Ultimele Noutati
Workshop SheepNet
 
Noi
09
Postat de: Admin ZOO
Sectiune: Fac. de Zootehnie si Biotehnologii
SheepNet
Calendar Evenimente
<< Iulie, 2018 >>
DuLuMaMiJoViSa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Parteneri
 
 
AVICULTURA


Henrieta Arpášová, Miroslava Kaèániová, P. Hašèik, M. Mellen, M. Fík

The effects of sodium selenite and selenized yeast supplementation into the diet on laying hens body weight

Efectul suplimentãrii raþiei cu selenit de sodiu ºi drojdii cu seleniu asupra masei corporale a gãinilor ouãtoare

 

402

 

Henrieta Arpášová, J. Weis, P. Hašèík, Miroslava Kaèániová

The effects of sodium selenite and selenized yeast supplementation into diet for laying hens on selected qualitative parameters of table eggs

Efectele suplimentãrii raþiei gãinilor ouãtoare cu selenit de sodiu ºi drojdii cu seleniu asupra unor parametrii calitativi ai producþiei de ouã pentru consum

 

408

 

I. C. Bocioaga, I. Vacaru-Opriº, R. M. Radu-Rusu

The supplementary disinfection and defense against noxious fungus of the incubator eggs, improvement factors of the production

Dezinfecþia ºi fungicidarea suplimentarã a ouãlor de incubat, factori amelioratori ai producþiei

 

415

 

Betül Çelik, Zehra Bozkurt

Slaughter and carcass traits of native geese reared in Muº Province

Însuºirile la sacrificare ºi ale carcasei la gâºtele locale crescute în provincia Muº

 

423

 

D. Dronca, N. Pãcalã, I. Bencsik, T. Oroian, Mihaela Ivancia, Gabi Dumitrescu, Ada Cean, Liliana Boca

Contributions to knowing the segmented mesoderm development in Transylvanian Naked Neck breed

Contributii la cunoasterea modelului de dezvoltare a mezodermului segmentat la rasa de gaini Gat Golas de Transilvania

 

429

 

D. Dronca, N. Pãcalã, I. Bencsik, T. Oroian, V. Cighi, Mihaela Ivancia, Gabi Dumitrescu, Ada Cean, C. Alexa, Liliana Boca

Research regarding the existence of a phenotypic correlation between stern length and the arrival time at Grosse-Fond Pigent Stock Jan Aarden

Cercetãri privind existenþa unor corelaþii fenotipice între lungimea carenei sternale ºi timpul de sosire într-un efectiv de porumbei cãlãtori de mare fond Jan Aarden

 

433

 

Ivana Nováková, Miroslava Kaèániová, P. Hašèik, M. Kliment, Henrieta Arpášová

Antibiotic resistance of faecal enterococci in domestic poultry and broilers from commercial farms

Rezistenþa la antibiotice a enterococilor fecali la pãsãrile domestice ºi broilerii din fermele comerciale

 

437

 

Monica Pârvu, R. Burlacu, Ioana Andronie, Violeta Simion, Adriana Amfim

Estimation of the process of synthesis of meat broiler through modern methods

Estimarea prin metode moderne a procesului de sintezã corporalã la puii broiler

 

442

 

Anca Teuºan, V. Teuºan, A. Prelipcean

Research regarding some physical quality values of japanese quail eggs obteined at the middle of the laying stage

Cercetãri privind unii indicatori fizici de calitate ai ouãlor de prepeliþã japonezã depuse în platou de ouat

 

446

 

J. Weis, C. Hrnèár

Population size of autochthonous and locally adapted hen’s breeds on area of the Slovak Republic

Mãrimea populaþiei la rasele de gãini autohtone ºi adaptate la condiþiile locale din Republica Slovacia

 

452

 

J. Weis, C. Hrnèár

Production parameters of Slovak national hen’s breed Oravka

Parametrii productivi la rasa de gãini Slovacã Oravka

 

456

 

Alper Yılmaz, Zehra Bozkurt

Effects of hen age, storage time and streç film packaging on internal and external quality traits of table eggs

Efectul vârstei gãinilor, a duratei de depozitare ºi a ambalãrii cu folie elasticã asupra însuºirilor calitative interne ºi externe ale ouãlor de consum

 

462


Web design Timisoara
Prezentare Facultate  |    Noutati  |   Evenimente  |   Localizare pe harta  |   Contact
USABMVT
Copyright © 2018. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara