Ultimele Noutati
Workshop SheepNet
 
Noi
09
Postat de: Admin ZOO
Sectiune: Fac. de Zootehnie si Biotehnologii
SheepNet
Calendar Evenimente
<< August, 2018 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Parteneri
 
 
ACVACULTURA

Bãdiliþã Mihaela, Grozea A., Bãnãþean-Dunea I.

Study on embryo development in zebra fish (Danio rerio) depending on different Ph levels

Studiu asupra dezvoltãrii embrionare la pestele zebrã (Danio rerio) în funcþie de diferite valori ale Ph-ului

 

 

 

1

Bãdiliþã Mihaela, Grozea A., Bãnãþean-Dunea I.

Study regarding the light influences on embryo development in zebra fish (Danio rerio)

Studiu privind influenþa luminii asupra dezvoltãrii embrionare la peºtele zebrã (Danio rerio)

 

 

7

Bura M., Bãnãþean – Dunea I., Pistrilã Dorina, Nica D

Biometric study to Rana ridibunda frog species nearness to Timisoara locality

Studiu biometric la broaºtele din specia Rana ridibunda din apropierea localitãþiTimiºoara

 

 

13

Grozea A., Dumitrescu Gabi, Bãnãþean-Dunea I. Muscalu-Nagy Cristina, Goina Daniela.,

Attempts of induction of sex-reversal in carp (Cyprinus carpio var. koi) using testosterone undecanoat

Încercãri de inducere a inversiunii sexuale la crap (Cyprinus carpio var. koi) prin intermediul undecanoatului de testosteron

 

 

 

17

Korbuly B., Pãcalã N., Grozea A., Dobrin Lucia, Telea Ada

Sexual morphological traits and body indices dimorphism in a Danube 2 years old pikeperch population

Dimorfismul sexual privind principalele caractere morfologice ºi indicele de îngrãºare ai ºalãului de Dunãre de 2 ani

 

 

 

 

23

Kaatz Sarah E., Morris Joseph E.

Efects of formulated feed on water quality in fingerling walleye production ponds

Efectele furajelor combinate asupra calitãþii apei din heleºteele de creºtere a alevinilor de ºalãu American

 

 

29

Muscalu-Nagy Cristina, Muscalu-Nagy R., Bãnãþean-Dunea I., Bura M.

Obtained results after applying thermal shocks and pituitary extract injection in order to artificially breed the sterlet (Acipenser ruthenus)

Rezultate obþinute în urma aplicãrii ºocurilor termice ºi a injectãrii cu extract hipofizar în vederea reproducerii artificiale a cegãi (Acipenser ruthenus)

 

 

 

37


Web design Timisoara
Prezentare Facultate  |    Noutati  |   Evenimente  |   Localizare pe harta  |   Contact
USABMVT
Copyright © 2018. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara