Ultimele Noutati
Workshop SheepNet
 
Noi
09
Postat de: Admin ZOO
Sectiune: Fac. de Zootehnie si Biotehnologii
SheepNet
Calendar Evenimente
<< Decembrie, 2017 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Parteneri
 
 
PROMOVAREA BUNÃSTÃRII ANIMALELOR DE FERMÃ PRIN ACTIVITÃÞI DE INSTRUIRE PROFESIONALÃ

 

Zehra Bozkurt, Evangelia Sossidou, L.T. Cziszter, Marya Peneva, Sz. Konrád, J. Venglovsky, E. Szücs

Farm animal welfare legal requirements and traditional practices: a case study of Welanimal partner countries

Cerinþele legale ºi practicile tradiþionale în domeniul bunãstãrii animalelor de fermã: studiul de caz al þãrilor partenere Welanimal

 

516

 

D. M. Broom

The roles of industry and science, including genetic selection, in improving animal welfare

Rolurile industriei ºi a ºtiinþei, incluzând selecþia geneticã, în îmbunãtãþirea bunãstãrii animale

 

532

 

L.T.Cziszter, G. Stanciu, S. Acatincãi, E. Szucs, Silvia Erina, I. Tripon Simona Baul

Methods for calf welfare evaluation

Metode de evaluare a bunãstãrii la viþei

 

547

 

L.T. Cziszter, S. Acatincãi, G. Stanciu, Evangelia Sossidou, Marya Peneva, D. Gavojdian

Farm animal welfare economics

Economicitatea bunãstãrii animalelor de fermã

 

554

 

D. Gavojdian, L.T. Cziszter, S. Acatincãi, I. Tripon, Simona Baul, Alina Ciobanu, C. Popian, A. Bognar

Researches regarding resting behaviour in lactating dairy cows during first hundred days after calving

Cercetãri privind comportamentul de odihnã la vacile de lapte aflate în primele 100 de zile de la fãtare

 

564

 

Z. Gergácz, E. Szücs

Critical points in the feeding of high yielding dairy cows in association with BCS and metabolic profile test

Puncte critice în hrãnirea vacilor de lapte în asociere cu condiþia corporalã (BCS) ºi testul profilului metabolic

 

568

 

Sz. Konrád, Katalin Kovácsné Gaál

effect of genotype, sex and keeping technology on the chemical compounds of breast and thigh meat

Efectul genotipului, a sexului ºi a tehnologiei de creºtere asupra compoziþiei chimice a cãrnii pieptului ºi pulpelor

 

581

 

Tsvetana Harizanova, Marya Peneva

Animal welfare and economic effectiveness in Bulgaria and EU farms

Bunãstarea animalã ºi eficienþa economicã în fermele din Bulgaria ºi UE

 

588

 

M. Šoch, Jana Š»astná, V. Pálka, B. Vostoupal, P. Novák, J. Brouèek, B. Èermák

Usage of plastic litter Made from separated slurry in farm animal breedings especially in cattle

Folosirea deºeurilor din material plastic rezultate din separarea purinului provenit din fermele de creºtere a taurinelor

 

595

 

Evangelia Sossidou, D. Stamatis, E. Szûcs, R. Geers

Assuring Quality in Farm Animal Welfare Curricula: The case of Welfood Curricula

Asigurarea calitãþii curriculei bunãstãrii animalelor de fermã: cazul curriculei Welfood

 

603

 

Evangelia Sossidou, D.M. Broom, L.T. Cziszter, R. Geers, G. Gebresenbet, E. Szûcs

Welfare of the Long Distance Transportation of Cattle

Aspecte ale bunãstãrii în transportul taurinelor la distanþe mari

 

613

 

E. Szücs, L. Gulyás, L.T. Cziszter, I. Demirkan

Stillbirth in dairy cattle: review

Avortul la bovine: o trecere în revistã

 

622


Web design Timisoara
Prezentare Facultate  |    Noutati  |   Evenimente  |   Localizare pe harta  |   Contact
USABMVT
Copyright © 2017. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara