Ultimele Noutati
Workshop SheepNet
 
Noi
09
Postat de: Admin ZOO
Sectiune: Fac. de Zootehnie si Biotehnologii
SheepNet
Calendar Evenimente
<< Septembrie, 2018 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Parteneri
 
 
SUINE

 

Cornoiu I., Polen T., Cadar Mirela, Toader I.
Morphological features in native suinae bred in population farmsteads, on Cluj county incidence
însuºiri morfologice la suine autohtone crescute În gospodãriile populaþiei, pe raza judeþului Cluj

------------------------------------------------------------

Macari V., Petcu I., Donica A., Donica G., Putin V., Grigorovschi N.
BioR preparation effects on productive indexes of suina youth
Efectele preparatului BioR asupra indicilor productivi a tineretului suin

------------------------------------------------------------

Marandici Elena, Darie G., Granaci V., Harea V.
The influence of sexual use of the pigs males on their spermoproductions
Cercetãri privind influenþa de exploatare a vierilor asupra spermogramei

------------------------------------------------------------

Movileanu G.
The establishment of the selection objective in a  pig population
Stabilirea obiectivului selecþiei Într-o populaþie de porcine

------------------------------------------------------------

Paºca I., Pusta Dana, Morar R., Cîmpean A., Sobolu Rodica, Oroian R., Dalea Ioana, Bagita Claudia
Researches regarding piglet thermoregulation
Cercetãri privind termoreglarea la purceii sugari

------------------------------------------------------------

Polen T., Cornoiu I.
The effect of the zeolites used in feeding of weaned pigs on the main bioproductiv indicators
Efectul zeoliþilor folosiþi în hrana tineretului suin asupra principalilor indici bioproductivi

-------------------------------------------------------------

Polen T., Cornoiu I.
The effect of the zeolites used in feeding of growing finishing pigs on some bioproductiv indicators
Efectul zeoliþilor folosiþi în hrana  porcinelor la îngrãºatasupra unor indici bioproductivi

-------------------------------------------------------------

Popa R. A., Popa Dana, Grosu H., Maftei M., Nicolae Carmen
Establish the genetic structure in a swine pattern line for objective selection optimization
Stabilirea structurii genetice într-o populaþie paternã de suine în vederea optimizãrii obiectivului selecþiei

-------------------------------------------------------------

Popa R. A., Popa Dana, Grosu H., Maftei M., Nicolae Carmen
Selection objectiv optimization in a swine pattern line
Optimizarea obiectivului selecþiei într-o linie paternã de suine

--------------------------------------------------------------

Stanèiæ, B., Gagrèin, M., Radoviæ, I., Stanèiæ, I.
Sows fertility after transcervical intrauterine insemination
Fertilitatea scroafelor dupã inseminare intrauterinã transcervicalã

--------------------------------------------------------------

Sz�cs E., Ceustermans A., Van De Perre V., Geers R.
Effect of periharvest handling on welfare status of slaughter pigs and intrinsic pork quality. Review of recent findings
Efectul manipulãrii înainte de sacrificare asupra bunãstãrii suinelor destinate abatorizãrii ºi a calitãþii carcaselor

---------------------------------------------------------------

Untaru Ramona, Pãcalã, N., Matthis, R.
Farrowing synchronization and induction of the gilts with prostaglandines
Inducerea ºi sincronizarea fãtãrilor la scrofiþe cu prostaglandine


Web design Timisoara
Prezentare Facultate  |    Noutati  |   Evenimente  |   Localizare pe harta  |   Contact
USABMVT
Copyright © 2018. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara