Ultimele Noutati
Workshop SheepNet
 
Noi
09
Postat de: Admin ZOO
Sectiune: Fac. de Zootehnie si Biotehnologii
SheepNet
Calendar Evenimente
<< Iulie, 2018 >>
DuLuMaMiJoViSa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Parteneri
 
 
MORFOLOGIE SI FIZIOLOGIEBergheº Carmen, Pârvu Monica, Cuca D., Cucoaneº M., Dinu Cristina
Celiomesenteric afference of the dorsolumbar neuromers in horse
Aferenta celiaca a neuromerelor dorsolombare la cal

--------------------------------------------------------------

Dojanã N., Dinu Cristina, Bergheº Carmen, PÂrvu Monica, Orãºanu Adriana, Berechet ª. S.
Variability of some haematological indices according to the sex and age of sport horses
Variabilitatea unor indici hematologici în funcþie de sex ºi v�rstã la caii de sport

--------------------------------------------------------------

Dojanã N., Dinu Cristina, P�rvu Monica, Bergheº Carmen, Orãºanu Adriana, Berechet ª. S.
Electrocardiographic parameters of the sport horse
Parametrii electrocardiografici ai calului de sport

--------------------------------------------------------------

Dumitrescu Gabi, Drinceanu, D., Stef Lavinia, Stef D., Petculescu-Ciochina Liliana, Boca Liliana, Julean C.
Aspects concerning the effect of some antioxidants on liver histological structure in weaned pigs, intoxicated with deoxynivalenol (DON)
Aspecte privind efectul unor antioxidanþi asupra structurii histologice a ficatului la purceii Încãrcaþi ºi intoxicaþi cu deoxynivalenol (DON)

--------------------------------------------------------------

Dumitrescu Gabi, Drinceanu, D., Stef Lavinia, Stef D., Petculescu-Ciochina Liliana, Boca Liliana, Julean C.
Evaluation of some antioxidants' effects in kidney histological structure of weaned pigs, intoxicated with deoxynivalenol (DON)
Evaluarea efectelor unor antioxidanþi asupra structurii histologice a rinichiului la purceii Înþãrcaþi ºi intoxicaþi cu deoxynivalenol (DON)

--------------------------------------------------------------

Ghiºe Alina, ªincai Mariana, Argherie Diana, Rada Olga, Dumitrescu Gabi, Zehan Rodica
Histological aspects of the medullary bone correlated to different stages of the egg formation in hens
Aspecte histologice ale osului medular corelate cu stadii diferite de formare ale oului, la gaini

---------------------------------------------------------------

Marcu Adela, Bura M., Vintilã Cornelia, Nica D., Dobra Alina
Study of the correlations between morphologic parameters, at two edible snails populations depending on the metabolic activity status
Studiul corelaþiilor dintre parametrii morfologici, la douã populaþii de melci în funcþie de starea activitãþii metabolice

---------------------------------------------------------------

Nicula Marioara, Dumitrescu Gabi, Petculescu-Ciochinã Liliana, Bãnãþean-Dunea I., Moþ Maria, Dronca D., Tãpãlagã I., Lunca M., Boca Liliana
Pathological tissue lesions induced by chronic mercury intoxication in silver  crucian carp Carassius auratus gibelio
Leziuni patologice tisulare induse de intoxicaþia cronicã cu mercur la carasul argintiu Carassius auratus gibelio
 

---------------------------------------------------------------

Petcu Mihaela Doina, Cãrpiniºan Liliana, Savin Daniela, Creþescu Iuliana, Olariu Lucia, Muselin F., Stana Letiþia
The effect of deuterium depleted water on some blood parameters
Efectul apei uºoare asupra unor parametri sangvini

---------------------------------------------------------------

Sãrãndan H., Manea C., Sãrãndan R., Toma Olga, Petroman I.
Piglets' growth performance in the first three days of life in connection with suckled mammary glands
Performanþa de creºtere a purceilor în primele trei zile de viaþã în raport cu glandele mamare supte

----------------------------------------------------------------

Sãrãndan H., Manea C., Toma Olga, Sãrãndan M., Viºoiu G.
Metabolic and behavioral parameters in newborn piglets in relation to birth order
Parametrii metabolici ºi comportamentali la purceii nounãscuþi în raport cu ordinea naºterii

----------------------------------------------------------------

Staicu Andrea Cristina, Munteanu Maria Cristina, Dinischiotu Anca
Malathion induced histologicalmodifications in gills and kidney of Carassius auratus gibelio
Modificãri histologice induse de malathion în branhiile ºi rinichii de Carassius auratus gibelio


Web design Timisoara
Prezentare Facultate  |    Noutati  |   Evenimente  |   Localizare pe harta  |   Contact
USABMVT
Copyright © 2018. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara