Ultimele Noutati
Workshop SheepNet
 
Noi
09
Postat de: Admin ZOO
Sectiune: Fac. de Zootehnie si Biotehnologii
SheepNet
Calendar Evenimente
<< Septembrie, 2018 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Parteneri
 
 
CABALINE


Bochiº Flavia, Stanciu G., Tãpãlagã I.

Studies concerning some training aspects in Sport horses

Studii asupra unor aspecte de antrenament la Calul de sport

150

Dronca d., Pãcalã N., Bencsik I., ªtef Lavinia, Tapalagã i., Peþ i., Nicula Mãrioara, Bochiº Flavia, Boca Liliana

Attempts for optimization the genetic improvement actions in horse populations of Nonius variety and Ardennes breed from the Izvin stud, Timiº county

Încercãri de optimizare a acþiunilor de ameliorare geneticã a efectivelor de cai din varietatea Nonius ºi rasa Ardenezã din herghelia Izvin, judeþul Timiº

159

Ludu Ioana Camelia, Marcu N.  ªut-Gherman Mariana , Ludu O.

The analysis of reproduction indices in the Transylvanian half-heavy horse breed in Beclean stud farm

Analiza unor indici reproductivi la Semigreul de Transilvania din herghelia Beclean

165

Ludu Ioana Camelia, Mureºan Gh., Ludu O.

Research regarding Lipizzan colt breed behaviour, in the stud from Sâmbãta de jos

Cercetãri privind comportamentul mânjilor din rasa Lipiþan, din herghelia Sâmbãta de jos

173

£uszczyñski J., Pieszka M., Paszkot W.

The trial of founding the dependence between the size of hoof sole and biometric measurements of Hucul horses

Încercãri de gãsire a dependenþei dintre mãrimea suprafeþei soleare a copitei ºi mãsurãtorile biomerice la calul Huþul

181

£uszczyñski J., Pieszka M., Radziêta M.

Reasons of elimination of Thoroughbred horses from breeding

Cauzele de eliminare a cailor Pur sânge englez de la reproducþie

189

Mureºan Gheorghe, Ludu Ioana Camelia

Studies regarding the speed performances in French trotter

Studii privind performanþele de vitezã la Trãpaºul francez

198

Pieszka M., £uszczyñski J.

Growth rate of Arabian foals

Rata de creºtere a mânjilor de rasã Arabã

202

Pieszka M., £uszczyñski J., Lipiec K.

Biometrical analysis of Arabian foals and their later successes in shows and on race track

Analiza biometricã a mânjilor de rasã Arabã ºi succesele lor ulterioare la prezentãri ºi cursele de vitezã

209

ªovãrel Eugenia, Poºan Paula

Researces regarding the sanguine cortisol evolution, as biochemical index, in Sport horses in complete horse trial

Cercetãri privind evoluþia cortizolemiei ca indice biochimic, la Calul de sport, în proba completã de cãlãrie

217

ªovãrel Eugenia, Poºan Paula

Researces regarding the triglicerids evolution, as biochemical index, in Sport horses in complete ridding trial

Cercetãri privind evoluþia trigliceridelor ca indice biochimic, la Calul de sport, în proba completã de cãlãrie

225

Tãpãlagã I., Nicula Mãrioara, Bochiº Flavia, Dronca D.

Studies on the contribution of the public mating stallions from Arad station on localhorse improvement

Studii asupra contribuþiei armãsarilor de montã publicã din depozitul Arad asupra ameliorãrii efectivelor locale de cabaline

230


Web design Timisoara
Prezentare Facultate  |    Noutati  |   Evenimente  |   Localizare pe harta  |   Contact
USABMVT
Copyright © 2018. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara