Agricultura Banatului, an XIII, nr.1 (98), aprilie 2005

Otiman, P.I.

Cuvânt către cititori

pagina

Moisuc, Al.

La doi paşi de integrare cu drepturi depline în UE. Drepturi şi constrângeri în edificarea unei agriculturi competitive

1

Otiman, P.I., Nedelea, G., Danci, M.

Agricultura durabilă şi biotehnologia modernă

2

Borcean, I., David, Gh.

Calendarul lucrărilor agricole la culturile de câmp la sfârşitul primăverii

3

Lăzureanu, A.

Asolamentul (rotaţia culturilor)

4

Ilea, R.

Recomandări privind formarea şi utilizarea agregatelor de erbicidat

5

Volloncs, L., Lăzureanu, A.

Consideraţii privind cultura ovăzului

7

Duma, Elena, Szonyi, Isabela

Tăierile de rodire şi întreţinere a pomilor fructiferi

8

Tonea, Cornelia, Popa, D.

Pregătirea pentru lucru a agregatului de semănat format cu semănătoarea SK-4-12

9

Dobrei, A.

Tăierea viţelor afectate de gerurile din timpul iernii

10

Pălăgeşiu, I.

Gărgăriţa florilor de măr

11

Grăvilă, Corina

O alimentaţie raţională

12

Radbea, Narcisa

Tricofiţia animalelor de fermă

13

Otava, G.

Unii factori ce influenţează negativ rata concepţiei

14

Lazău, Al.

Speciile care trebuie incluse în sistemul naţional computerizat de identificare şi înregistrare a animalelor

15

Cziszter. L.

Substituenţii de lapte pentru viţei (I)

16

Petroman, Cornelia, Creş, Iuliana Ioana

Structura carcasei e porc pe ţesuturi macrocomponente şi raporturile dintre ele

18

Petroman, Ioan

Factori d e ordin general care influenţează hrănirea vacilor de lapte

20

Bura, M.

Activitatea albinelor în cuib

21

Simiz, Eliza

Rasa Araucana

22

Marcu, Adela

Congelarea peştelui în gospodărie

23

Gergen, I. ş.a.

Metalele între necesitate şi toxicitate în produsele alimentare

24

Popescu, Gabriela

Valoarea timpului şi comportamentul de consum alimentar

26

Huţu, I.

Cercetări şi extensie universitară

28

Dancea, L.

Problematica managementului vizitatorilor în zona Caraşova

29

Alexa, Ersilia

Contaminarea produselor vegetale cu micotoxine

30

Băneş, A.

ECDL un nou standard în UE privind utilizarea calculatorului

32