Ultimele Noutati
Workshop SheepNet
 
Noi
09
Postat de: Admin ZOO
Sectiune: Fac. de Zootehnie si Biotehnologii
SheepNet
Calendar Evenimente
<< Decembrie, 2017 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Parteneri
 
 
BIOTEHNOLOGII

Alexandra Boleman, Ada Cean, V. Carabã, N. Pãcalã

Assessment of mouse embryo viability by esterasic activity detection

Evaluarea viabilitãþii embrionilor de ºoarece pe baza activitãþii esterazice

 

1

 

V. Carabã, I. Vintilã, Alexandra Boleman, Ada Telea, D. Mãndiþã

Researches regarding the influence of cumular cells layers over the oocyte maturation efficiency

Cercetãri privind influenþa numãrului de straturi de celule cumulare asupra eficienþei maturãrii ovocitelor

 

5

 

Ada Cean, N. Pãcalã, Alexandra Boleman

Researches regarding the influence of recovery media on the in vitro development capacity of the preimplantational mouse embryo

Cercetãri privind influenþa mediului de recoltare asupra capacitãþii de dezvoltare in vitro a embrionilor preimplantaþionali de ºoarece

 

8

 

Ada Cean, N. Pãcalã, Alexandra Boleman

Studies regarding the crioprotective proprieties of the vitrification media, with ethylene glycol, sucrose, ficoll 70 and galactose used in mammalian embryo cryopreservation

Studii privind proprietãþile crioprotectoare ale mediilor de vitrificare cu etilen glicol, sucrozã, ficoll70 ºi galactozã utilizate în crioconservarea embrionilor de mamifere

 

14

 

N. Corcionivoschi

From gene to protein – clonning, expression and purification of a P450 cytochrom from Campylobacter jejuni

De la gena la proteina – clonarea, expresia si purificarea unui citocrom P450 din Campylobacter jejuni

 

18

 

N. Corcionivoschi, D. Drinceanu, Lavinia ªtef

Campylobacter Jejuni - A monographic study

Campylobacter Jejuni – Studiu monografic

 

26

 

Monica Dragomirescu, T. Vintilǎ, Gabriela Preda

Microbial hydrolases immobilized on porous matrices

Hidrolaze microbiene imobilizate pe matrici poroase

 

35

 

Eniko Gaspar

Research regarding the influence of beta irradiation on the enzymatic activity of baker’s yeast

Cercetãri privind influenþa radiaþilor beta asupra activitãþii enzimatice a drojdiilor de panificaþie

 

40

 

Eniko Gaspar, Letitia Oprean, S. Bahcivangi, Ramona Iancu, Ecaterina Lengyel

Physico-chemical research regarding the biotechnological qualities of yeasts

Cercetãri fizico-chimice asupra calitãþilor biotehnologice ale drojdiilor

 

46

 

V. Harea, G. Darie, P. Chintea, Elena Marandici

Influence of certain bioactive preparations on the duration of boar semen preservation

Influenþa unor preparate bioactive asupra duratei conservãrii spermei de vier

 

50

 

Daniela Ilie, Anuþa Magdin, Aurelia Sãlãjeanu, R Neamþ, I.Vintilã

Influence of CSN3 marker on milk composition in Romanian Brown and Romanian Simmental cattle from S.C.D.C.B. Arad

Influenþa markerului CSN3 asupra compoziþiei laptelui la vacile de rasã Bãlþatã Româneascã ºi Brunã de la S.C.D.C.B. Arad

 

54

 

Stefana Jurcoane, Florentina Radoi-Matei, T. Radu, P. Stelian, Anca Vintiloiu, Camelia Diguta

Hydrolysis of agricultural biomass by combined pretreatment and enzymatic methods in order to produce biofuels (ethanol, biogas)

Hidroliza enzimatica cu pretratament a plantelor energetice agricole in scopul obtinerii de biocombustibili (etanol, biogaz)

 

58

 

Ioana Nicolae, Marinela Enculescu, Daniela Vidmichi, M. Paraschivescu, A. Bota, L. Hârceagã

Sister chromatid exchanges in river buffalo females with chromosomal fragility

Benzi sce la femele de bivol cu fragilitate cromozomala

 

64

 

Letitia Oprean, S. Bahcivangi, Ramona Iancu, Daniela Almasan, S. Bica, R. Ciuteanu, Ana-Maria Istrate, I. Popa, I.Rusu, Ioana Sarasan, Sandra Savin, Tatiana Sichigea, R.Stoica, I. Suhastru, M. Tucudeanu, Valentina Vinersar, Adela Vitan

Microbiological control of goat milk from Sibiu area regarding the hygiene assurance and food safety

Controlul microbiologic al laptelui de caprã din judeþul Sibiu în vederea asigurãrii igienei ºi siguranþei alimentare

 

70

 

Letitia Oprean, S. Bahcivangi, Ramona Iancu, Eniko Gaspar, Ecaterina Lengyel

Research studies regarding the biotechnological qualities of goat milk

Studii ºi efecte privind calitãþile biotehnologice ale laptelui de caprã

 

76

 

N. Pãcalã, N. Corin, I. Bencsik, D. Dronca, Ada Cean, ªt. Papp, V. Carabã, B. Avramescu

Stimulation of the reproductive function in cows with PRID’s

Stimularea funcþiei de reproducere la vaci cu ajutorul PRID-urilor

 

81

 

A.V. Rusu, V. Miclea, M. Zãhan

A new model of boar semen evaluation and the impact of cryogenic factor on spermatic cells

Un nou model de evaluare a materialului seminal de vier si impactul factorului criogen asupra celulelor spermatice

 

85

 

Ioana Sgurã, N. Pãcalã, Ramona Untaru, F. Negrut, Nicoleta Ionescu

Prostaglandin F2α supplemented semen improves Landrace Boars sperm motility

Studiu privind mobilitatea spermatozoizilor ca urmare a adãugãrii prostaglandinei F2α in materialul seminal obþinut de la vierii Landrace

 

92

 

Cornelia Vintila, Roxana Vintila, Oana Gavriliuc, V. Paunescu, Gocza Elen, C. Tatu

Trial of isolation and cultivation of neuron- like cells from the brain of 7 days old mice

Incercari de izolare si cultivare a celulelor neuron- like din creierul soarecelui de sapte zile

 

96

 

Roxana Vintila, H. Lowenheim, Karina Gultig, Andrea Muller, Cornelia Vintila, H. P. Zenner

Neomycin induces apoptosis in the inner ear

Neomicina induce apoptoza in urechea interna

 

104

 

Roxana Vintila, Oana Gavriliuc, Elen Gocza, V. Paunescu, Daniela Ilie, Cornelia Vintila, Florina Bojin, C. Tatu

The inner ear of seven days old mice contains pluripotent stem cells

Urechea interna a soarecelui de sapte zile contine celule stem pluripotente

 

115

 

T. Vintila, Monica Dragomirescu, S. Strava, Veronica Croitoriu

Enzymatic hydrolysis of agricultural lignocellulosic biomass

Hidroliza enzimatica a biomasei lignocelulozice din agricultura

 

125

 

T. Vintila, Monica Dragomirescu, Daniela Vintila

Entrapment of fluorescent E. coli cells in alginate gel

Entraparea celulelor fluorescente de E. Coli in gel de alginat

 

130

 

M. Zãhan, P. Raica, V. Miclea, Ileana Miclea, R. Renaville, O. Duterme, M. Mihãilescu, Al. Nagy

Results concerning genetic characterization of Mangalitsa breed using microsatellite markers

Rezultate privind caracterizarea geneticã a rasei mangaliþa pe baza markerilor microsateliþi

 

136


Web design Timisoara
Prezentare Facultate  |    Noutati  |   Evenimente  |   Localizare pe harta  |   Contact
USABMVT
Copyright © 2017. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara