Ultimele Noutati
Workshop SheepNet
 
Noi
09
Postat de: Admin ZOO
Sectiune: Fac. de Zootehnie si Biotehnologii
SheepNet
Calendar Evenimente
<< Decembrie, 2017 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Parteneri
 
 
ECOLOGIE SI ETOLOGIEHodosan Camelia, Nistor Lucica, Barbuica S.
Study regarding the use of microwaves technologies for the environment protection
Studiu privind folosirea tehnologiilor cu microunde pentru protecþia mediului

-------------------------------------------------------------

Lixandru B., Mâºu Smaranda, Andres L., Pricop Anca, Bogatu C., Morariu Florica
Study of heavy metals acumulation index in plants used in polluted soils phytoremediation process
Studiul coeficientului de acumulare a metalelor grele în plantele utilizate În procesul de fitoremediere a solurilor poluate

-------------------------------------------------------------

Lixandru B., Rus Valeria, Peþ I., Pricop Anca, Mºu Smaranda, Rechiþean D.
The effect of biosolids on Medicago sativa and Festuca arundinaceea plants phytoremediation process of waste dump
Efectul biosolidelor asupra plantelor din speciile Medicago sativa ºi Festuca arundinaceea În procesul de fitoremediere a haldelor de steril

-------------------------------------------------------------

Matiuþi M., Crãiniceanu E.
Research regarding native domesticated endangered animal breeds
Cercetãri privind rasele autohtone de animale domestice aflate în pericol de extincþie

-------------------------------------------------------------

Morariu Florica, Lixandru B., Morariu S., Pricop Anca
Time spent by blowfly Lucilia sericata on standard traps baited with liver and ammonia
Timpul petrecut de dipterul miazigen Lucilia sericata pe capcanele standard cu ficat ºi amoniac

-------------------------------------------------------------

Morariu Florica
Strategies to control blowfly strikes
Strategii de control a miazelor facultative

-------------------------------------------------------------

Popa Dana, Nicolae Carmen, Maloº Gabriela, Popa R. A., Maloº G., ªuler Andra
The influence of soil fertilisation with organic manure about surface waters
Influenþa fertilizãrii solului cu îngrãºãminte organice asupra apelor de suprafaþã

--------------------------------------------------------------

Popa Dana, Nicolae Carmen, Popa R. A., ªuler Andra, Maftei M., Maloº G.
The main nutrients concentration from intra tissue water of benthos oraganisms from Mures basin
Concentraþia principalilor nutrienþi în apa interstiþialã a unor organisme bentonice din bazinul Mureºului

---------------------------------------------------------------

Poºan Paula
Behavior of carpathian wolf cubs, in first 45 days of life
Comportamentul puilor de lup carpatin, in primele 45 zile de viata

--------------------------------------------------------------

Seregi J., Kov�cs �., Zsarn�czay G., Holl� I., Holl� G., Ferenczy F.
Organic animal breeding,conditions, data, facts, plans (examples from central europe)
Zootechnie ecologicã, condiþii, date, realitãþi, planuri (exemple din europa centralã)
 

--------------------------------------------------------------

Teodorescu Gabriela
Ecological agriculture - new perspective for Romania
Agricultura ecologicã - noi perspective in Romania

--------------------------------------------------------------

Teodorescu Gabriela
Structural and functional diversity of the ecosystems in Romania
Diversitatea structuralã ºi funcþionalã a ecosistemelor in Romania

--------------------------------------------------------------

Þibru I., Rãducanu Andrada
The estimate index of welfare at dairy cattle
Indicatori de apreciere a bunãstãrii la vaca de lapte


Web design Timisoara
Prezentare Facultate  |    Noutati  |   Evenimente  |   Localizare pe harta  |   Contact
USABMVT
Copyright © 2017. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara