Ultimele Noutati
Workshop SheepNet
 
Noi
09
Postat de: Admin ZOO
Sectiune: Fac. de Zootehnie si Biotehnologii
SheepNet
Calendar Evenimente
<< Iulie, 2018 >>
DuLuMaMiJoViSa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Parteneri
 
 
APICULTURA, SERICICULTURA


Antonecu Carmen, Matescu Cristina

IBRD Concerns regarding the quality harmonization of romanian bee products to the european legislation

Preocupãrile ICDA privind armonizarea controlului calitãþii produselor apicole româneºti la cerinþele legistative U.E.

56

Cauia Eliza, Siceanu A., Sapcaliu Agripina, Cauia D

Preliminary researches regarding the determination of diseases natural resistance in Romanian honeybees’ population (A.m. carpathica), using some specific tests.

Cercetari preliminare privind determinarea gradului natural de rezistenta la boli la albina melifera din Romania (A.m. carpatica) pe baza unor teste specifice

61

Ciobãnaº C.C., Bura M., Pãtruicã Silvia, Simiz Eliza

Compared study on honey production obtained in different operational systems

Studiul comparativ asupra producþiei de miere obþinutã în diferite sisteme de exploatare

68

Ion Nicoleta, Ion V.

Melliferous charactheristics of spontaneous lamiaceae species, identified in the Danube valley

Caracteristicile melifere ale speciilor de lamiacee spontane identificate in lunca Dunãrii

71

Ion Nicoleta, ªtefan V., Ion V., Fota G., Coman R.

Results concerning the melliferous characteristics of the sunflower hybrids cultivated in Romania

Rezultate privind caracteristicile melifere ale hibrizilor de floarea-soarelui cultivaþi în România

80

Ion V., ªtefan V., Ion Nicoleta

Results on the flowering stage in the Romanian-grown sunflower hybrids

Rezultate privind fenofaza de înflorire la hibrizii de floarea-soarelui cultivaþi în România

 

91

Matei Alexandra, Tzenov P., Petkov N., Petkov Z., Vasileva Yolanda

Study on the behaviour of the different origin silkworm hybrids under the climatic conditions of Bulgaria

Studiul comportãrii unor hibrizi de viermi de mãtase de diferite provenienþe în condiþiile de climã ale Bulgariei

101

Pãtruicã Silvia , Bura M. , Dronca D., Bãnãþean Dunea I., Grigore P.

Mellipherous trees monitoring from Fãget forestry departments

Inventarierea arborilor meliferi aparþinând ocolului silvic Fãget

 

110

Pãtruicã Silvia , Bura M. , Dronca D., Bãnãþean Dunea I., Bucãtaru I.

Mellipherous trees monitoring from Ana Lugojana forestry departments

Inventarierea arborilor meliferi aparþinând Ocolului silvic Ana Lugojana

 

114

Sapcaliu Agripina, Rãdoi I., Condur D., Cãuia Eliza, Guresoaie I., Rãdoi Cecilia, Siceanu A., Antonescu Carmen, Buþu Alina, Pavel CRENGUÞA

Effects of therapeutic nutrition with the apitherapeutic product Apiter in dogs and cats in rickets disease

Efectele nutritiei terapeutice cu produsul apiterapeutic Apiter in rahitism la caini si pisici

118

Sapcaliu Agripina , Cauia Eliza , Guresoaie Ion , Condur Dan , Radoi Ion

The reference values of the main biochemical parameters of the hemolymph of Apis mellifera carpathica in south-eastern Romania

Valorile de referinta ale principalilor parametri biochimici din hemolimfa albinelor (A.m.carpatica) din zona de sud est a Romaniei

127

Siceanu A. , Cauia Eliza  Radoi Cecilia , Guresoaie I. ,Svasta P., Vulpe V., Davidescu M. , Ionescu C.

Electronic equipment to monitorize some biological process of economic importance in honeybee colony and its environment

Echipament electronic pentru monitorizarea unor procese biologice cu importanþã economicã din familia de albine ºi mediul ambient

134

Tanase Doina

The agroproductive chracterisation of the mulberry varieties in the amelioration programs

Caracterizarea agroproductivã a soiurilor de dud utilizate în programele de ameliorare


Web design Timisoara
Prezentare Facultate  |    Noutati  |   Evenimente  |   Localizare pe harta  |   Contact
USABMVT
Copyright © 2018. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara