Agricultura Banatului, an XIII, nr.2 (99), mai 2005

Otiman, P.I.

Viitorul universităţii: compatibilizarea europeană, deceniul 2005-2015

 

Moisuc, Al.

60 de ani de existenţă a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului

1

Otiman, P.I.

Galeria rectorilor Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului

2

Otiman, P.I.

Centenarul naşterii Prof.univ.dr. Mihai Lazăr, fondatorul spiritual al agronomiei timişorene

6

Borcean, I., David, Gh.

Calendarul lucrărilor agricole din cultura mare la sfârşitul primăverii-începutul verii

8

Lăzureanu, A.

Asolamentul (rotaţia culturilor)

9

Tabără, V., Puşcă, I., Măceşan, D.

Simbioza cu bacterii fixatoare de azot la soia modificată genetic în anul 2004, la S.C.D.A. L OVRIN

10

Trandafir, G., Lixandru, B.

Fitoremedierea – o tehnologie de viitor pentru un management optim al dezvoltării durabile

12

Berar, T.

Lucrări de apărare şi protecţie a taluzurilor

13

Dragomirescu, Monica, Vintilă, T.

Utilizarea enzimelor ca aditivi furajeri

14

Ciorba, Gh.

Aprecierea temperaturii corporale la animale

15

Petroman, I.

Factorii care influenţează reapariţia căldurilor la scroafe după înţărcarea purceilor

16

Tăpălagă, I.

Specificul muncii cu cabalinele

17

Cziszter. L.

Substituenţii de lapte pentru viţei (II)

18

Petroman, Cornelia

Aprecierea subiectivă a bovinelor vii destinate sacrificării

19

Nicula, Marioara

Vânătoarea şi rasele de câini de vânătoare

20

Bura. M.

Reglementări privind stupăritul pastoral în România

21

Cristina, R.T.

Administrarea bolurilor şi furajelor medicamentate la animale

22

Morariu, S.

Hidatidoza (Boala hidatică, chistul hidatic, echinococoza)

23

Simiz, F.

Timpanismul acut al rumenului. Indigestia gazoasă acută, meteorismul acut, balonare sau umflare

24

Horgoş, A.

Serele de legume ale României: istorie, actualitate şi...incertitudine

25

Oprescu, I.

Rezervaţia ornitologică Satchinez

28

Bălă, Maria, Iordănescu, Olimpia

Bolile plantelor floricole cultivate în interior şi combaterea acestora

28

Poiană, Mariana

Influenţa procesului tehnologic de obţinere a vinurilor roşii asupra proprietăţilor aromatice ale acestora

29

Goşa, V.

Alocarea capitalului pentru investiţii Partea I-a

30

Csosz, I.

Strategia de dezvoltare a turismului în judeţul Timiş

31

Ritt, Adriana

Avem nevoie de Comunicare în învăţământul superior?

33

Raba, Diana

Făina obţinută din Triticale în tehnologia panificaţiei

34

Hădărugă, Nicoleta, Hădărugă, D., Riviş, A.

Autenticitatea Produselor Alimentare de Origine Vegetală (I)

35

Moisescu, Ioana Dalia

Proiecte economice de dezvoltare, propuse pentru localitatea Glimboca

35

Ştef, D.

Calea Laptelui

36