Ultimele Noutati
Workshop SheepNet
 
Noi
09
Postat de: Admin ZOO
Sectiune: Fac. de Zootehnie si Biotehnologii
SheepNet
Calendar Evenimente
<< Septembrie, 2018 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Parteneri
 
 
MORFOLOGIE SI FIZIOLOGIE

Bábiková, L., Toman, R., Hluchý, S., Massányi, P.

Quantitative morphometry analysis of the rat epididymis after a peroral administration of nickel

Analiza morfometricã a epididimului de ºobolan dupã administrarea oralã a nichelului

330

Cadar Mirela Emilia

The structure of long bones’ diaphysis compacta in leporidae, observed in polarizing microscope

Structura compactei diafizare a oaselor lungi la leporidae, observatã la microscopul de polarizare

335

Dumitrescu Gabi, ªtef Lavinia, Drinceanu d.

Studies regarding the identification of some histo-morphological parameters that could be used as markers for bone mineralization apprecisal in pigs scientific support in osteoporosis study

Studii privind identificarea unor parametri histomorfometrici care pot fi utilizaþi ca markeri în aprecierea mineralizãrii osului la porc - suport ºtiinþific în studiul osteoporozei

340

Dumitrescu Gabi, Drinceanu D., ªtef Lavinia, Liliana Boca

Evaluation the toxic effect of don mycotoxin on the histological structure of the pig gut

Evaluarea efectului toxic al micotoxinei don (deoxynivalenol) asupra stucturii histologice

a intestinului la porc

348

Eliáš Z., Hluchý S., Toman, R.

Histological structure of musculus longissimus dorsi in pigs with the same ryanodine receptor genotype (CC) in relation to meat quality indicators

Structura histologicã a muschiului longissimus dorsi la suinele cu acelaºi genotip (CC) pentru receprotul ryanodine în relaþie cu indicatorii de calitate a cãrnii

354

Hluchý S., Eliáš Z. , Toman R.

Histological structure of musculus longissimus dorsi in pigs with the same ryanodine receptor genotype (CC) in relation to feeding indicators

Structura histologicã a musculus longisimus dorsi la porcii cu acelaºi genotip pentru ryanodine receptor (CC) în corelaþie cu indicatorii de furajare

..361

Nicula Marioara, Moþ Maria , Tãpãlagã I., Dronca D., Dragomirescu Monica , Bordean Despina

Changes induced by the added fat in the broilers’ fodder on the serique levels

 of the gall pigments

Modificari induse de adaosul de grãsimi in hrana puilor de carne asupra nivelului seric al pigmenþilor biliari

369

Pisek, L., Travnicek, J., Soch, M., Konecny, R.

Effect of parturition on white blood cells count (WBC) and T cells subsets in selenium supplemented newborn lambs

Efectul parturiþiei asupra numãrului globulelor albe din sânge (WBC) ºi asupra limfocitelor T la viþeii nou nãscuþi la care s-a admnistrat supliment de seleniu

374

Rostoka L.М , Turianitsa I.

The influence of hyperthermia on iodine-thyroid supply of white rats’ organism depending on iodine-fluorine supply

Influenþa hipertermiei asupra rezervelor de iod tiroidian la ºobolanii albinotici în relaþie cu rezerva de florurã de iod din organism

378

Rostoka L. М., Turianitsa I., Balint L. I , Hluchý S

The influence of iodinized oil on the function of hypophysis-thyroid system and the contens of middle molecule peptides in healthy people depending on iodine supply of the body

Influenþa uleiului iodizat asupra funcþiei sistemului hipofizo-tiroidian ºi a conþinutului de peptide cu masã molecularã micã în sãnãtatea oamenilor dependente de alimentarea cu iod a organismului

384

Urdeº Laura Daniela, Cornilã N., Poºan Paula , Ianiþchi Daniela

The structure and fine structure of telencephalic white matter in Gallus domesticus species

Structura ºi ultrastructura substanþei albe telencefalice la specia Gallus domesticus

390


Web design Timisoara
Prezentare Facultate  |    Noutati  |   Evenimente  |   Localizare pe harta  |   Contact
USABMVT
Copyright © 2018. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara