laborator care are in dotare germinatoare JACOBSEN RUMED 5301, etuva BMT model Venticell 222, balanta analitica Kern model Alt 220-4M, balanta analitica Kern model EG 420-3NM, balanta analitica Kern model EW 1500-2M, separator seminte RUMED model SOIL DIVIDER, frigider DAIREI M425 CXG;

- infiintarea de culturi silvice in fond forestier pe terenuri degradate, precum si realizarea unui plantaj de seminte la Statiunea Tinerilor Naturalisti;

- amenajarea si dotarea a doua laboratoare pentru determinarea reziduurilor si a pesticidelor;

- amplasarea de campuri demonstrative cu diferite soiuri si hibrizi de grau, orz, floarea soarelui, porumb si soia, atat cu plante clasice cat si modificate genetic;

- realizarea unor teme de cercetare cu specii de suine si pasari hranite cu porumb si soia modificate genetic, comparativ cu hranirea clasica;

- amplasarea unor campuri cu privire la combaterea integrata a buruienilor din culturile agricole si horticole;

- amplasarea unor campuri demonstrative cu privire la influenta lucrarilor conventionale si neconventionale ale solului asupra insusirilor fizice, chimice si biologice ale solului.

 

DEPARTAMENTUL II

HORTICULTURĂ

Catedra de Horticultură a existat încă de la înființarea Facultății de Agricultură cuprinzând disciplinele de Legumicultură, Pomicultură și Viticultură.

După înființarea Facultății de Horticultură, în 1990 ea a devenit o componentă a acesteia, fiind în fapt în acel moment singura catedră.

Din 1998, catedra include și coordonarea unei noi specializări și anume cea de Peisagistică care este o specializare de mare perspectivă. Recent introdusă în cadrul Facultății de Horticultură, pregătește specialiști pentru proiectarea și întreținerea obiectivelor peisagistice atât în mediul urban cât și în cel rural.

Prin urmare în componența catedrei de Horticultură se regăsesc specializările de Horticultură și Peisagistică.

Specializările de Horticultură și Peisagistică s-au dezvoltat an de an înglobând treptat disciplinele de pregătire generală și de specialitate până la realizarea configurației definitorii, pentru o specializare de acest profil: pomicultură și pomologie, pomicultură ornamentală, viticultură, viticultură ornamentală, ampelografie, oenologie, legumicultură generală, legumicultură specială, tehnologia produselor horticole, legumicultură ornamentală, cultura și valorificarea ciupercilor, floricultură, plante de interior și artă florală, plante floricole și de gazon, arboricultură și arhitectura peisajului, planificarea peisajului, reprezentări, compoziție și studiul formei, gestionarea amenajărilor peisagistice, design în peisagistică, programe de calculator în peisagistică, proiectare asistată pe calculator, proiectare peisagistică, amenajarea teritoriului și urbanism, peisagistică teritorială și urbană, dotări utilitare și ornamentale, restaurarea parcurilor și grădinilor, tehnica execuției lucrărilor peisagere.

Disciplinele de Viticultură și Oenologie au desfășurat activități de cercetare referitoare la: germoplasma viticolă din zonă, perfecționarea tehnologiilor de cultură, implementarea în viticultura românească a unor soluții tehnice noi practicate în țările cu viticultură avansată din Europa.

Rezultatele cercetărilor au fost sintetizate în rapoartele de cercetare a celor 5 contracte naționale și internaționale, coordonate de către prof.univ.dr. Alin Dobrei.

Disciplinele dispun de o plantație viticolă și o colecție ampelografică, ce asigură baza didactică și de cercetare a cadrelor didactice, masteranzilor, doctoranzilor și studenților care-și pregătesc proiectul de diplomă la aceste discipline.

Corpul de cadre didactice al disciplinelor, împreună cu alte cadre didactice, sub coordonarea domnului prof.univ.dr. Alin Dobrei, au realizat omologarea a două mărci de profil viticol: VITISTM GRAS ARIPAT DE SILAGIU, VITISTM ALB AROMAT DE SILAGIU.

Colectivul disciplinelor format din: prof.univ.dr. Alin Dobrei, Șef lucr.dr. Alina Ghiță, Șef lucr.dr. Mihaela Mălăescu, Sef lucr.dr. Anca Drăgunescu, împreună cu studenții facultății, au participat la organizarea VIN VEST 2012, în numele Facultății de Horticultură și Silvicultură, USAMVB Timișoara fiind  partener VIN VEST din anul 2012. Imagini www.vinvest.ro.

Disciplina de Legumicultură specială, ca parte componentă a legumiculturii și în același timp distinctă a acesteia, care cuprinde tehnologiile de cultură ale speciilor legumicole în câmp, în sistem forțat și protejat (sere și solarii), s-a dezvoltat prin strădania cadrelor didactice care o deservesc, prof.univ.dr. Horgoș Arsenie și șef lucr.dr. Becherescu Alexandra sub multiple aspecte dintre care enumerăm: cercetarea științifică, baza materială și activitatea editorială, etc.

În cadrul disciplinei s-au desfășurat activități de cercetare, care au vizat studii de îmbunătățire a tehnologiilor de cultură la diverse specii legumicole, prin modernizarea acestora la nivelul celor mai importante verigi tehnologice, studii de valorificare superioară a resurselor de manifestare productivă la unele specii și soiuri legumicole cultivate în sistem forțat și protejat.

Cercetările sunt direcționate asupra unor specii legumicole de mare importanță economică, cum sunt legumele solano-fructoase (tomate, ardei, vinete), legumele din familia Cucurbitaceae (castraveți, dovlecel, dovleac, pepeni verzi și galbeni), cultivate în sistem forțat în sere și protejat în solarii și alte adăposturi din folie de polietilenă. Sunt aprofundate în cercetările efectuate verigi tehnologice de bază, cum sunt cele privind irigarea și fertilizarea (fertirigarea) la cele mai înalte standarde, precum și studiul celor mai noi cultivare apărute pe plan mondial.

Un domeniu nou abordat în cadrul disciplinei este cel al cultivării ciupercilor comestibile, elaborându-se în acest sens material didactic tipărit avându-se las bază experiența dobândită în producție și la catedră.

Disciplina de Floricultură se găsește amplasată în cadrul Bazei Didactice nr.6 a U.S.A.M.V.B. Timișoara. Pavilionul Didactic este situat în partea de N-E a municipiului Timișoara și dispune de o suprafață de 15 ha.

Disciplina de Floricultură funcționează în cadrul amintit din anul 1993 și dispune de un laborator unde se desfășoară cursurile și lucrările practice aferente disciplinei, atât cu aparatură modernă în vederea prezentării cursurilor și lucrărilor practice, o bibliotecă destul de completă pusă la dispoziția studenților pentru completarea noțiunilor prezentate  (planșe, semințar, ierbar, etc.), 2 sere vechi și un palmariu.

Din toamna anului 2007, funcționează o seră de 1000 m² prin instituția U.S.A.M.V.B. Timișoara. Această seră modernă, în care majoritatea factorilor climatici sunt automatizați ne-a permis extinderea și cu alte culturi floricole atât cantitativ dar și calitativ.

Pentru culturile floricole din câmp, disciplina dispune de o suprafață de 0,5ha, unde anual se înființează lotul cu anuale, unde există colecția de perene bulboase și erbacee, precum și o colecție de circa 25-30 de soiuri de trandafir din grupa Thea hybrida. Suprafața de teren ne-a permis și plantarea a 2 alei de trandafiri urcători.

Disciplina de Tehnologia produselor horticole a desfășurat activități de cercetare asupra compoziției biochimice a produselor horticole (fructe și legume) obținute prin aplicarea de tehnologii de cultură diferite (clasice, moderne și bioecologice) cu scopul studierii diferențelor înregistrate din punct de vedere al însușirilor organoleptice, a capacități de păstrare în stare proaspătă și a modernizării și optimizării tehnologiilor specifice de prelucrare industrială

Disciplina de Arboricultură și Arhitectura peisajului desfășoară activități de cercetare privind înmulțirea unor specii lemnoase ornamentale și varietăți ale acestora, utilizând metodele de înmulțire generativă și vegetativă, în scopul obțineri materialului biologic destinat plantării în pepiniera didactică, în parcurile de la Baza Didactică și de Cercetare a Facultății de Horticultură și Silvicultură, în parcul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara, respectiv în cadrul schimbului de material biologic cu Universitățile de profil din țară.

Disciplina de Proiectare asistată de calculator se adresează studenților de la specializarea Peisagistică. În cadrul orelor de curs și lucrări practice, studenții învață să lucreze în softuri specifice meseriei de inginer peisagist. Disciplina beneficiază de o dotare deosebită, formată din 20 de stații de lucru foarte performante și de programe licențiate : ArchiCAD 15, ARTlantis 4.0, Vectorworks 2011, AUTOCAD 2011. Faptul că în fiecare an un număr mare de studenți de la Peisagistică își fac Proiectul de licență la această disciplină, demonstrează aprecierea de care aceasta se bucură în răndul studenților.

 

DEPARTAMENTUL III

INGINERIE GENETICĂ ÎN AGRICULTURA

Departamentul de Inginerie genetica in agricultura se  inscrie in istoria universitatii noastre drept continuatoarea fostei catedre de Genetica si ameliorarea plantelor, care a fiintat de la inceputurile acestei unitati de Invatamant superior agronomic din Banat.

Acest departament coordoneaza intreaga activitate a specializarii de Inginerie genetica in agricultura. Introducerea in 1991 a acestei specializari a reprezentat in fapt aparitia primei scoli de biotehnologie din Romania, iar pentru universitatea noastra inceputul actiunii de modernizare structurala ceruta de evolutia domeniilor noi ale stiintei si tehnologiei si de necesitatea apropierii de standardele europene.

Pentru studiile de masterat, la departamentul de Inginerie genetica in agricultura sunt autorizate specializarile: Manipularea genetica la plante (1999), Ameliorarea si producerea de samanta la plantele cultivate (2004), Securitatea si calitatea produselor horticole primare.

Ca urmare a competentelor obtinute prin participarea la aceste activitati, in ultimii ani, absolventii sau doctoranzii au fost admisi la stagii de pregatire pe durate lungi sau medii la universitati si institute de cercetare din Danemarca, Anglia, Ungaria, Germania, Olanda, Israel, Canada si SUA.

Cercetarile intreprinse dupa infiintarea specializarii de Inginerie genetica au acoperit si domeniul biotehnologiilor moderne si cu precadere cel legat de ameliorarea si producerea de samanta la plantele de cultura. Mentionam in mod deosebit cercetarile desfasurate pe baza de contract la unele programe interne precum : ANSTI (1996 - 2000), RELANSIN (2000 - 2001),  BIOTECH (2001 – 2004; 2003 – 2005),  AEROSPATIALE (2000 - 2003),  ICCPT Fundulea (1970-2004); firme private; Banca Mondiala (1996-2000) si prin MAA-UMP (2001-2005); programul PHARE (2003-2005), precum si cu Agentia de Dezvoltare Internationala a SUA si Centru pentru Cooperare internationala a Ministerului de Externe a Israelului, pentru acreditarea unui laborator de certificare a calitatii produselor agricole (2004).

In perioada ultimilor ani beneficiarii contractelor au fost programele transfrontaliere PHARE, programele nationale IDEI, programele MAKIS, CNMP Bucuresti, programele PN II, CNCSIS, sau firme nationale si internationale. 

Disciplina de Genetica  a desfasurat activitati de cercetare referitoare la:studiul rezistentei graului la conditii de stress, evaluarea efectelor poluarii si a schimbarilor climatice asupra biodiverisitatii, evaluarea unor clone de Robinia pseudoacacia var. oltenica. utilizate in scop melifer si terapeutic, rolul modificarilor epigenetice si a structurii cromatinei in reglarea expresiei genelor la eukaryote, identificare a bioformelor de Trichograma din ecosisteme si managementul introducerii nanomaterialelor bioactive in tehnologia de inmultire acestuia. 

Disciplinele din grupul Biotehnologii au desfasurat cercetari in domeniul evaluarii expresiei genelor in conditii de stress, a modificarii genetice doua soiuri romanesti de cartof, prin transferul genei cry III A ce confera rezistenta la atacul Gandacului din Colorado, dezvoltarea unor sisteme de selectie asistata de markeri la grau si la lucerna, evaluarea impactului cultivarii porumbului modificat genetic asupra mediului, biodiversitatii si totodata asupra productiei si calitatii recoltei, obtinerea unor preparate farmaceutice din linii celulare selectionate de Momordica charantia, cu utilizare in tratamentul diabetului. In cadrul unui proiect derulat prin programul „Cercetare de excelenta”, modul IV a fost infiintat un Laborator de Genetica Moleculara, avand ca domeniu de activitate detectia si cuantificarea plantelor modificate genetic (PMG) in produsele agricole si alimentare. Laboratorul acreditat RENAR (certificat de acreditare nr. LI 812 din 08.09.2009) ofera servicii de testare a semintelor, furajelor si alimentelor in vederea evidentierii si cuantificarii transgenelor specifice geotipurilor de porumb si soia modificate genetic.

Disciplina de Fiziologia plantelor a beneficiat in perioada 2007 – 2011 de mai multe contracte de cercetare atat din fonduri nationale, cat si din fonduri europene, astfel au fost derulate urmatoarele proiecte PHARE: “The founding of the Centre for Consultancy and Euro-Regional Rural Co-operation (CC&EU) to improve the ecological and conventional management regarding agricultural yield quality and quantity”. in urma caruia s-a infiintat un ONG pe langa disciplina de Fiziologie care oferă consultanță în vederea accesării de fonduri nerambursabile, efectuează analize de plantă și sol precum și cercetare în agricultură și dezvoltare durabilă; “Fondarea și implementarea centrului euroregional de cercetări în bioresurse energetice de origine vegetală (BIOEN)” in urma caruia s-a realizat o statie pilot de obtinere a biodieselului si un laborator de analiza a uleiurilor vegetale. De asemenea a fost derulat un proiect HURO CBC cu tema: „Proiect de cercetare comun privind testarea toleranței la secetă a unor genotipuri de porumb cultivate în partea de vest a României și sud-est a Ungariei” prin care s-a amenajat o sera moderna care dispune de sisteme de monitorizare si control a parametrilor cu ajutorul senzorilor avand posibilitatea transmiterii datelor wireless, in timp real. Pe plan national a fost derulat un proiect CNCSIS avand ca tema: „Cercetări privind fiziologia toleranței la stres osmotic a unor populații locale de Phaseolus vulgaris L. din zona Banatului în vederea utilizării lor în procesele de ameliorare”

Centrul de  Consultanta si Cooperare Rurala Euroregionala desfasoara activitati de cercetare pentru companii private, principalele teme abordate fiind: testarea influentei unor produse agrochimice asupra principalilor indici  fizilogici de calitate si productie la diferite plante de cultura; cercetari in directia studierii posibilitatilor de pastarare/conservare precum si evaluare a proceselor post-maturare a fructelor in vedera stabilirii calitatii acestora; cercetari privind tehnologiile moderne pentru obtinerea de biomasa in vedera producerii de energie regenerabila. De asemenea Centrul este partener alaturi de Clasic Agro si producatori agricoli in cadrul programului „ Scoala de Soiuri”.

Disciplina de Ameliorarea plantelor si producere de samanta a beneficiat de contracte de cercetare nationale si internationale, care au avut ca scop explorarea germoplasmei locale la diferite sepecii de legume, valorificarea germoplasmei locale la ardei, dar si studii privind utilizarea in ameliorare a liniilor dubluhaploide la orz.

 

 

 

 

 


 


Actualizat de: AdminHORTI la data 2014-10-17
Web design Timisoara
Prezentare Facultate  |    Noutati  |   Evenimente  |   Localizare pe harta  |   Contact
USABMVT
Copyright © 2017. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara