Ultimele Noutati
Workshop SheepNet
 
Noi
09
Postat de: Admin ZOO
Sectiune: Fac. de Zootehnie si Biotehnologii
SheepNet
Calendar Evenimente
<< Iulie, 2018 >>
DuLuMaMiJoViSa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Parteneri
 
 
TAURINE

 

S. Acatincãi, I. Tripon, G. Stanciu, D. Gavojdian, B. Bândiu, S.S. Bîrcaci

Study on resting behavior in three months of age calves from Romanian Black and White breed during winter

Studiul comportamentului de odihnã la tineretul de rasã Bãlþatã cu Negru Româneascã în vârstã de 3 luni în sezonul de iarnã

 

186

 

S. Acatincãi, D. Gavojdian, L.T. Cziszter, I. Tripon, Alina Alungei, C. Popian

Study regarding rumination behaviour in multiparous Romanian Black and White cows during summer season

Studiu privind comportamentul de rumegare la vacile multipare din rasa Bãlþatã cu Negru Româneascã în sezonul de varã

 

191

 

A. F. Avram, I. R. Moldovan, A. Pece, G. Mureºan

Performance analysis of effective production of milk cows from Romanian Breed Motley with Black exploated in a few livestock farms from Alba county

Analiza performantelor de productie a unor efective de vaci cu lapte, din rasa Baltata cu Negru Romaneasca exploatate in cateva ferme reprezentative din judetul Alba

 

195

 

Ioana Bãlan, Cornelia Petroman, I. Petroman, Diana Marin

Dynamics of beef grading carcasses in Romania, from beginning to present

Dinamica clasificãrii carcaselor de vitã în România, de la început pânã în prezent

 

202

 

Ioana Bãlan, Cornelia Petroman, I. Petroman, Diana Marin

Price developments of beef carcasses in Romania and European union

Raportul între preþul carcaselor de vitã din România versus preþul mediu al carcaselor de vitã din Uniunea Europeanã

 

207

 

Simona Baul, G. Stanciu, L. T. Cziszter, S. Acatincãi, I. Tripon, D. Gavojdian, Silvia Erina, A. Bognar

Study on phenotypic correlations among milk production and milk chemical composition

Studiul corelaþiilor fenotipice dintre cantitatea de lapte pe lactacþie ºi compoziþia chimicã a laptelui

 

213

 

I. Bencsik, N. Pacala, D. Dronca, I. Petroman, Cornelia Petroman 

Study of body condition score at cows H-F in the first 80 days of lactation

Studiul condiþiei corporale la vaci H-F în primele 80 de zile de lactaþie

 

217

 

A. Bognar, G. Stanciu, L. T. Cziszter, S. Acatincãi, I. Tripon, Simona Baul, D. Gãvojdian

Comparative study on the milk production in two Romanian Black And White cow population from western Romania

Studiu comparativ al producþiei de lapte la douã populaþii de vaci de rasã Bãlþatã cu Negru Româneascã din vestul României

 

221

 

Lucie Boháèová, Eva Dvoøaková, B. Èermák, J. Špièka, Lucie Vávrová

The effect of the structure of the pasture growth on the substitution of fatty acids in the milk of grazing dairy cow

Efectul structurii pãsunii asupra înlocuirii acizilor graºi din laptele vacilor care

pãºuneazã

 

225

 

V. Cighi, T. Oroian, D. Dronca, Claudia T. Socol

Approach regarding some conformation and milk production traits in Romanian Simmental cattle form Harghita area included in the official controll

Studiu privind unele însuºiri de conformaþie ºi producþie de lapte la efectivul de taurine din rasa Bãlþatã Româneascã de tip Simmental din judeþul Harghita cuprins în controlul oficial

 

232

 

E. Dvoøáková, L. Boháèová, L. Vávrová, B. Èermák, M. Šoch, J. Frelich

The influence of nutrients content in pasture on amino acids content of cows milk

Influenta componenþilor nutritionali din pãsuni asupra conþinutului de aminoacizi din lapte de vacã

 

239

 

M. Gabor, Anna Trakovicka, Martina Miluchova

Polymorphism of stearoyl-coenzyme A desaturase gene in Slovak Pinzgau cattle

Polimorfismul genei stearoil-coenzima A desaturaza la taurinele Pinzgau Slovacã

 

249

 

C. Gavan, V. Motorga

The effects of oral administration of Propylen Glycol and Calcium Propionate in dairy cows

Efectele administrarii orale a Propilen Glicolului si a Propionatului de calciu la vacile de lapte

 

255

 

C. Gavan, V. Motorga

The effect of supplemental light on milk yield in Holstein dairy cows

Efectul suplimentarii cu lumina asupra productiei de lapte la vacile Holstein

 

261

 

D. Gavojdian, L.T. Cziszter, S. Acatincãi, G. Stanciu, I. Tripon, Mariana Feiler

Daily time budget of the dairy cows housed in tie stall barns, during total confinement

Bugetul de timp al activitãþilor zilnice la vacile aflate în lactaþie întreþinute legat, 24 de ore pe zi

 

266

 

Anuþa Magdin, Aurelia Sãlãjeanu, Daniela Ilie, R. Neamþ

Quality and economic efficiency in milk production at S.C.D.C.B. Arad

Calitate ºi eficienþã economicã în producþia de lapte la S.C.D.C.B. Arad

 

271

 

Z. Marchis, O. Negrea, Daniela Ladosi, A. Cîmpean

Study regarding main phenotypic traits caracterization to milk production direction in Bovine Bruna breed in Maramures county

Studiu privind caracterizarea principalelor însuºiri fenotipice în direcþia producþiei de lapte a taurinelor de rasa Brunã, crescute în judeþul Maramureº

 

276

 

Martina Miluchova, Anna Trakovicka, M. Gabor

Analysis of polymorphism of Alpha S1 casein of Slovak Pinzgau cattle by PCR-RFLP

Analiza polimorfismului genei cazeinei Α S1 prin metoda PCR – RFLP la rasa Pinzgau Slovacã

 

284

 

Martina Miluchova, Anna Trakovicka, M. Gabor

Analysis of polymorphism of beta casein of Slovak Pinzgau cattle by PCR-RFLP for allels A1 and A2

Analiza polimorfismului genei β-cazeinei prin metoda PCR-RFLP pentru alelele

AI ºi A2 la taurinele de rasã Pinzgau Slovacã

 

288

 

Vioara Mireºan, Camelia Rãducu, S. Dãrãban, Aurelia Pece, C. Coroian

The evidence of the main characteristics of cow milk in function of quality class

Evidenþierea principalelor însuºiri ale laptelui de vacã în funcþie de clasa de calitate

 

293

 

I. R. Moldovan, A. F. Avram, A. Pece, G. Mureºan

Research on weight evolution and daily average increase to four different groups of little crossbreed bulls exposed to intensive fattening

Cercetãri privind evolutia in greutate ºi sporul mediu zilnic la patru grupe diferite de taurasi metiºi supuºi ingrãºãrii intensive

 

298

 

Gh. Neaþã, C. ªonea, Emilia Ciurescu, Elisaveta Rãducã, V. Bãcilã

The strategy for beef meat production in Romania 

Strategia pentru producerea cãrnii de bovinã în România

 

305

 

Gh. Nistor, Eleonora Nistor, V. Bampidis, B. Skapetas

Phenotypic correlations between couple of milk production traits, in Romanian spotted breed dairy heifers from S.C. Agrosem S.A. Pischia, Timis county

Corelatii fenotipice intre perechi de caractere ale productiei de lapte, la primiparele din rasa Baltata Romaneasca de la ferma S.C. Pischia, judetul Timis

 

313

 

Gh. Nistor, Eleonora Nistor, V. Bampidis, B. Skapetas

Phenotypic parameters of milk production in Romanian Spotted breed dairy heifers from S.A. Pischia, Timis county

Parametrii fenotipici ai productiei de lapte la primiparele din rasa Baltata Romaneasca de la ferma S.C. Pischia, judetul Timis

 

317

 

I. Nováková, M. Kaèániová, P. Hašèík, S. Pavlièová, L. Hleba

The resistance to antibiotics in strains of E. coli and Enterococcus Sp. isolated from rectal swabs of lambs and calfs

Rezistenta la antibiotice a E. Coli ºi Enterococcus Sp. izolaþi din fecale de la miei ºi viþei

 

322

 

Martina Orbán, L. Gulyás, Szabina Németh, Z. Gergácz

Morphometric evaluation of udders in Jersey cows

Evaluarea ugerelor prin somatometrie la vaci de rasã Jersey

 

327

 

Camelia Rãducu, Vioara Mireºan, Aurelia Pece, C. Coroian, Dana Pusta, O. Negrea

Results regarding the effect of various factors on the main quantitative and qualitative traits of milk to a population of Romanian cow breed

Rezultate privind efectul unor factori asupra principalelor însuºiri cantitative ºi calitative ale laptelui la o populaþie de taurine Bãlþatã Româneascã

 

333

 

C. ªonea, D. Colceri, V. Bãcilã

Research on sublinical mastitis effect on milk quality

Cercetãri privind efectul mamitelor subclinice asupra calitãþii laptelui

 

337

 

Maria Angela Stoica, Paula Poºan, Elena Sorca

Values of some phenotypic, genotypic and environmental correlations between milk quantity and some udder characteristics, in cows

Valorile unor corelaþii fenotipice, genotipice ºi de mediu, dintre cantitatea de lapte ºi unele însuºiri ale ugerului la vaci

 

341

 

I. Tripon, G. Stanciu, S. Acatincãi, L. T. Cziszter, D. Gavojdian, Simona Baul, A. Bognar, Silvia Erina

Season influence on drinking behavior in three months of age calves from Romanian Black and White breed

Influenþa sezonului asupra comportamentului de adãpare la tineretul de rasã Bãlþatã cu negru româneascã în vârstã de 3 luni

 

346

 

Jarmila Voøíšková, M. Šlachta, B. Èermák, M. Maršálek, J. Frelich

Grazing behaviour of dairy cows on mountain farm

Comportamentul pe pãºune al vacilor de lapte din fermele situate în zona de munte

 

353


Web design Timisoara
Prezentare Facultate  |    Noutati  |   Evenimente  |   Localizare pe harta  |   Contact
USABMVT
Copyright © 2018. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara