Ultimele Noutati
Workshop SheepNet
 
Noi
09
Postat de: Admin ZOO
Sectiune: Fac. de Zootehnie si Biotehnologii
SheepNet
Calendar Evenimente
<< Iulie, 2018 >>
DuLuMaMiJoViSa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Parteneri
 
 
AVICULTURA

 

Djukiæ-Stojèiæ Mirjana, Periæ Lidija, Milo�eviæ N.
Effect of housing system, age and hybrid type on the welfare of laying hens
Influenþa sistemului de întreþinere, vârstei ºi tipului de hibrid, asupra bunãstãrii gãinilor ouãtoare

----------------------------------------------------------------

Dronca D.
Proposals for optimisation the genetic improvement activities in the Phasianus colchicus colchicus population from Piºchia pheasant preserve, forestry district Timiºoara
Propuneri pentru optimizarea acþiunilor de ameliorare geneticã aplicate efectivului de Phasianus colchicus colchicus din fazaneria Piºchia, direcþia silvicã Timiºoara

-----------------------------------------------------------------

Hrnè�r  C., Weis  J., Mindek S.
Monitoring of national geese breeds population on Slovakia
Monitorizarea populaþiilor din rasele locale de gÂste din Slovacia

----------------------------------------------------------------

Ladoºi Daniela
Effects of photostimulation on semen production in Rhode Island roosters
Efectele fotostimulãrii   asupra productiei spermatice la cocosei Rhode Island

----------------------------------------------------------------

Lazãr Cristina, Pelmuº Rodica, Ghiþã Elena
Genetic parameters studied in Leghorn line 004C
Parametrii genetici studiaþi În cadrul liniei Leghorn 004C

----------------------------------------------------------------

Paºcalãu Simona, Oroian T., Oroian R.G.
Blood metabolic components at two eggs hybrid hens
Componenþi metabolici sangvini la doi hibrizi ouãtori de gãinã

-----------------------------------------------------------------

Paºcalãu Simona, Oroian T., Oroian R.G., Ladoºi Daniela
Exterior phenotypical performance parameters at Roso SL eggs hybrid at 45 weeks  of age
Parametri de performanþã fenotipicã la caractere de exterior la v�rsta de 45 sãptãm�ni ai hibridului Roso SL

-----------------------------------------------------------------

Pelmuº Rodica, Lazãr Cristina, Ghiþã Elena
Genetic determinism of the reproduction traits in a Plymouth Rock line
Determinismul genetic al caracterelor de reproducþie la o linie din rasa Plymouth Rock

-----------------------------------------------------------------

Radu-Rusu R.M., Vacaru-Opriº I., Radu-Rusu Cristina Gabriela
Quantitative and qualitative features of meat production in Cobb-500 chicken hybrid
Însuºiri cantitative ºi calitative ale producþiei de carne la hibridul de gãinã Cobb-500

------------------------------------------------------------------

Scripnic Elena, Macari V., Putin V.
The effect of electromagnetic field used in the goslings growing technology Efectul c�mpului electromagnetic utilizat în tehnologia de creºtere a bobocilor de g�scã

------------------------------------------------------------------

ªumanschii A., Modvala Suzana
The influence of the technologic comfort on the productive and reproductive indices of the quails
influenþa confortului tehnologic asupra calitãþilor productive ºi reproductive a prepeliþelor

------------------------------------------------------------------

Teuºan Anca, Vacaru-Opriº I., Teuºan V.
Aspects regarding some morphological values of the domestic quail eggs (Coturnix coturnix japonica)
Aspecte privind unii indici morfologici ai ouãlor de prepeliþã domesticã (Coturnix coturnix japonica)

------------------------------------------------------------------

Weis  J., Hrnè�r  C., Mindek S.
Effect of probiotic preparates with different strain on meat production of broiler ducks
Efectul preparatelor cu difrite suºe de probiotice asupra prducþiei de carne a broilerilor de raþã


Web design Timisoara
Prezentare Facultate  |    Noutati  |   Evenimente  |   Localizare pe harta  |   Contact
USABMVT
Copyright © 2018. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara