Ultimele Noutati
Simpozion 2019 FHS
 
Feb
27
Postat de: AdminHORTI
Sectiune: Faculty of Horticulture and Forestry
Simpozion 2019 FHS
Anunturi
COLOCVIUL PENTRU ADMITEREA LA GRADUL DIDACTIC I
COLOCVIUL PENTRU ADMITEREA LA GRADUL DIDACTIC I
PROGRAMUL POSTUNIVERSITAR DE PREGATIRE PSIHOPEDAGOGICA 2018-2019
VESTART - Arta antreprenoriatului
PROIECT - Metodologia de selectie a planurilor de afaceri
ANELiS - Acces National la Literatura Stiintifica de Cercetare
Acces National Electronic la Literatura Stiintifica de Cercetare
OFERTA POMI FRUCTIFERI CERTIFICATI
USAMVB Statiunea Didactica Timisoara
Anunt demarare achizitie publica
Anunt privind demararea achizitiei publice
Calendar Evenimente
<< Octombrie, 2018 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Parteneri
 
Anunt demarare achizitie publica

Programul Operaþional Sectorial Mediu 2007-2013 (POS Mediu), Axa Prioritarã 4
"Elaborarea planului de management integrat pentru ROSCI0109 Lunca Timiºului ºi ROSPA0095 Pãdurea Macedonia"

Anunt Atribuire Contract Servicii de Audit Extern

Pentru detalii click aici


Universitatea de Științe Agricole și Medicinã Veterinarã a Banatului “Regele Mihai I al României” , str.Calea Aradului nr.119, Timișoara, jud. Timiș, organizeazã, în temeiul prevederilor art.226, alin.(1) din Legea Educaþiei Naþionale nr. 1/2011, a Cartei Universitare a USAMVBT, în data de 18.12.2015, ora 10.00, licitaþie publicã cu strigare pentru închirierea spaþiilor destinate automatelor de cafea, spaþiilor automatelor de fresh-food și snacks, spaþiilor desfãșurãrii activitãțiilor de foto copiere si servicii de secretariat, spații aparținând USAMVBT, în vederea desfãșurãrii activitãții de comercializare.

Pentru detalii click aici


Universitatea de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Veterinarã a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timiºoara, cod fiscal 3487181, cu sediul în Timiºoara, strada Calea Aradu lui, nr. 119, judeþul Timiº, în conformitate cu prevederile legale ºi a procedurilor de achiziþie conform art. 19 din OUG 34/2006 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, solicita prin prezenta depunerea de oferte de preþ în vederea achiziþiei lucrãri de "Reabilitare spaþii didactice clãdiri Facultatea de Zootehnie ºi Medicinã Veterinarã, Facultatea de Horticulturã ºi Silviculturã"
Obiectul achizitiei: Achiziționare lucrãri de "Reabilitare spaþii didactice clãdiri Facultatea de Zootehnie ºi Medicinã Veterinarã, Facultatea de Horticulturã ºi Silviculturã" CPV: 45233260-9

Pentru detalii click aici


Programul Operaþional Sectorial Mediu 2007-2013 (POS Mediu), Axa Prioritarã 4
"Elaborarea planului de management integrat pentru ROSCI0109 Lunca Timiºului ºi ROSPA0095 Pãdurea Macedonia"

Pentru detalii click aici


Universitatea de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Veterinarã a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timiºoara, cod fiscal 3487181, cu sediul în Timiºoara, strada Calea Aradu lui, nr. 119, judeþul Timiº, în conformitate cu prevederile legale ºi a procedurilor de achiziþie conform art. 19 din OUG 34/2006 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, solicita prin prezenta depunerea de oferte de preþ în vederea achiziþiei "Amenajare cãi de acces km 6 - Facultatea de Horticulturã și Silviculturã"
Obiectul achizitiei: Achiziționare "Amenajare cãi de acces km 6 - Facultatea de Horticulturã și Silviculturã" CPV: 45233260-9

Pentru detalii click aici


Universitatea de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Veterinarã a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timiºoara, cod fiscal 3487181, cu sediul în Timiºoara, strada Calea Aradu lui, nr. 119, judeþul Timiº, în conformitate cu prevederile legale ºi a procedurilor de achiziþie conform art. 19 din OUG 34/2006 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, solicita prin prezenta depunerea de oferte de preþ în vederea achiziþiei "Amenajare cãi de acces Staþiunea Tinerilor Naturaliºti"
Obiectul achizitiei: Achiziționare "Amenajare cãi de acces Stațiunea Tinerilor Naturaliști" CPV: 45233260-9

Pentru detalii click aici


Universitatea de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Veterinarã a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timiºoara, cod fiscal 3487181, cu sediul în Timiºoara, strada Calea Aradu lui, nr. 119, judeþul Timiº, în conformitate cu prevederile legale ºi a procedurilor de achiziþie conform art. 19 din OUG 34/2006 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, solicita prin prezenta depunerea de oferte de preþ în vederea achiziþiei "Cãi de acces Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare ºi Facultatea de Management Agricol"
Obiectul achiziþiei: Achiziþionare "Cãi de acces Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare ºi Facultatea de Management Agricol" CPV: 45233260-9

Pentru detalii click aici


Universitatea de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Veterinarã a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timiºoara, cod fiscal 3487181, cu sediul în Timiºoara, strada Calea Aradu lui, nr. 119, judeþul Timiº, în conformitate cu prevederile legale ºi a procedurilor de achiziþie conform art. 19 din OUG 34/2006 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, solicita prin prezenta depunerea de oferte de preþ în vederea achiziþiei de servicii de proiectare tehnicã privind realizarea investiþiei "Proiectare reparaþii capitale Cãmin nr. 2"
Obiectul achiziþiei: Achiziționare servicii de proiectare tehnicã privind realizarea investiției "Proiectare reparații capitale Cãmin nr. 2" cod CPV 71322000-1 Servicii de proiectare tehnicã pentru construcția de lucrãri publice

Pentru detalii click aici


Universitatea de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Veterinarã a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timiºoara, cod fiscal 3487181, cu sediul în Timiºoara, strada Calea Aradu lui, nr. 119, judeþul Timiº, în conformitate cu prevederile legale ºi a procedurilor de achiziþie conform art. 19 din OUG 34/2006 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, solicita prin prezenta depunerea de oferte de preþ în vederea achiziþiei de servicii de proiectare tehnicã privind realizarea investiþiei "Proiectare ºarpantã acoperiº clãdire salã de sport"
Obiectul achizitiei: Achiziþionare servicii de proiectare tehnicã privind realizarea investiþiei "Proiectare ºarpantã acoperiº clãdire salã de sport"

Pentru detalii click aici


Universitatea de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Veterinarã a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timiºoara, cod fiscal 3487181, cu sediul în Timiºoara, strada Calea Aradu lui, nr. 119, judeþul Timiº, în conformitate cu prevederile legale ºi a procedurilor de achiziþie conform art. 19 din OUG 34/2006 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare , solicita prin prezenta depunerea de oferte de preþ în vederea achiziþiei de servicii de proiectare tehnicã privind realizarea investiþiei "Proiectare ºarpantã acoperiº clãdire salã de sport"
Obiectul achizitiei: Achiziþionare servicii de proiectare tehnicã privind realizarea investiþiei "Proiectare ºarpantã acoperiº clãdire cantinã"

Pentru detalii click aici


Universitatea de Științe Agricole și Medicinã Veterinarã a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timișoara, cod fi scai 3487181, cu sediul în Timișoara, strada Calea Aradului, nr. 119, județul Timiș, în conformitate cu prevederile legale și a procedurilor de achiziție conform ari. 19 din OUG 34/2006 cu modificãrile și completãrile ulterioare , solicita prin prezenta depunerea de oferte de preț în vederea achiziției de lucrãri "Alimentare cu apã din surse proprii"
Obiectul achiziției: Achiziționare lucrãri "alimentare cu apã din surse proprii" Cod CPV:- 45255500-4

Pentru detalii click aici


Universitatea de Științe Agricole ºi Medicinã Veterinarã a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timiºoara, cod fiscal 3487181, cu sediul în Timiºoara, strada Calea Aradului, nr. 119, judeþul Timiº, în conformitate cu prevederile legale ºi a procedurilor de achiziþie conform art. 1 9 din OUG 34/2006 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, solicita prin prezenta depunerea de ofe1ie de preþ în vederea achiziþiei " Reþea alimentare cu apã Staþiunea Tinerilor Naturaliºti"
Obiectul achizitiei: " Reþea alimentare cu apã Staþiunea Tinerilor Naturaliºti" Cod CPV: - 45255500-4

Pentru detalii click aici


Universitatea de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Veterinarã a Banatului "Regele Mihai 1 al României" din Timiºoara, cod fiscal3487181, cu sediul în Timiºoara, strada Calea Aradului, nr. ll9,judeþul Timiº, în conformitate cu prevederile legale ºi a procedurilor de achiziþie conform art. 19 din OUG 34/2006 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare , solicita prin prezenta depunerea de oferte de preþ în vederea achiziþiei de lucrãri "Reabilitare cãmin 1"
Obiectul achizitiei: Achiziþionare lucrãri "Reabilitare cãmin 1" Cod CPV:- 45453100-8

Pentru detalii click aici


Universitatea de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Veterinarã a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timiºoara, cod fi scai 3487181, cu sediul în Timiºoara, strada Calea Aradului, nr. 119, judeþul Timiº, în conformitate cu prevederile legale ºi a procedurilor de achiziþie conform art. 19 din OUG 34/2006 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, solicita prin prezenta depunerea de oferte de preþ în vederea achiziþiei de lucrãri de "RK cazan de încãlzire VIESSMANN 30200 KW"
Obiectul achizitiei: Achiziþionare de lucrãri de "RK cazan de încãlzire VIESSMANN 3200 KW" cod CPV-45331100-7 Lucrãri de instalare de echipamente de încãlzire centralã

Pentru detalii click aici


Universitatea de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Veterinarã a Banatului "Regele Mihai I al României"din Timiºoara, cod fiscal 3487181, cu sediul în Timiºoara, strada Calea Aradului, nr. 119, judeþul Timiº, în conformitate cu prevederile legale ºi a procedurilor de achiziþie conform art. 19 din OUG 34/2006 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare , solicita prin prezenta depunerea de oferte de preþ în vederea achiziþiei de servicii de proiectare pentru "RK instalaþia de încãlzire la Facultatea de Agriculturã",
Obiectul achizitiei: Achiziþionare servicii de proiectare pentru "RK instalaþia de încãlzire la Facultatea de Agriculturã" cod CPV- 71321200-6 Servicii de proiectare a sistemelor de încãlzire

Pentru detalii click aici


Universitatea de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Veterinarã a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timiºoara, cod fiscal 3487181, cu sediul în Timiºoara, strada Calea Aradului, nr. 119, judeþul Timiº, în conformitate cu prevederile legale ºi a procedurilor de achiziþie conform art. 19 din OUG 34/2006 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare , solicita prin prezenta depunerea de oferte de preþ în vederea achiziþiei de servicii de proiectare tehnicã privind realizarea investiþiei "Acoperiº ºarpantã clãdire Bibliotecã"
Obiectul achizitiei: Achiziþionare servicii de proiectare tehnicã privind realizarea investiþiei "Acoperiº ºarpantã clãdire Bibliotecã"

Pentru detalii click aici


Universitatea de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Veterinarã a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timiºoara, cod fiscal 3487181, cu sediul în Timiºoara, strada Calea Aradului, nr. 119, judeþul Timiº, în conformitate cu prevederile legale ºi a procedurilor de achiziþie conform art. 19 din OUG 34/2006 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare , solicita prin prezenta depunerea de oferte de preþ în vederea achiziþiei de lucrãri "Reparaþii capitale acoperiº Facultatea de Agriculturã"

Obiectul achizitiei: Achiziþionare lucrãri "Reparaþii capitale acoperiº Facultatea de Agriculturã" cod CPV: 45261900-3;

Pentru detalii click aici


Universitatea de Științe Agricole și Medicinã Veterinarã a Banatului, „Regele Mihai I al României” din Timișoara (USAMVBT), cod fiscal 3487181, cu sediul în Timișoara, strada Calea Aradului, nr. 119, județul Timiș, în conformitate cu dispozițiile legale ale OUG 34/2006 modificatã și completatã, aprobatã prin Legea 337 /2006 și a procedurilor de achiziție aprobate în cadrul proiectului, solicitã prin prezenta depunere de oferte în vederea achiziției serviciilor de instruire cu titlul Introducere în ArcGIS în cadrul proiectului, „Elaborarea planului de management integrat pentru
ROSCI0109 Lunca Timișului și ROSPA0095 Pãdurea Macedonia” (cod SMIS - CSNR 36396) finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã (FEDR) în cadrul Programului Operațional Sectorial « Mediu » 2007-2013 (POS Mediu), Axa Prioritarã 4.

Obiectul achiziției: Achiziție servicii de instruire cu titlul Introducere în ArcGIS - cod CPV 80540000-1 - servicii formare.

Pentru detalii click aici


Universitatea de Științe Agricole și Medicinã Veterinarã a Banatului, „Regele Mihai I al României” din Timișoara (USAMVBT), cod fiscal 3487181, cu sediul în Timișoara, strada Calea Aradului, nr. 119, județul Timiș, în conformitate cu dispozițiile legale ale OUG 34/2006 modificatã și completatã, aprobatã prin Legea 337 /2006 și a procedurilor de achiziție aprobate în cadrul proiectului, solicitã prin prezenta depunere de oferte în vederea achiziției serviciilor de instruire cu titlul Managementul ariilor naturale protejate în cadrul proiectului, „Elaborarea planului de management integrat pentru
ROSCI0109 Lunca Timișului și ROSPA0095 Pãdurea Macedonia” (cod SMIS - CSNR 36396) finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã (FEDR) în cadrul Programului Operațional Sectorial « Mediu » 2007-2013 (POS Mediu), Axa Prioritarã 4.

Obiectul achiziției: Achiziție servicii de instruire cu titlul Managementul ariilor naturale protejate - cod CPV 80540000-1 - servicii formare.

Pentru detalii click aici


Universitatea de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Veterinarã a Banatului Timiºoara (USAMVBT), cu sediul în Timiºoara, strada Calea Aradului, nr. 119, judeþul Timiº, anunþã prin prezenta demararea achizitiei publice avand ca obiect: Achizitie servicii sesiune de instruire, în cadrul proiectului „Elaborarea Planului de management al Parcului National Cheile Nerei – Beusnita (ROSCI 0031 si ROSPA 0020 Cheile Nerei – Beusnita)” finanþat prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã (FEDR) în cadrul Programului Operaþional Sectorial «Mediu» 2007-2013 (POS Mediu), Axa Prioritarã 4.

Pentru detalii click aici


Universitatea de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Veterinarã a Banatului Timiºoara (USAMVBT), cu sediul în Timiºoara, strada Calea Aradului, nr. 119, judeþul Timiº, anunþã prin prezenta demararea achizitiei publice avand ca obiect: servicii organizare evenimente si tiparire/publicare materiale de constientizare/ promotionale, în cadrul proiectului „Elaborarea Planului de management al Parcului National Cheile Nerei – Beusnita (ROSCI 0031 si ROSPA 0020 Cheile Nerei – Beusnita)” finanþat prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã (FEDR) în cadrul Programului Operaþional Sectorial «Mediu» 2007-2013 (POS Mediu), Axa Prioritarã 4.

Pentru detalii click aici


 Universitatea de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Veterinarã a Banatului Timiºoara (USAMVBT), cu sediul în Timiºoara, strada Calea Aradului, nr. 119, judeþul Timiº, anunþã prin prezenta demararea achizitiei publice avand ca obiect: Realizare și montare panouri de conștientizare în cadrul proiectului „Elaborarea Planului de management al Parcului National Cheile Nerei – Beusnita (ROSCI 0031 si ROSPA 0020 Cheile Nerei – Beusnita)” finanþat prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã (FEDR) în cadrul Programului Operaþional Sectorial «Mediu» 2007-2013 (POS Mediu), Axa Prioritarã 4.

Pentru detalii click aici


 


Adaugat de: Admin General la data 2015-12-21
USABMVT
Copyright © 2019. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara