Ultimele Noutati
Workshop SheepNet
 
Noi
09
Postat de: Admin ZOO
Sectiune: Fac. de Zootehnie si Biotehnologii
SheepNet
Calendar Evenimente
<< Iulie, 2018 >>
DuLuMaMiJoViSa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Parteneri
 
 
CULTURI FURAJERE


Dragomir N., Peþ I., Cheºa I., Dragomir Carmen, Mihãescu Laura, Frãþilã I.

Comparative technological study upon the winter pea and hungarian vetch crop under the conditions of Banat`s field area

Studiul tehnologic comparativ al mazãrei ºi mãzãrichii furajere de toamnã, în condiþiile zonei de câmpie a Banatului

264

Dragomir N., Peþ I., Cheºa I., Dragomir Carmen., Rechiþean D., Mihãescu Laura, Gãman Liliana, Sârbu Angela Frãþilã I.

Study upon the competitive effect of some genotypes of winter pea and hungarian vetch, cultivated in association with triticale

Studiul efectului competitiv al unor genotipuri de mazãre ºi mãzãriche furajerã de toamnã, cultivate în asociaþie cu triticale

.269

Dunea D., Motcã gh.

Forage quality assessments of red clover (Trifolium pratense L.) through near infrared spectroscopy

Evaluarea calitãþii furajului la Trifolium pratense L. prin metode spectroscopice în infraroºu apropiat

…274.

Dunea D., Moise v., Lendvai Ana-Maria

Geospatial technology: a modern approach to sustainable dairy production system

Tehnologia geospaþialã: o abordare modernã în scopul dezvoltãrii durabile a fermelor de vaci cu lapte

…284

Mihãescu Laura, Dragomir N., Peþ I., Dragomir Carmen, Gãman Liliana, Rechþean D., Frãþilã I.

Persian clover (Trifolium resupinatum L.) contribution to the increase of the yields of the temporary pastures comprising alfalfa and orchard grass

Contribuþia trifoiului persan (Trifolium resupinatum L.) la sporirea producþiei pajiºtei temporare, formatã din lucernã ºi golomãþ

292

Moise Lavinia, Manea L., Moise V.

Productive impact of the green forage supply usage at the dairy farms

Impactul productiv al folosirii conveierului verde în fermele de vaci cu lapte

296

Oproi Adriana Cristina, Dragomir N., Peþ I., Dragomir Carmen

The influence of sowing report between alfalfa and berseem clover in addition with orchard grass on green matter yield

Influenþa raportuli de semãnat între lucernã ºi trifoi alexandrin cu adaos de golomãþ asupra producþiei de masã verde

…301

Pet I., Dragomir N., Pet Elena, Dragomir Carmen, Mihãescu Laura, Cristea Corina, Rechiþean D., Frãþilã I., Pandur C.

Researches regarding the effect of some biologically active products upon the germination capacities of smooth brome seeds

Cercetãri privind efectul unor substanþe biologic active asupra germinaþiei seminþelor de obsigã nearistatã

.

.

..306

Pet I., Dragomir N., Pet Elena., Dragomir Carmen, Mihãescu Laura, Frãþilã I., Pandur C.

Researches regarding the effect of some biologically active products upon the germination capacities of orchardgrass seeds

Cercetãri privind efectul unor produse biologic active asupra germinaþiei seminþelor de golomãþ

..312

Razec I., Razec  Maria, M. Neagu, Micu  Valuca

The intraspecific competition effects on grass productivity of Dactylis glomerata L. and Lolium perenne L.

Efectul competitiei intraspecifice asupra productivitatii speciilor Dactylis glomerta L si Lolium perenne L.

.

.318

Vondrášková B., Èermák B.

The examination of herbs quality from grazing and meadow herbage in higher altitudes

Examinarea calitãþii ierburilor de pe pãºunile ºi fâneþele de la altitudini mari

..324


Web design Timisoara
Prezentare Facultate  |    Noutati  |   Evenimente  |   Localizare pe harta  |   Contact
USABMVT
Copyright © 2018. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara