Ultimele Noutati
Workshop SheepNet
 
Noi
09
Postat de: Admin ZOO
Sectiune: Fac. de Zootehnie si Biotehnologii
SheepNet
Calendar Evenimente
<< Decembrie, 2017 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Parteneri
 
 
PRODUSE ANIMALE


Bud I., Ladosi Daniela, Stefan Reka, Negrea O.
Study concerning chemical composition of fish meat depending on the considered fish species
Studiu privind aprecierea compoziþiei chimice a cãrnii de peºte în funcþie de speciile de peºti considerate

-----------------------------------------------------------

Cioban Camelia, Milin Anda, Trasca T.
Implementing the HACCP system in structureless meat products
Implementarea sistemului HACCP În cazul produselor de carne farã structurã

----------------------------------------------------------

Ianiþchi Daniela, Diaconescu Cristiana, Urdeº Laura, Nicolae Carmen, Maloº I. G.
Variation in meat composition viscosity during the mixing process
Variaþia vâscozitãþii compoziþiilor de carne la malaxare

----------------------------------------------------------

Ianiþchi Daniela, Nicolae Carmen, Diaconescu Cristiana, Maloº Gabriela, Maloº I. G.
Study on the factors influencing hydration and water retention capacity of meat
Studiu privind factorii care influenþeazã capacitatea cãrnii de hidratare ºi de reþinere a apei

----------------------------------------------------------

Maloº Gabriela, Maloº I. G., Nistor Lucica, ªuler Andra, Popa Dana
The influence of milk cooler HCA performances on the total number of embryos found in milk
Influenþa performanþelor rãcitoarelor de lapte HCA asupra numãrului total de germeni din lapte

----------------------------------------------------------

Maloº Gabriela, Maloº I. G., Nistor Lucica, ªuler Andra, Popa Dana
The influence of HCA milk coolers performances over the titratable acidity of milk
Influenþa performanþelor rãcitoarelor de lapte HCA asupra aciditãþii titrabile a laptelui

----------------------------------------------------------

Pece Aurelia, Coroian C., Ghirilã Bianca,  Mureºan G.
Study on the separation through thin layer chromatography of the cholesterol in the buffalo milk originating in the Mesendorf farm
Studiu privind separarea prin cromatografie În strat subþire a colesterolului din laptele de bivoliþã provenit de la ferma Mesendorf

---------------------------------------------------------

Pece Aurelia, Coroian C., Ghirilã Bianca,  Mureºan G., Mireºan Vioara
Determination of proteins from buffalo milk using high performance liquid cromatography RP-HPLC
Determinarea proteinelor din laptele de bivoliþã prin utilizarea cromatografiei in faza inversa, RP- HPLC

----------------------------------------------------------

Petroman Cornelia, Petroman I., Sãrãndan H., Smultea P., Furdui I., Neciov A.
On the quality of carcass and pork in swine exploited on family farms
Calitatea carcasei ºi a cãrnii suinelor exploatate în fermele familiale

----------------------------------------------------------

Petroman Cornelia, Petroman I., Sechel G., Marin Diana
A study of consumers' protection in the Arad county
Studiu privind protecþia consumatorilor în judeþul Arad

----------------------------------------------------------

ªuler Andra, Popa Dana, Popa R., Nistor Lucica, Maloº Gabriela, Maloº G.
Researches regarding the microbiologic parameters value from raw milk used in Telemea cheese technological process
Cercetãri privind valoarea parametrilor microbiologici din laptele materie primã utilizat în procesul de obþinere a brÂnzei Telemea

----------------------------------------------------------

ªuler Andra, Popa Dana, Popa R., Nistor Lucica, Maloº Gabriela, Maloº G.
Researches regarding the somatic cells number from raw milk used in Telemea cheese technological process
Cercetãri privind numãrul de celule somatice din laptele materie primã utilizat în procesul de obþinere a br�nzei Telemea

-----------------------------------------------------------

Vass N., Czegledi L., Javor A.
Significance of functional foods of animal origin in human health
Importanþa alimentelor funcþionale de origine animalã în sãnãtatea umanã


Web design Timisoara
Prezentare Facultate  |    Noutati  |   Evenimente  |   Localizare pe harta  |   Contact
USABMVT
Copyright © 2017. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara