Ultimele Noutati
Programului National - Tabere Studentesti 2017
 
Apr
24
Postat de: Admin TPA
Sectiune: Fac. de T.P.A
Programului National - Tabere Studentesti 2017
Anunturi
OFERTA POMI FRUCTIFERI CERTIFICATI
USAMVB Statiunea Didactica Timisoara
Anunt demarare achizitie publica
Anunt privind demararea achizitiei publice
ANELiS - Acces National la Literatura Stiintifica de Cercetare
Acces National Electronic la Literatura Stiintifica de Cercetare
Calendar Evenimente
<< Aprilie, 2017 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Parteneri
 
 
 
Strategia CDI

     Cercetarea științifică în USAMVBT, ca și componentă esențială a misiunii universității, se concretizează în domeniile în care suntem recunoscuți pe plan național și chiar internațional, astfel: crearea de soiuri și hibrizi la specii de interes agricol și horticol prin metode clasice și ale ingineriei genetice; tehnologii sustenabile în agricultură și horticultură; perfecționarea sistemului de protecție integrat a plantelor cultivate; utilizarea durabilă a terenurilor agricole; ameliorarea, conservarea și restaurarea fertilității solurilor degradate; prevenirea și combaterea poluării în agricultură; obținerea de plante modificate genetic; evaluarea impactului de mediu și restaurare ecologică; resurse energetice alternative; restructurarea agriculturii și dezvoltare rurală durabilă; sisteme de finanțare în agricultură; studiul compușilor chimici cu aplicabilitate în industria agoalimentară; calitatea produselor alimentare; siguranța și securitatea produselor alimentare; cercetări în domeniul științei alimentului; protecția și bunăstarea animalelor domestice; profilaxia și combaterea bolilor la animale; tehnici și tehnologii de ameliorare și reproducție la animale prin embriotransfer și inginerie genetică; perfecționarea tehnologiilor de creștere a animalelor; perfecționrea tehnologiilor de producție, recoltare, conservare și valorificare a plantelor furajere; optimizarea hrănirii animalelor ca direcție de îmbunătățire a calității produselor alimentare de origine animală.

    Strategia CDI din universitate, în contexul programului cadru de finanțări ale cercetării la nivel european, ORIZONT 2020, pentru perioada 2014-2020, cuprinde următoarele teme de interes:

    1. Domeniul Agricultură:
        1.1. Dezvoltarea potențialului de cercetare și strategie de contracarare a efectelor adverse ale modificărilor climatic asupra producției de cereale
        1.2. Evaluarea potențialului de degradare a solurilor agricole ale principalelor erbicide în vederea stabilirii măsurilor de reducere a poluării mediului
        1.3. Inventarierea și monitorizarea solului prin tehnologia EGNOS și GALILEO
        1.4. Centru de cercetare pentru plante medicinal și din flora spontană
        1.5. Reconstrucția ecologică a ariilor sensibile la poluarea cu nitrați în zona de graniță RO-S-HU
        1.6. Cooperări EU-China în gestionarea integrată a dăunătorilor în agricultură
        1.7. Sistem de management în agricultură și impactul asupra creșterii fertilității și conservării solului
        1.8. Siguranța alimentară prin protecția și restaurarea calității solului
        1.9. Impactul interacțiunilor microbiene plantă-sol asupra calității și funcțiilor solului
        1.10. Inventarierea și propuneri de îmbunătățire a terenurilor agricole afectate de eroziunea suprafeței

    2. Domeniul Horticultură și Silvicultură:
        2.1. Evaluarea condițiilor ecopedologice urmărind refacerea agro-silvică a solurilor degradate prin activități de monitorizare a suprafeței
        2.2. Combaterea naturală a poluării prin împăduriri
        2.3. Efectul poluării și modificăriilor climatic asupra ecosistemului de la Porțile de Fier
        2.4. Analiza factorilor care determină emisia și absorbția emisiilor de gaz din serele din păduri
        2.5. Evaluarea potențialului de calitate în resursele locale de legume

    3. Domeniul Medicină Veterinară:
        3.1. Impactul zoonozelor apoase Cryptosporidium și Giardia asupra sănătății animalelor și oamenilor
        3.2. Căi de control a zoonozelor parasite transmise prin consumul de carne
        3.3. Cercetări epidemiologice și molecular în bolile enterice la porcine
        3.4. Cercetări fundamentale și aplicate asupra modulării imunității nonspecific și specifice la animale și păsări
        3.5. Actualizarea nivelurilor nutriționale curente a majorității tipurilor de hrană în Vestul României vis-à-vis de cele existente în țările europene
        3.6. Dinamica familiilor parazite la oi în SE Europei în contextul global al încălzirii și creșterii mobilității animalelor. Perspective de control
        3.7. Evaluarea sănătății, potențialului reproductive și calității cărnii de porcine prin teste citogenetice și biochimice
        3.8. Combaterea mortalităților prin bolile animalelor
        3.9. Cercetări asupra identificării serologice și clasificării genelor rezistente în tulpini APEC izolate din puii de carne și demonstrarea riscurilor zoonotice

    4. Domeniul Inginerie Alimentară:
        4.1. Acizi grași cu componente biologic active / nanoparticule și monocapsule de extracte natural ca și sisteme sănătoase pentru produse alimentare superioare
        4.2. Contaminarea biologică a cerealelor și lanțului alimentar
        4.3. Studiul utilizării speciilor autohtone de dud (morus) din zone nepoluate, în scop nutrițional, farmaceutic și industrial
        4.4. Studiul utilizării unor specii native de fructe și fructe de pădure din zone istorice nepoluate cu scop nutrițional și therapeutic
        4.5. Studii privind introducerea unor specii indigene din flora spontană din zonele de deal nepoluate ca și suplimente alimentare cu conținut de minerale și antioxidanți
        4.6. Materii îmbogățite cu minerale pentru noi alimente funcționale cu scopul îmbunătățirii sănătății oamenilor
        4.7. Aditivi cu fosfor folosiți în alimente – un risc pentru sănătate
        4.8. Cercetări asupra includerii propolisului ca și conservant natural în tehnologiile alimentare

    5. Domeniul Zootehnie și Biotehnologii
        5.1. Consolidarea sustenabilității mediului în aquaculture europeană
        5.2. Utilizarea produselor probiotice și extractelor de plante medicinal în alimentația coloniilor de albine, ca și alternativă la antibiotic pentru asigurarea calității și siguranței produselor apicole
        5.3. Biotehnologii sustenabile pentru transformarea biomasei contaminate în biocombustibili și alți biopolimeri
        5.4. Rolul aminoacizilor în colonizarea intestinelor de pui cu bacteria patogene și implicațiile în siguranța alimentelor.
 

 


Actualizat de: Admin USAMVBT la data 2015-01-12
Web design Timisoara
USABMVT
Copyright © 2017. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara